Mindeord: Kjetil Sandvik (1964-2018)

Kjetil Sandvik er død, blot 54 år gammel.

Han var lektor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Han ledede det kollektive forskningsprojekt ”Meaning Across Media: cross-media communication and co-creation” (2012-2015), som var finansieret af Det Frie Forskningsråd, og han deltog i utallige andre projekter. Netop det tværmediale spillede en stor rolle i Kjetils forskningsvirke, hvor han gennem en årrække publicerede vidt og bredt om menneskelig aktivitet på tværs af medierne – i bøger, antologi-kapitler, tidsskriftsartikler og populær formidling. Men han arbejdede også med krimi-fiktion og med dødens og sorgens medialisering, sidstnævnte i nært samarbejde med sin hustru Dorthe Refslund Christensen. Og han udviklede interaktive spil og digital kulturformidling sammen med museer og biblioteker; på det punkt var Kjetil en atypisk akademiker, der ikke blot var en bogorm, men holdt fast i den udførende og afprøvende praksis, han havde med sig fra dramaturg-uddannelsen og det kunstneriske miljø.

Kort inden hans alt for tidlige død udkom hans bog Tværmedial kommunikation, som på mange måder var kulminationen på hans store og mangeårige bidrag til forskningen i cross-media communication. Også dér har Kjetil sat et stort og varigt aftryk på den danske medieforskning.

Kjetil var ledende redaktør for tidsskriftet MedieKultur fra 2013 og til sin død. I den periode blomstrede tidsskriftet, og især ”klassiker-projektet” med danske oversættelser af nogle af medie- og kommunikationsforskningens kanoniske tekster var en redaktionel genistreg. Det gjorde tidsskriftet endnu mere relevant for undervisere og studerende, og det var vigtigt.

Jeg var selv kort inde og vende i redaktionen, mens Kjetil ledede den, og skønt jeg kom længere og længere bagud med mine arbejdsopgaver og til sidst måtte kaste det fra mig, oplevede jeg aldrig andet end støtte og forståelse fra hans side. I dette tilfælde var støtten og forståelsen ikke fortjent, må jeg ærligt indrømme. Men Kjetil passede på andre, og han skærmede os – men måske glemte han at passe på sig selv? For han var drevet af en idealisme og et ønske om at gøre det så godt for alle omkring ham. Han var generøs med sin tid og med sit arbejde, men han sparede ikke sig selv. Han var en af de gode, og han vil blive savnet. Han bliver allerede savnet, kan jeg mærke på mig selv og på samtaler med gode venner og kolleger.

Jeg fik den umådeligt sørgelige besked om Kjetils død midt i SMiDs bestyrelsesmøde i tirsdags, og siden har jeg flere gange tænkt på én bestemt episode. Den udspillede sig på et institutseminar i Mölle i januar 2010, umiddelbart inden jeg påbegyndte arbejdet med mit ph.d.-projekt. Her betroede Kjetil mig, at selv som lektor lider man af imposter’s syndrome, så jeg skulle ikke lade mig gå på af den tvivl på egen berettigelse, vi alle oplever i mødet med universitetsverdenens mange lysende intelligenser. Det tog måske 10 sekunder. Men det øjebliks sårbar venlighed betød alverden for en ung og nervøs forskerspire, og dét vil jeg huske Kjetil for.

Kjetil efterlader sig hustruen Dorthe og datteren Silje. De skal vide, at vi er her for dem, når de har brug for det.

Resten er stilhed. Æret være Kjetil Sandviks minde.

 

/Aske Kammer, formand for SMiD, 23. august 2018

CFP: Disrupting Media Infrastructures

Call for submissions to Northern Lights, Volume 17, 2019 – Theme issue on:

Disrupting media infrastructures: Transforming media industries and public spheres

Volume editors: Kirsten Frandsen and Stig Hjarvard

During the recent decades digitization has enabled a fundamental disruption of many parts of the existing communication infrastructure of both the media industries and the larger society. Technological and institutional structures that have hitherto served as the underlying framework for mainly nationally oriented media systems have been disrupted by the emergence of new digital production, distribution, and communication technologies and business models. Media act in a double role as both objects of transformation an as agents of the disruptive forces with consequences for individual media’s performance and for the overall media structure and its interfaces with the wider society. Older media organizations and professions are struggling not only to develop new business models but also to invent new forms of content and ways of reaching and engaging users. As a result, new forms of distribution, new strategic alliances, and new types of collaboration are emerging nationally and transnationally. Furthermore, the ability to steer developments through national public policies has diminished, leaving regulators and policy makers with still fewer options to influence the communicative infrastructure of society.

Disruption is often related to changing distribution models, including the general transition from push to pull modes of distribution. Public and private broadcasters’ live and flow based services are giving way to on-demand and streaming services. Legacy news media are losing control over their distribution platforms (newspapers and websites) when audiences increasingly find their news through social network media. The ubiquity of digital media has made data about audiences and users a key commodity and the automated and intelligent processing of information about users’ digital footprints allows for much more sophisticated forms of marketing, targeting individual users with customized advertising and content recommendations. Disruption has often been instigated by global agents such as Google, Facebook, and Amazon that in some regions of the world have acquired near-monopoly status within particular areas such as search-based advertising, social network media, and online shopping. These companies’ control over key networks and technologies raises a series of questions regarding the national media companies’ ability to successfully adapt to a digital infrastructure. Especially because the global companies are now using their distribution-based wealth to establish themselves as important media content producers in genres such as television drama series and news.

