DR og dagbladene

SMiD inviterer til debatmøde om konflikten mellem dagbladene og DR. Arrangementet afholdes tirsdag d. 19. april kl. 14-16 på KUA i København (lokale 27.0.17, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S) og er arrangeret af SMiD i samarbejde med satsningsområdet Media Systems and Journalism ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet.

Igennem lang tid har modsætningsforholdet mellem dagbladene og DR stået centralt på den mediepolitiske dagsorden. I den rivende medieudvikling, der finder sted, har DR gennemført en betydelig omstilling med det formål at kunne fastholde kontakten til et stort, men stadig mere fragmenteret publikum. Dagbladene og mange andre kommercielle medier føler sig presset af denne udvikling. Spørgsmålet er, om DR har bredt sig så meget på forskellige platforme, at kommercielle medier har vanskeligt ved at begå sig i konkurrencen. Derfor er der også sat spørgsmål ved den måde, som DR’s public service-forpligtelser defineres på, og den måde, som offentlig medievirksomhed bør finansieres. Spørgsmålet er imidlertid, om ikke behovet for, at danske medier får styrket konkurrencekraft i forhold til internationale mediekoncerner, kan bane vejen for et bedre samarbejde mellem offentlige og private medier.

Vi har inviteret direktør i DR Danmark Anne-Marie Dohm til at debattere konflikterne og deres mulige løsning med Rasmus Nielsen, som er redaktør på Altinget og næstformand i foreningen Danske Medier, en af de centrale lobbyorganisationer bag kritikken af DR.

Forskning, medier og muslimer – dagsordensfastsættelse med indhold

Seminar med efterfølgende diskussion d. 28. maj. Kl. 10-12.30.

Temaerne er f.eks. mediefremstillingen af muslimer, journalisters kildebrug, forskningsbaseret journalistik, medieorganisationer og deres politiske funktion, muslimer i Danmark og deres demokratiske deltagelse.Sted: Institut for tværkulturelle og regionale studier, Københavns Universitet, Snorresgade, København S., lokale U3

Seminaret afholdes umiddelbart før Forum for Islamforsknings generalforsamling 2013. Foreningen er samlingssted for en række studerende og forskere med specialviden på områder ss. integration, immigration, Islam, historie og regionale studier af områder med overvejende muslimske befolkningsgrupper.

Program:Forskning, medier og muslimer[PDF] -Detaljeret program og oplysninger om pris for ikke-medlemmer uploades senere påforeningens hjemmesidewww.islamforskning.dk

 

LARM.fm-launch – Et seminar om LARM–infrastrukturens anvendelse i forskning og undervisning

Interfacet LARM.fm giver lige nu alle danske forskere og studerende streaming-adgang til danske radioudsendelser fra 1931 og frem til i dag. LARM-infrastrukturen er mere end et digitalt arkiv. Det er også en platform for forsknings- og undervisningssamarbejde om audio og radio. Vi vil gerne demonstrere LARM.fm og dets anvendelsemuligheder for forskere og studerende. Vi benytter desuden lejligheden til at præsentere Mediestream, som giver online og streamet adgang til flere hundrede tusinde timers udsendelser fra Statsbibliotekets unikke samling af dansk radio og tv, samt mere end 50.000 tv- og biografreklamer.

LARM.fm-launch finder sted 29. april 2013 kl. 13 -16 i Peter Bøgh Andersen Auditoriet, Aarhus Universitet, Finlandsgade 23, Aarhus N.
Se programmet påhttp://arts.au.dk/aktuelt/afholdtearrangementer/arrangement/artikel/larmfm-launch/hvor man også kan tilmelde sig.

Family, Play, and Sports in an Online World – An open research seminar about mediatization of culture

The research project Mediatization of Culture: The Challenge of New Media is pleased to invite participants for

Family, Play, and Sports in an Online World

– An open research seminar about mediatization of culture

Aarhus University, May 7-8 2012

Today, digital media are influencing many cultural fields as they reconfigure and diversify processes of communication and social interaction in profound ways. This situation calls for reformulations of our general understanding of the role of media and the interplay between media and culture. At this seminar we intend to explore how new digital media contribute to changes in three cultural fields: family, play and sports.

Family life, children’s play and sports are connected areas that for many years have been saturated by media and therefore been intertwined with and defined by processes of mediatization. But until now this process has mainly been understood in the light of affordances and ”˜logics’ stemming from mass media. How do digital media affect family life and our general understanding of ”˜home’ and the ways in which the family at ’home’ – through media – is related to each other and to the outside world? How do digital media change the ways in which we experience, communicate, practice, and organize play and sports? How do uses and practices of new media converge with those related to mass media? And what is actually new in new media when it comes to influence the areas of family, play and sport?

These are some of the questions that will be addressed from both theoretical and empirical approaches by international and Danish scholars representing different strands of research within media studies.

