Om SMiD

Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMiD) er en forening, som har til hensigt

  • at øge samarbejdet mellem danske medie- og kommunikationsforskere,
  • at udgive tidsskriftet MedieKultur: Journal of media and communication research,
  • at bidrage til debatten om mediernes funktion i politik, kunst & kultur, erhvervsliv og uddannelse og
  • at varetage forskningens interesser, nationalt såvel som internationalt.

SMiD blev oprettet i 1976. Foreningen har i dag ca. 50 medlemmer, der er ansat ved universiteterne og andre højere læreanstalter, i sektorforskning og i erhvervslivet. SMiDs medlemsskare er altså medieforskere i meget bred forstand, dvs. forskere som “med afsæt i en række teoretiske positioner og formål” arbejder med mange forskellige emner og problemstillinger indenfor forskellige medier.

SMiD har til formål at fungere som et fagligt forum, hvor danske medieforskere kan holde sig ajour med, hvad deres kolleger arbejder med, tænker og mener om faglige, fagpolitiske og mediepolitiske forhold. SMiD fungerer som en ramme for faglige udvekslinger og udviklinger i en dansk forskningskontekst – et netværk hvor danske medieforskere kan få i indsigt i, hvad der foregår i det brede medieforskningsfelt.

Som led i dette arbejde udgiver SMiD tidsskriftet MedieKultur, der er en væsentlig publikation indenfor medieforskningen i Danmark. MedieKultur udkommer online to gange om året. SMiD holder endvidere hvert andet år et årsmøde for alle foreningens medlemmer samt et fagligt/socialt arrangement i forbindelse med den nordiske medieforskerkonference (NordMedia). Årsmødet, der falder sammen med foreningens generalforsamling, danner både en faglig og social ramme om foreningen. Over to dage indbydes der til foredrag, fremlæggelser af medlemmernes faglige arbejde og også til festligt samvær. I 2016 afholdtes årsmødet i Middelfart. Temaet var ‘The Social in the Media – the Media in the Social‘; et tema, der indbød til en lang række meget vidtfavnende præsentationer og diskussioner.

Foreningen uddeler ligeledes ved årsmødet SMiD-prisen til en forsker, der har gjort en særlig indsats for SMiD samt for dansk medieforskning som helhed. I 2012 gik prisen til professor Kim Schrøder, i 2014 til professor Ulla Carlsson fra Nordicom, og i 2016 modtog professor emeritus Ib Bondebjerg SMiD-prisen.

 

SMiD samarbejder fungerer desuden som bindeled til de øvrige, nordiske medieforskningsinstitutioner (se links nedenfor) og deltager i planlægningen af NordMedia. I 2019 afholdes konferencen i Malmö, og SMiD deltager naturligvis aktivt i organiseringen.

NORDICOM
Nordic Information Centre for Media and Communications Research

Norge
NML – Norsk medieforskerlag

Sverige
FSMK – Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning

Finland
TOY – Tiedotusopillinen yhdistys(Finnish Association for Media and Communication Studies)

SMiDs vedtægter.