The consequences of disruption are manifold and appear within several domains. Within media industries the disruption of the value chain entails the break-up of existing models and circuits of production and distribution making existing professional skills and values (e.g. within journalism) obsolete and prompting industries to look for new types of competences (e.g. within computer technology) and new types of collaborative partnerships and sources of revenue. At the societal level the communicative infrastructure for governance is being altered, including the ways in which media systems are able to sustain a democratic public sphere. With the growing role of social network media and on-demand services, the existing rationalities for public service media are increasingly being tested. Disruption as a socio-economic phenomenon therefore raises questions that are not limited to the media industry: How is the global context and push towards neoliberal policies affecting national political governance of media systems both ideologically and in practice?

Northern Light calls for papers exploring how disruption of the media infrastructure relates to transformation both within media industries and in a wider societal context. Research topics may include but are not restricted to:

 • Changes in media business models and challenges for legacy news media and public service media.
 • Development of push and pull models of media content distribution
 • Media content production for on-demand audiences and users
 • Emerging strategic alliances and collaborations in distribution and/or content production
 • Global tech companies and their influence on disruption of global and national media markets
 • Datafication and the value of consumer intelligence; new forms of audience/user data gathering
 • Transforming advertising: the demise of mass media models of advertising, search based advertising models, etc.
 • The political economy of disruption: the interplay between globalization, neoliberal policies, and technology development
 • Changes of the media infrastructure and the implication for the performance of the public sphere

Considering the overall theme of this volume, all submissions must analytically or theoretically be committed to engage with the processes and effects of ‘disruption’.

Submissions

Please send an extended abstract of 500-600 words to volume editors Associate Professor Kirsten Frandsen (imvkf@cc.au.dk) and Professor Stig Hjarvard (stig@hum.ku.dk).

Deadline for abstract submission: 15 March, 2018

Time Schedule

Notification to authors about acceptance: 15 April 2018

Final article submission:  25 August, 2018

Publication: Spring 2019

Peer review

The journal is using anonymous peer review of the final submission, two for each article. Initial acceptance of abstract to submit a full article does not guarantee publication. Final acceptance of an article is dependent on both the outcome of peer reviews and the editors’ decision.

About the journal

Northern Lights is a peer reviewed international journal dedicated to studies of media. The yearbook is a meeting place for Nordic, European and global perspectives on media. The editors stress the importance of interdisciplinary research and the journal focuses on the interplay between media and their cultural and social context. Media have emerged as important institutions of modern society at the same time as mobile and interactive media technologies become integrated into the fabric of the wider culture and society. The development of new social networks, changes in political communication and governance, and the changing relationship between art, culture, and commercial markets are important aspect of these new dynamics.

Tid til at forny medlemskab

 

Kære medlem af SMiD.

Det er blevet tid til at forny dit medlemskab af SMiD – Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark. SMiD er et forum for den danske medie- og kommunikationsforskning, udgiver tidsskriftet MedieKultur og arrangerer årsmøde for foreningens medlemmer og andre medieforskere.

Hvis du har brug for en elektronisk faktura, bedes du kontakte foreningens sekretær Bente Jønshøj (bjonshoj@tdm.au.dk). Det samme gælder, hvis du i øvrigt har spørgsmål af praktisk karakter.

Alternativ kan du betale via netbank til reg.nr.: 1551, kontonr. 3065766 (og husk at skrive dit navn, så vi ved, det er dig, der har betalt).

Der er to typer af medlemskab:?

 • Fuld pris: 700 kr. pr. år (adjunkt, lektor, professor, selvstændig samt andre med tilsvarende nogenlunde fast ansættelse/indkomst).
 • Reduceret pris: 350 kr. pr. år (ph.d.stipendiat-, kandidat- eller bachelor-studerende, arbejdssøgende, pensionister og andre med tilsvarende lave eller usikre indkomstforhold).

Vi vil bede dig betale for medlemskabet senest den 30. september 2017. Tak.

Political Communication in Networked Societies

New volume of Northern Lights

Volume editors: Eli Skogerbø and Risto Kunelius
ISSN: 1601829X. Online ISSN: 20400586. Volume 15, issue 1, chief editor: Stig Hjarvard.
Website at Intellect Press: https://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-issue,id=3367/


Table of content

Editorial: Introduction – political communication in networked societies. Authors: Skogerbø, Eli; Kunelius, Risto.

Political communication in an age of visual connectivity: Exploring Instagram practices among Swedish politicians. Authors: Ekman, Mattias; Widholm, Andreas.

Facebook and local newspapers’ effect on local politicians’ popularity. Authors: Elvestad, Eiri; Johannessen, Marius Rohde.

Translocal empowerment communication: Mediated networks of civil society organizations for political empowerment. Author: Kannengießer, Sigrid.

Video activism in the Brazilian protests: Genres, narratives and political participation. Authors: de Sousa, Ana Lúcia Nunes; Cervi, Laura.

Image, self-presentation and political communication in the age of interconnection: An alternative understanding of the mediatization of politics. Author: Archetti, Cristina.

The mediatization of politics in the hybrid media system: The case of Italian political journalism. Authors: Splendore, Sergio; Rega, Rossella.

Facebook and political participation: Going beyond over-optimistic predictions. Author: Casteltrione, Isidoropaolo.

The world as seen by a Prime Minister: Italian PM Matteo Renzi on his spin doctor’s Instagram page. Author: Buscemi, Francesco.

Postdoc søges til humanistisk erhvervsforskningsprojekt

Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, søger postdoc, der skal skabe ny viden om danske små og mellemstore virksomheders kunder og bygge bro mellem erhvervsliv og universitet.

Ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling opslås en tre-årig stilling som postdoc inden for digitale medier og samarbejde til besættelse pr. 1. november 2017 eller snarest derefter.

