Kontakt

SMiDs bestyrelse kan kontaktes på smid@smid.dk.

Spørgsmål til SMiD kan rettes til formand Aske Kammer: aska@itu.dk

Praktiske spørgsmål (á la rettelse af adresse, betaling af kontingent, etc.) kan rettes til sekretæren for SMiD, Bente Jønshøj: bjonshoj@tdm.au.dk