The seminar is public and organised by the research project, Mediatization of Culture: The Challenge of New Media, 2011-14. No registration is required.

Læs resten

Ph.d course in political communication

This intensive PhD course focuses on the contents and effects of political communication on citizens and the formation of public opinion. It centers on different models and conceptions of the public and political journalism, and investigates the role of the media and journalism in late modern democracies.

THE COURSE RUNS IN TWO PERIODS: January 31, February 1-2, 2012 AND February 14-15-16, 2012

Lecturers: Frank Esser (University of Zürich), Jesper Strömbäck (Mid Sweden University), Sophie Lecheler (ASCoR, University of Amsterdam), Kasper Møller Hansen (University of Copenhagen). The course lecturer is Claes de Vreese (www.claesdevreese.com), Professor of Political Communication, ASCoR, University of Amsterdam and Visiting Professor (11/12) at the University of Southern Denmark.

Read more at:polforsk.dk

SEMINAR: The Social Affordances of New Media and Communication Technologies

The Social Affordances of New Media and Communication Technologies: Encouraging Civic Engagement, Good Governance and Democratisation?

7th of October
Joint seminar hosted by Glocal Nomad and International Media Support
Roskilde University, CBIT (43.3.29)
9 am – 3.30 pm

FULL DESCRIPTION:

The Social Affordances of New Media and Communication Technologies

Seminar: Fra aktuelle mediekilder til kulturarv

Seminar på Statsbiblioteket i Århus d. 27. oktober 2010 kl 10 – 16.

Det er forbundet med særlige udfordringer at sikre mediekilders bevægelse fra at være del af et dagsaktuelt mediebillede til at blive en del af den nationale kulturarv. Disse udfordringer er ikke blevet mindre med overgangen fra analoge til digitale kulturarvssamlinger. Onsdag d. 27. oktober afholder Statsbiblioteket et seminar med fokus på roller og processer i arkivering af danske mediekilder og på brug af mediesamlinger til forskning. I forbindelse med seminaret er der rundvisning i Statsbibliotekets mediesamling og digitaliseringslokaler.

Seminaret er organiseret af Statsbiblioteket i samarbejde med forskningsprojektet LARM.

Oplægsholdere, bl.a.
Niels Brügger, Aarhus Universitet
Charles Ess, Aarhus Universitet
samt lydarkivarer og digitaliseringseksperter fra Statsbiblioteket

Tilmelding og program
Seminaret er gratis, og alle er velkomne. Tilmeldingsfrist d. 13. oktober.
Program og tilmelding på Statsbibliotekets hjemmeside.

Sted
Statsbiblioteket, Århus

Spørgsmål ang. seminaret kan rettes til Maria Hvid Stenalt på mhs[at]statsbiblioteket.dk

Research seminar: The mediatization of intimate experiences

Research seminar: The mediatization of intimate experiences

25 & 26 November 2009, 9:30-18:00 & 10.00-16:15

University of Copenhagen, KUA/ Southern Campus, room 27.0.17

The main aim of this seminar is to contribute to the theoretical and empirical exchange and discussion about the interaction between the media and aspects of intimacy. In order to approach this research field we especially invite contributions, which make use of the perspectives of ”˜mediatization’ or ”˜mediation’ in order to expand the understanding of the ways in which media and intimacy interact and converge. Sexuality and emotional bonding are core characteristics of human nature. However, these characteristics are always historically and culturally structured, and like other cultural institutions they are constitutive of human societies. The interaction between media and intimacy takes on various forms depending on different technologies, genres, and formats like for example mobile phones, social network sites, transformational reality programs, and films. The use of social and personal media like network sites and mobile phones influences the ways in which we search for partners and the way we make emotional bonds. Social and personal media can structure the very performance of intimacy by serving as the space for the actual intimate practices – as for example in user-generated porn and in avatar sex and emotional interaction. Turning to the more traditional mass-media, they influence the understanding and the performance of intimacy, as well as the construction of sexual and emotional identity. The seminar invites quantitative, qualitative, ethnographic, sociological, cognitive and textual approaches to the question of how media contributes to the sense making of sex, emotions, and relationships – and to the question of how the media transform and affects sexual, emotional, and relational interaction.

Everybody is welcome – no submission.