Flere oplysninger her, http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/?show=145416

CFP: Surveillance: Through media, by media, in media

Call for submissions to Northern Lights, Volume 16 – Theme issue on:

Surveillance: Through media, by media, in media

Volume editors: Göran Bolin and Anne Jerslev

Following the spread of digital media, the interdisciplinary field of surveillance studies has raised a prominent agenda, engaging scholars from the humanities and the social sciences alike. Although surveillance as an activity presupposes the involvement of media technologies and images and often involves media organizations, the specific role of the media in these activities has not been sufficiently dealt with.

The increased opportunities for corporate businesses and state administrations to monitor customer and citizen behavior around the clock raise a range of media-related questions of ethical, legislative and political nature, concerning privacy, citizenry, power and individual rights vs. the common good included in an open digital information architecture. However, surveillance is also present in the media, aesthetically and thematically. The increased possibility of surveillance and the many levels of monitoring made possible in society are critically examined and challenged in contemporary media practices. What could be labeled a ‘surveillance aesthetics’ seems to be part and parcel of communicative strategies and audiovisual experiments in photography, film and television series – from constructions of different panoptic points of view to embodied, subjective points of view – just like surveillance is prominent as theme, discourse and narrative structure in a range of programs on diverse platforms as well as in news media.

For this issue of Northern Lights, we invite articles that critically analyze and discuss the role of media in various forms of monitoring and surveillance in society. This includes issues regarding the ways media technologies both enact and facilitate surveillance and how different media genres, platforms and technologies facilitate monitoring such as the corporate monitoring of media audiences, media users and customers through various forms of (big) data. Moreover, articles may discuss one or more of political and ethical themes raised by mediated surveillance on different levels from discussions of national and transnational privacy protection laws to discussions of everyday practices within an environment characterized by ubiquitous surveillance technologies. Finally, articles may discuss how surveillance functions as (audio)visual practices.

Themes include (but are not restricted to):

 • Surveillance aesthetics in (audio)visual media
 • Surveillance and privacy
 • Surveillance and social media platforms
 • Media historical perspectives on monitoring and surveillance
 • Analyses of systems of monitoring and surveillance in relation to digital media
 • Distinctions between audience analysis and surveillance
 • Media coverage of surveillance post-Snowden
 • Analysis of attitudes to surveillance and monitoring by different groups of new media users
 • Sousveillance and the critique of power
 • Panspectric practices in marketing
 • The role of big data in surveillance systems

Please send an extended abstract of 500-600 words to volume editor Professor Göran Bolin: goran.bolin@sh.se

Deadline for abstract submission: 3 April 2017
Notification to authors: 21 April 2017
Final article submission: 1 September 2017
Publication: Spring 2018

Additional information about the journal is available on Intellect’s website:
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=143/view,page=2/

 

CfP: NordMedia 2017 conference: Mediated Realities – Global Challenges

NordMedia invites you to submit abstracts and panel session proposals for the NordMedia 2017 conference that will be held on August 17 – 19, 2017 in Tampere, Finland. NordMedia is biannual conference organized by Nordic media research associations in cooperation with Nordic Information Centre for Media and Communication Research NORDICOM.

The submission period is January 9-February 17, 2017.

The theme for the 2017 conference is “Mediated Realities – Global Challenges”. The conference takes a critical approach to the mediated realities of contemporary social and cultural institutions, identities and everyday life and sheds light on the debates over mediation and mediatization in relation to global challenges. Read more about the conference theme from our websitehttp://www.uta.fi/cmt/en/Conferences/NordMedia2017/About.html

 

Conference Divisions & Temporary Working Groups 

All submissions must be addressed to a specific conference division or temporary working groupNordMedia 2017 conference features 10 divisions and 8 temporary working groups. Complete descriptions of the divisions and theworking groups can be found on the conference website: http://www.uta.fi/cmt/en/Conferences/NordMedia2017/Divisions.html 

 

Divisions

Division 1 – Environment, Science and Risk Communication

Division 2 – Journalism

Division 3 – Media and Communication History

Division 4 – Media, Globalization and Social Change

Division 5 – Media Literacy and Media Education

Division 6 – Media Management, Economics and Policy

Division 7 – Organization, Communication and Society

Division 8 – Political Communication

Division 9 – Theory, Philosophy and Ethics of Communication

Division 10 – Television and Film Studies

 

Temporary Working Groups 

TWG1 – Media & Religion 

TWG2 – Digital Games & Playful Media

TWG3 – Gender and the Media

TWG4 – Media and Celebrity Culture

TWG5 – Onlife: Digital Media Sociology in a Digital Cross-Platform World

TWG6 – Media Across the Life Course

TWG7 – Visual Communication & Culture

TWG8 – Audience Studies

 

Abstract Submission Guidelines  

The submission period for abstracts is January 9 – February 17, 2017.

All abstracts must be addressed to a specific conference division or temporary working group.

All abstracts submitted to NordMedia 2017 conference must contain the following elements: 1) Theoretical framework of the study, 2) The methodology used to conduct the study, 3) Description of the research material, 4) The key findings of the study (for completed projects), and 5) Author’s contact information.

The word limit for abstracts is 600 words.  

Incomplete abstracts will not be reviewed. Abstracts cannot be modified once they have been submitted. 

The abstracts should be written in clear and concise English.  

Submission of multiple abstracts is allowed, but please note that you can only be the main author in one paper. If multiple abstract submissions from the same participant are accepted, the author must decide which one he or she will participate with. However, you can still be a co-author in other accepted papers in addition to the main one.

All abstracts must be submitted using the online system provided. To submit your abstract, please click on the following link: https://www.lyyti.fi/reg/nordmedia2017_callforabstracts

The submission deadline for abstracts is 17th of February 2017. Notification regarding acceptance or rejection of abstract will be sent to the presenting author by email by the end of March 2017.

