Bliv medlem af SMiD

Sådan bliver du optaget i SMiD
Alle, der i en bred forstand bedriver medieforskning, kan optages i foreningen.
For at blive optaget i SMiD, skal du kontakte formand Aske Kammer (aska@itu.dk) og sende et kortfattet CV samt en kort beskrivelse af dine forskningsmæssige aktivitieter og interesser.

 

Fordele ved at være medlem af SMiD

  • Du har adgang til et netværk.
  • Du medvirker til fortsat udgivelse af MedieKultur.
  • Du modtager tidsskrifterne Nordicom-Information og Nordicom Review.
  • Du har mulighed for at deltage i SMiDs årsmøder til reduceret pris.
  • Du støtter Sammenslutningen af mediestuderende (SAMS) og modtager tidsskriftet Samson fire gange årligt.

Pris for medlemsskab af SMiD
Der er to typer af medlemskab:”‹

  • Fuld pris: 700 kr. pr. år (adjunkt, lektor, professor, selvstændig samt andre med tilsvarende nogenlunde fast ansættelse/indkomst).
  • Reduceret pris: 350 kr. pr. år (ph.d.-, kandidat-, bachelor-studerende, arbejdssøgende, pensionister og andre med tilsvarende lave eller usikre indkomstforhold).

Hvis du har spørgsmål i denne forbindelse eller har brug for at få tilsendt en elektronisk faktura, bedes du kontakte SMiDs sekretær Bente Jønshøj.