 

Panel Session Proposal Submission Guidelines 

Several thematically parallel abstracts can be combined to form a panel session proposal for NordMedia 2017 conference. The ideal number of presentations in a single panel is 3–5. All panel session proposals must contain:

1) Name of the contact person responsible for the panel session

2) Brief description of the panel theme

3) List of panelists and their contact information  

4) The abstracts of the papers to be presented within the panel session

The submission period for panel session proposals is January 9 – February 17, 2017.

All panel session proposals must be addressed to a specific conference division or temporary working group.

A panel session proposal must include the name of the contact person for the panel. The contact person will act as organizer of the panel session and is responsible for communication with the chairs and co-chairs of the hosting division or temporary working group as a representative of the whole panel group. 

All panel session proposals must be accompanied by description of the panel theme including a brief account that specifies why this topic is important and how it contributes to the overall work of the conference division or working group. The word limit for the description is 400 words. 

In addition to the thematic description the panel proposal must contain a list of suggested panelists, their contact information accompanied by short biographical notes and the headlines of the papers they will be presenting within the panel session. 

The contact person is responsible for collecting and including the abstracts to the panel session proposalThe abstractsintended for panel sessions must be devised following the general guidelines for abstracts in Nordmedia 2017 conferencehttp://www.uta.fi/cmt/en/Conferences/NordMedia2017/Divisions/Guidelines.html 

By default the contact person will act as a moderator of the panel session. Alternatively an outside moderator can be used. In this case the contact information of suggested moderator should also be included in the panel proposal.

All panel session proposals must be submitted using the online system provided. Please note that in addition to the panel description the proposal has to include all the abstracts intended for the panel session. To submit your panel proposal and abstracts included in the panel, please click on the following link: https://www.lyyti.in/nordmedia2017_callforpanels

The submission deadline for panel session proposals is 17th of February 2017. Notification regarding acceptance or rejection of proposal will be sent to the contact person by email by the end of the March 2017.

 

Important dates

Call for abstracts: January 9 – February 17

Notification of acceptance: By the end of March

Early Bird registration: April 5 – May 15

Deadline for full papers: June 30

 

Contact

For any further inquiries, please do not hesitate to contact Ilmari Hiltunen (coordinator for divisions and temporary working groups): ilmari.hiltunen@uta.fi

Referat fra SMiDs generalforsamling 2016

Her kommer referatet fra SMiDs generalforsamling, som foregik på SMiDs årsmøde i Middelfart 27-28. oktober: 161027_smid-generalforsamling-referat

Tak til alle jer, der deltog i årsmødet. Vi var 55 tilmeldte, som deltog med én keynote, fire paneler og 21 paper-præsentationer – det var et flot fremmøde, og vi i bestyrelsen synes, at både det faglige og sociale niveau var ganske højt! Årsmødet bød foruden præsentationen af aktuel forskning på bl.a. besøg af Ingela Wadbring fra Nordicom samt uddeling af SMiD-prisen, som i år gik til Ib Bondebjerg for lang og tro tjeneste i den danske medieforskning.

Som det fremgår af referatet, er der valgt en ny bestyrelse. Den består af Gry Høngsmark Knudsen (SDU), Stinne Gunder Strøm Krogager (AAU), Julie Mejse Münter Lassen og Aske Kammer (ITU) samt Maja Sonne Damkjær (AU) og Janne Nielsen (AU) som suppleanter. Vi konstituerer os ved førstkommende bestyrelsesmøde, som finder sted primo januar – indtil da fortsætter Aske Kammer som fungerende formand for foreningen. Med fire personer i bestyrelsen er der én tom plads, som vi søger af fylde ud senere.

Husk, at SMiD er til stede på de sociale medier, hvor der bl.a. foregår en god vidensdeling om aktuelle konferencer, etc., på især https://www.facebook.com/groups/16992519211/. Og husk også at sætte kryds i kalenderen til NordMedia-konferencen, som afholdes i Tampere 17.-19. august 2017. Der kommer call for papers ud i starten af det nye år.

Vi ses. Om ikke før, så til årsmøde og generalforsamling i 2018.

God jul og godt nytår til jer alle.

PhD course: “The Softening of Journalism”

Journalism research has a long tradition of prioritizing political journalism and news media, primarily as a political public sphere. This political leaning is closely linked to the professional and normative ideal or ideology of Western journalism, an ideal that stipulates journalism’s role of society’s watchdog, addressing urgent events and issues of societal importance (e.g., Curran 2011; Deuze 2005). Thus in many ways the political bias is fully justified. One consequence, however, has been that less attention has been devoted to the news media’s coverage of “softer” issues, even though a variety of aspects of human life have become increasingly important parts of news production during the twentieth century and are today covered and debated intensively across media platforms. When occasionally addressed by scholars, these topics have typically been analyzed in relation to political journalism and often in a critical perspective, for example when seen as signs of the tabloidization and commercialization of journalism (e.g., Reinemann et al. 2011). Simply, these topics have been viewed as less legitimate kinds of journalism in their own right.

A new research agenda is however emerging, engaging with issues in journalism such as emotions/emotionality, affect, human interest, subjectivity, personality, public/private boundary work, service, culture and lifestyle, cultural and societal critique and “life politics” (Eide & Knight 1999, Hanusch 2012, Hanusch & Hanitzsch 2015, Kristensen & From 2015, Wahl-Jorgensen 2013a, 2013b), but also engaging with the political and cultural potentials of these softer aspects of journalism. This doctoral seminar taps into this research agenda by exploring how these and related issues provide new paths for journalism studies in a digital media landscape.

Based on her on-going research on emotionality in journalism, Professor Karin Wahl-Jorgensen from Cardiff University will discuss how a “strategic ritual of emotionality” in journalism underpins forms of journalistic storytelling. While emotion has often been maligned and viewed as the polar opposite of “objective” journalism, her work on award-winning journalism has demonstrated how it plays a key role in making accessible what may otherwise be abstract and complex social issues. At the same time, the era of digital journalism and the emergence of social media have ushered in new forms of “affective news streams” (Papacharissi, 2014) which introduce new repertoires of public discourse.

Based on his extensive research on lifestyle journalism, Professor Folker Hanusch from University of Vienna addresses the role that lifestyle journalism plays in increasingly mediatized, individualized, and multi-optional societies, where audiences increasingly look to the media for advice on how to live their lives. Drawing on surveys and interviews in Australia and Germany, he discusses how lifestyle journalists themselves view their role in this changing environment, examining their professional backgrounds, role perceptions and ethical views. Special attention is further given to the important relationship between public relations and advertising on one hand, and journalists on the other, in an industry that is particularly reliant on field of consumption.

Based on their previous research on the changes in arts and cultural journalism, the changing professionalism of arts and cultural journalists and an ongoing study of cultural critique in the digital age, Associate Professors Nete Nørgaard Kristensen and Unni From address how cultural journalists use digital media technologies for professional purposes, but also to promote their ‘personalized’ professional brand and the media institution they represent by displaying networks and communicating cultural tastes and lifestyle preferences in a conversational style.

We invite PhD-students from (for example) media studies, journalism studies, communication studies and cultural studies to address a range of questions relating to the softening of journalism, for example (but not limited to) how to define/conceptualize this softening of journalism; the challenges and potentials of the blurring boundaries of the public/private in professional journalism; the performative aspects of journalism; the influence of newer forms of journalism/journalism formats (long reads, multi-modality, immersive journalism).

Organizers: The course is organized in collaboration between University of Copenhagen (Nete Nørgaard Kristensen/MEF) and Aarhus University (Unni From/Arts).

Keynote speakers:

 • Professor Karin Wahl-Jorgensen, Cardiff University
 • Professor Folker Hanusch, University of Vienna
 • Associate Professor, Unni From, Aarhus University
 • Associate Professor Nete Nørgaard Kristensen, University of Copenhagen

Date and time: 21-22 February 2017 from 10 am to 5 pm day one, 9 am to 4 pm day two.

Preparation: As preparation for the course, the doctoral students are required to read a compendium in addition to the submitted papers by doctoral students.

Max. number of participants: 20 in total.

Max. number of papers presentations: 10.

ECTS: 1,5 for participation; 3 for participation and presentation of paper.

Registration: Please register via the link in the box on the right no later than January 9th, 2017.?Please also send a a short abstract of your PhD project of max. half page to phdschool@hum.ku.dk before January 9th, 2017.

Paper: Please submit your paper of maximum 8-20 pages no later than February 1st, 2017 to phdschool@hum.ku.dk.

Compulsory readings:

 • Fürsich, E. (2012). Lifestyle Journalism as Popular Journalism: Strategies for Evaluating its Public Role in the Era of Globalization. Journalism Practice, 6(1), 12-25.
 • Hanusch, Folker, Hanitzsch, Thomas & Lauerer, Corinna (2015). ‘How much love are you going to give this brand?’ Lifestyle journalists on commercial influences in their work. Journalism: Theory, Practice and Criticism. DOI: 10.1177/1464884915608818.
 • Hanusch, Folker & Thomas Hanitzsch (2013). “Mediating Orientation and Self-expression in the World of Consumption: Exploring lifestyle journalists’ professional views.” Media, Culture & Society. 35(8): 943-959.
 • Kristensen, N.N. & From, U. (2015) ‘From Ivory Tower to Cross-Media Personas: The heterogeneous cultural critic in the media’, Journalism Practice 9(6), 853-871;  DOI: 10.1080/17512786.2015.1051370
 • Papacharissi, Z., & de Fatima Oliveira, M. (2012). Affective news and networked publics: The rhythms of news storytelling on# Egypt. Journal of Communication62(2), 266-282.
 • Wahl-Jorgensen, K (2016) Emotion and journalism. In T Witschge, C Anderson, D Domingo, and A Hermida (Eds) The SAGE Handbook of Digital Journalism (pp.128-143). London: Sage.
 • Wahl-Jorgensen, K. (2013). The strategic ritual of emotionality: A case study of Pulitzer Prize-winning articles. Journalism14(1), 129-145.

New volume of Northern Lights: Film and Media Studies Yearbook

Northern Lights coverTelevision drama in the age of media convergence

Volume editors: Gunhild Agger and Mette Mortensen.

Chief editor: Stig Hjarvard. ISSN: 1601829X. Online ISSN: 20400586. Volume 14, issue 1, Intellect Press:

http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-issue,id=3136/

 

Contents

Gunhild Agger and Mette Mortensen: ”Television drama in the age of media convergence”

Vilde Schanke Sundet: ”Still ‘Desperately seeking the audience’? Audience making in the age of media convergence (the Lilyhammer experience)”

Jakob Isak Nielsen: ”Points of contact, points of distance: DR/TV 2 meet HBO/Netflix”

Lothar Mikos: ”Television drama series and transmedia storytelling in an era of convergence”

Heidi Keinonen: ”From serial drama to transmedia storytelling: How to re-articulate television aesthetics in the post-broadcast era”

Gunhild Agger: ”The development of transnationality in Danish Noir – from Unit One to The Team”

Casper Tybjerg: ”Devil-nets of clues: True Detective and the search for meaning”

Ushma Chauhan Jacobsen and Pia Majbritt Jensen: ”Born European, born regional, or born global? Language convergence in The Team”

Michael L. Wayne: ”Post-network audiences and cable crime drama”

Jackie Raphael and Celia Lam Marvel: ”Media convergence: Cult following and buddy banter”

Ny udgave af Dansk mediehistorie Bind 4

Klaus Bruhn (red.)
Dansk mediehistorie 4, 1995-2015
350 sider / 358 kr. (vejl.)
2. udg. (2016)
ISBN 9788759319857
Samfundslitteratur

Fra begyndelsen af 1990’erne skete der dybtgående og langsigtede forandringer af mediernes placering i det danske samfund. Internettet, e-mail, web, sociale medier og i stigende grad mobile tjenester blev en fast bestanddel af hverdagen, erhvervslivet og den offentlige forvaltning. Imens fik de gamle medier travlt med at finde deres plads i et digitaliseret og integreret mediemiljø.
Konkurrencen mellem public service og kommercielle radio- og tv-stationer blev videreført online, ligesom dagbladene markedsførte sig gennem netudgaver. Også bogen overlevede, til dels via netsalg og som e-bog, mens ugeblade og magasiner kunne tilbyde flere forskellige slags oplevelser på glittet papir og alle slags skærme. Dansk film fejrede særlige triumfer, ikke blot på verdens festivaler, men også i danske biografer og danske hjem på dvd og gennem streaming. Reklamen var nu mindre et politisk stridspunkt end et kulturelt vilkår på tværs af platforme.
Alligevel stod spørgsmålet tilbage, hvordan indhold på dansk og om Danmark kunne finansieres og formidles i fremtiden.
Igennem hele perioden var internettet det mest konkrete udtryk for den globalisering økonomisk såvel som kulturelt, der med fornyet styrke satte dagsordenen for de danske mediers udvikling.

Dansk mediehistorie 1-4
Dansk mediehistorie fortæller historien om mediernes udvikling i Danmark og giver den første samlede vurdering af deres betydning for dansk kultur.
De fire bind tager udgangspunkt i massemedierne – presse, tidsskrifter, bøger, film, radio, tv, internet – men beskriver også, hvordan massemedierne har spillet sammen med både den dagligdags samtale og de etablerede kunstformer. I medierne mødes det fine med det folkelige og det fremmede med det hjemlige.
Bind 1: Mediernes forhistorie og 1840-1880
Bind 2: 1880-1920 og 1920-1960
Bind 3: 1960-1995
Bind 4: 1995-2015

Læseprøve:
http://wildside.ipapercms.dk/SLFonden/SLforlagene/Samfundslitteratur/Titler/31985/

PhD om internetbrug i Danmark

PhD scholarship in internet research with a focus on Europe (re-advertisement)

The Department of Media, Cognition, and Communication, Faculty of Humanities, University of Copenhagen, Denmark, invites applications for a 3-year PhD scholarship. The successful candidate will be affiliated with the Peoples’ Internet (PIN) project sponsored by the Carlsberg Foundation. The scholarship is expected to begin November 1, 2016, or as soon as possible thereafter.

Description of the project

“The Peoples’ Internet – Market, state, and civil society in China, Europe, and the United States” will undertake a comparative study of the internet in different world regions. Digital networks are among the most flexible and universally applicable technologies ever invented by humans. But the many significant variations in the social uses of the internet around the world remain poorly understood. The PIN project compares the current state and future potential of the internet in three centers of the global economy and world politics – China, Europe, and the United States – focusing on the interplay of civil society with the other two key sectors of modern societies: market and state.

The PhD candidate will be an integral part of the PIN research group. The PhD candidate will participate both in formal project events and in informal deliberations throughout the candidate’s affiliation with the project; will have the opportunity both to pursue personal research interests and to contribute to the overall theoretical and methodological framework of PIN; and will join a wider interdisciplinary research environment centered in the University of Copenhagen’s Center for Communication and Computing and its research group on Digital Communication and Aesthetics. In addition to coursework and other institutional obligations, the PhD candidate will undertake the following main activities:

• six months of ethnographic fieldwork in Denmark
• review of regulatory regimes and cultural traditions in the fieldwork area
• participation in analyses of population surveys
• contributions to the dissemination of project findings and other outreach.

The successful PhD candidate must be fluent in spoken and written academic English, and in Danish. Prior experience with cross-cultural studies and/or survey research within media and communication studies will be considered an advantage, but is not a requirement. It is expected that the successful candidate will be present, part of the research group, and engaged in the activities of PIN on a daily basis. Departing from the PIN project framework, the PhD project description must include:

• a main section outlining preliminary research questions, methodological considerations, and a time schedule for a six-month ethnographic fieldwork in Denmark
• a section identifying preliminary issues to be addressed in a review of regulatory regimes and cultural traditions in Denmark
• a section discussing how insights from the fieldwork may inform and complement the survey component of the PIN project.
Please notice that this position is advertised in parallel with a similar position where the focus is on the USA, see: http://phd.humanities.ku.dk/how_to_apply/calls/phd-scholarship-in-internet-research-with-a-focus-on-the-united-states/

The project proposal must lie within the overall framework of PIN. For further information, including a copy of the project framework, please contact the Principal Investigator of PIN, Professor Klaus Bruhn Jensen kbj@hum.ku.dk

Application deadline: September 15, 2016 at 23.59 (CET), http://phd.humanities.ku.dk/how_to_apply/calls/phd-scholarship-in-internet-research-with-a-focus-on-europe/

NY RAPPORT: MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK 2016

Den store, årlige og autoritative rapport om danskernes mediebrug er netop udkommet. Du kan bl.a. læse om, hvordan unge og ældres forbrug af traditionelle medier bevæger sig i hver sin retning, mens de ældre kommer godt med på digitale medier. Avisernes læserflugt er indtil videre bremset, og radiolytningen er i fremgang. Og så bruger vi stadigt flere penge på medier: Fra 1994 til 2014 er den andel, de medierelaterede forbrugsposter udgør af husstandenes samlede forbrug, steget fra 5,5 % til 11,9 %.
Rapporten er et overflødighedshorn af statistik og analyser af medieforbruget, herunder nyhedslæsning, brug af internet og mobiltelefon samt tv-streaming.
Læs den samlede rapport her:
Læs det sammenfattende kapitel om udviklingen her:
Læs pressemeddelelsen her:

Three PhD scholarships in internet research

Three PhD scholarships in internet research

The Department of Media, Cognition, and Communication, Faculty of Humanities, University of Copenhagen, Denmark, invites applications for three 3-year PhD scholarships. The successful candidates will be affiliated with the Peoples’ Internet (PIN) project sponsored by the Carlsberg Foundation. The candidates are expected to begin October 1, 2016, or as soon as possible thereafter.

 

Description of the project

“The Peoples’ Internet – Market, state, and civil society in China, Europe, and the United States” will undertake a comparative study of the internet in different world regions. Digital networks are among the most flexible and universally applicable technologies ever invented by humans. But the many significant variations in the social uses of the internet around the world remain poorly understood. The PIN project compares the current state and future potential of the internet in three centers of the global economy and world politics – China, Europe, and the United States – focusing on the interplay of civil society with the other two key sectors of modern societies: market and state.

 

The PhD candidates will be an integral part of the PIN research group. They will participate both in formal project events and in informal deliberations throughout their affiliation with the project; they will have the opportunity both to pursue personal research interests and to contribute to the overall theoretical and methodological framework of PIN; and they will join a wider interdisciplinary research environment centered in the University of Copenhagen’s Center for Communication and Computing and its research group on Digital Communication and Aesthetics. In addition to coursework and other institutional obligations, the PhD candidates will undertake the following main activities:

 • six months of ethnographic fieldwork (China, Denmark, or the US)
 • review of regulatory regimes and cultural traditions in their fieldwork area
 • participation in analyses of population surveys
 • contributions to the dissemination of project findings and other outreach.

 

 

PhD position # 1: The successful PhD candidate must be fluent in spoken and written academic English, and in Mandarin. Prior experience with cross-cultural studies and/or survey research within media and communication studies will be considered an advantage, but is not a requirement. It is expected that the successful candidate will be present, part of the research group, and engaged in the activities of PIN on a daily basis. Departing from the PIN project framework, the PhD project description must include:

 • a main section outlining preliminary research questions, methodological considerations, and a time schedule for a six-month ethnographic fieldwork in the People’s Republic of China
 • a section identifying preliminary issues to be addressed in a review of regulatory regimes and cultural traditions in China
 • a section discussing how insights from the fieldwork may inform and complement the survey component of the PIN project.

 

PhD position # 2: The successful PhD candidate must be fluent in spoken and written academic English, and in Danish. Prior experience with cross-cultural studies and/or survey research within media and communication studies will be considered an advantage, but is not a requirement. It is expected that the successful candidate will be present, part of the research group, and engaged in the activities of PIN on a daily basis. Departing from the PIN project framework, the PhD project description must include:

 • a main section outlining preliminary research questions, methodological considerations, and a time schedule for a six-month ethnographic fieldwork in Denmark
 • a section identifying preliminary issues to be addressed in a review of regulatory regimes and cultural traditions in Denmark
 • a section discussing how insights from the fieldwork may inform and complement the survey component of the PIN project.

 

PhD position # 3: The successful PhD candidate must be fluent in spoken and written academic English. Prior experience with cross-cultural studies and/or survey research within media and communication studies will be considered an advantage, but is not a requirement. It is expected that the successful candidate will be present, part of the research group, and engaged in the activities of PIN on a daily basis. Departing from the PIN project framework, the PhD project description must include:

 • a main section outlining preliminary research questions, methodological considerations, and a time schedule for a six-month ethnographic fieldwork in the United States of America
 • a section identifying preliminary issues to be addressed in a review of regulatory regimes and cultural traditions in the U.S.
 • a section discussing how insights from the fieldwork may inform and complement the survey component of the PIN project.

 

Please note that the project proposal must lie within the overall framework of PIN. For further information, including a copy of the project framework, please contact the Principal Investigator of PIN, Professor Klaus Bruhn Jensen kbj@hum.ku.dk

 

Please note that all applications must be submitted via the PhD School’s website by using an electronic application system.

 

To see the full version of the call and information on how to apply, please visit the PhD School’s website: http://phd.humanities.ku.dk/how_to_apply/calls/

 

 

Application deadline: July 7, 2016 at 23.59 (CET).?

 

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

 

SMiDs årsmøde 2016

Denne post opdateres løbende med al relevant information om årsmødet 2016. (English: see below.)

SMiDs årsmøde er samlingspunktet for alle foreningens medlemmer – unge såvel som gamle. Det er her, man kan få en fornemmelse for, hvad der rører sig i dansk medieforskning og ikke mindst her, man kan møde kolleger og kontakter under både faglige og hyggelige former. Vi håber at se jer.

Tema: The Social in the Media, the Media in the Social

Tid: 27.-28. oktober 2016

Sted: Hindsgavl Slot ved Middelfart

Keynote speaker: Jill Walker Rettberg fra Universitetet i Bergen

Foreløbigt program (der kommer givetvis et par småjusteringer)

Pris: 3.000 kr. for medlemmer af SMiD, 3.700 kr. for andre (dvs. for ph.d.-studerende og lignende kan det bedst betale sig at melde sig ind i foreningen forud for tilmelding til årsmødet)

Tilmelding: Deadline for tilmelding er 12. oktober 2016. Tilmelding foregår ved mail til SMiDs sekretær Bente Jønshøj på bjonshoj@tdm.au.dk. Betaling kan enten ske gennem bank-overførsel (til konto: reg.nr. 1551, kontonr.: 3065766) eller ved e-faktura (hvis det er arbejdspladsen, der betaler). I sidste tilfælde, skal I sende en mail med EAN-nr. til Bente, så sender hun en e-faktura.

 

 

Conference theme: The Social in the Media, the Media in the Social

Dates: October 27-28 2016

Location: Hindsgavl Castle, Middelfart

Keynote speaker: Jill Walker Rettberg from the University of Bergen

Preliminary program (there might be small adjustments)

Price/fee: 3.000 kr. for members of SMID, 3,700 kr. for other. (Membership of SMiD is 700 kr. per year. Doctoral students, graduate students, undergraduate students, people between jobs, retirees and others with similar low or uncertain incomes can pay a reduced price: 350 kr. per year. To join the association, send a short CV and a brief description of your research aktivitieter and interests to Aske Kammer, aska@itu.dk).

Registration: Deadline for registration is 12 October 2016. To register, send an e-mail to SMiDs secretary Bente Jønshøj: bjonshoj@tdm.au.dk. Payment is either via bank transfer (account: reg. no. 1551, account no. 3065766) or by e-invoice (if your workplace pays). In the latter case, you must send an email with EAN no. to Bente, so she can send an e-invoice.

 

 

Call for papers: Media and their production, content, and use have always had a social dimension – connecting people to each other and to society, giving them something to talk about, constructing identities and communities. However, the social occupy a particularly prominent position in the current media culture, where lifestyle and reality television, networked and multimodal forms of communication, participatory formats on the internet, social and mobile media etc., all point to more human interaction and new ways and forms of being social. Furthermore, the boundaries between different social spheres are blurring, and configurations of social situations are more liquid than ever and subject to constant re- negotiations due to the ubiquity of media technologies. // The theme of the 2016 biennial meeting of the Association for Media Researchers in Denmark (SMiD) is “The Social in the Media, the Media in the Social”. The aim is to explore the intricate nexus between the social and the media; how media support, challenge, or change the social; and how the social is expressed in the media and constitutes dimensions of production, content, and use. In the spirit of SMiD’s ambitions, the biennial meeting encourages a broad interpretation of what constitutes “media” and “social”. // The biennial meeting also accepts proposals that do not relate to the theme. // Abstracts for papers (max 300 words) and proposals for panels (panel outline: max 300 words + abstracts for 3-5 individual papers: max 100 words each) must be submitted no later than June 15, 2016, to smid@smid.dk.

Deadline for abstracts: 15. juni – send til smid@smid.dk

Deadline for papers: 10. oktober – send til aska@itu.dk, så deles de i en Dropbox-mappe, alle deltagere i årsmødet får adgang til.

Deadline for tilmelding: 12. oktober – se ovenfor.

Spørgsmål eller kommentarer? Skriv til smid@smid.dk eller formand Aske Kammer på aska@itu.dk.

DR og dagbladene

SMiD inviterer til debatmøde om konflikten mellem dagbladene og DR. Arrangementet afholdes tirsdag d. 19. april kl. 14-16 på KUA i København (lokale 27.0.17, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S) og er arrangeret af SMiD i samarbejde med satsningsområdet Media Systems and Journalism ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet.

Igennem lang tid har modsætningsforholdet mellem dagbladene og DR stået centralt på den mediepolitiske dagsorden. I den rivende medieudvikling, der finder sted, har DR gennemført en betydelig omstilling med det formål at kunne fastholde kontakten til et stort, men stadig mere fragmenteret publikum. Dagbladene og mange andre kommercielle medier føler sig presset af denne udvikling. Spørgsmålet er, om DR har bredt sig så meget på forskellige platforme, at kommercielle medier har vanskeligt ved at begå sig i konkurrencen. Derfor er der også sat spørgsmål ved den måde, som DR’s public service-forpligtelser defineres på, og den måde, som offentlig medievirksomhed bør finansieres. Spørgsmålet er imidlertid, om ikke behovet for, at danske medier får styrket konkurrencekraft i forhold til internationale mediekoncerner, kan bane vejen for et bedre samarbejde mellem offentlige og private medier.

Vi har inviteret direktør i DR Danmark Anne-Marie Dohm til at debattere konflikterne og deres mulige løsning med Rasmus Nielsen, som er redaktør på Altinget og næstformand i foreningen Danske Medier, en af de centrale lobbyorganisationer bag kritikken af DR.

Keynote og sted til SMiDs årsmøde 2016

Det er med meget stor glæde, vi kan annoncere, at professor Jill Walker Rettberg fra Universitetet i Bergen vil optræde som keynote speaker på SMiDs årsmøde 27.-28. oktober. Jill arbejder med, hvordan mennesker repræsenterer sig selv online, hvilket bl.a. er omdrejningspunktet for hendes seneste bog Seeing Ourselves Through Technology: How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape OurselvesLæs mere om Jills arbejde på http://jilltxt.net.

Derudover kan vi også offentliggøre, at årsmødet vil blive holdt på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Der kommer mere info om alt det praktiske senere, men husk at call for papers er ude nu (og at bidrag uden for tema også er meget velkomne).

Vi håber at se rigtigt mange af jer til årsmødet, hvor vi jo traditionen tro også vil uddele SMiD-prisen for en særlig indsats for dansk medieforskning. Stay tuned.