The seminar is arranged by the research group: The Mediatization of Culture. Department of Media, Cognition and Communication, University of Copenhagen

Program with abstracts: http://medialisering.mef.ku.dk/autumn_2009/dokument/dokument/

Cecilie Givskov
PhD Fellow, MA (ed)
Principle Project Manager of CEMES for Young Scholars (CYS)

The Transformation of Newspapers and Journalism

Research seminar, October 29-30, 2009
Copenhagen University, Karen Blixens Vej, 2300 Copenhagen S
(New KUA), room 27.0.47

The research seminar is open to other researchers, students and media professionals.
Participation is free, but please register to our secretary Anne Dandanell Rønne-Nielsen: annedrn@hum.ku.dk
Deadline for registration is October 23
Programme

Thursday, October 29

Theme 1: The institution of journalism

Martin Eide, Professor, University of Bergen: Renegotiating a Social Contract
Stig Hjarvard, Professor, University of Copenhagen: The Views of the News. Newspapers as a Resource for Opinion Formation
Paschal Preston, Professor, Dublin City University: ‘Creative Destruction’? European Journalism in an Era of Crisis as well as Digitalisation

Theme 2: The texts and audiences of journalism

Kim Christian Schrøder, Professor, Roskilde University: Mapping news consumers’ navigation in the cross-media news landscape. Towards a new map of news consumption
Nete Nørgaard Kristensen, Associate Professor, University of Copenhagen: Cultural journalism in the Danish printed press – a history of decline or increasing media institutional profiling?
Unni From, Associate Professor, Aarhus University: Expectations for journalism on culture

Friday, October 30.

Theme 2 – continued

Karin Wahl-Jorgensen, Associate Professor, Cardiff University: Audiences Views on User-Generated Content: Exploring the value of news from the bottom up
Ida Willig, Associate Professor, University of Roskilde: Thinking about ”˜the citizen’ but writing for ”˜the consumer’: The Marketization of News Production

Theme 3: Journalism and politics

Henrik Bødker, Associate Professor, University of Aarhus: Journalism as Resources for Political and Cultural (Re)Alignments
Sigurd Allern, Professor, University of Stockholm: The power over election campaigns
Camilla Dindler, Doctoral Student, University of Copenhagen: New roles and functions among journalists and their sources in the Danish parliament?

You will find the full programme of the research seminar here:
http://aviser.mef.ku.dk/october09seminar/

The seminar is organized by the research programme “Aviser og journalistik i forandring” – see http://aviser.mef.ku.dk/front/

Nordisk Mediekonference 2009: SMID reception og mailkorrespondance om planlægningen

SMID Reception ved Nordisk Mediekonference 2009 – 14 august kl 16-17

Mere info følger….

Ved receptionen vil der blive mulighed for at diskutere processen vedrørende omlægning af grupper og divisioner på konferencen.

Til orientering følger brevudveksling fra André Jansson..

Vi ses i Karlstad
De bedste hilsner

Lars Holmgaard Christensen
På vegne af SMIDs bestyrelse

2.juni 2009

Uddybende svar fra André

Angående transparens:
Förändringen av NordMedia-strukturen är förankrad i samtliga nationella forskarföreningar. Både den första frågan om en eventuell strukturförändring och den andra frågan om den nya strukturens utseende sändes på remiss till samtliga föreningar i ett tidigt skede. Graden av transparens i de nationella processerna, dvs vilken information som gått ut / samlats in av de nationella föreningarna, kan jag inte bedöma. ATT en ny struktur var önskvärd rådde det emellertid full enighet om inom den nordiska kommittén (med representanter från de nordiska föreningarna och Nordicom). VILKA de nya divisionerna skulle bli, landade givietvis i en kompromiss – med naturlig följd att enskilda forskare säkerligen har avvikande uppfattning. I den mån det finns forskare som saknar “sin grupp” och upplever att de inte fått säga sitt så hoppas jag i så fall att utvärderingen i Karlstad kan ge vägledning till eventuella förbättringar inför Island 2011. (Se tidigare svar till Agger et al.)

25.februar 2009

Svar fra André til Anne och Gunhild (et al),

Jag har tacksamt mottagit era synpunkter, och beklagar djupt att ni inte anser det vara värt att komma på konferensen i dess nuvarande skepnad. Er närvaro hade varit värdefull för att vidareutveckla denna struktur inför 2011 – särskilt om det är så att er ståndpunkt representerar en större grupp. Som ordförande i FSMK + ledare för den nordiska kommittén vill jag gärna ge er ett utförligt svar.

Nuvarande struktur har utformats för att minska antalet grupper/divisioner. Inom varje division ska alla former av mer specifika teman och intressen kunna rymmas. Det är nu t ex möjligt att föreslå specialiserade tematiska paneler, vilket inte var möjligt tidigare. Namnen och inriktningarna på de 12 divisionerna diskuterades i den nordiska arbetsgruppen i flera steg och vår strävan har hela tiden varit att INTE utesluta någon intresseinriktning. Jag beklagar om ni upplever att detta ändå har skett.

Jag vill här poängtera att ingen av de tidigare grupperna har “lagts ner”. Eller snarare: ALLA har lagts ner. Detta är en helt ny konstruktion! Ett fåtal av de nuvarande divisionernas namn, t ex Journalistim Studies, sammanfaller förvisso med namn som existerade tidigare. Men det är också i de fall där tidigare arbetsgrupper var väldigt stora.

Arbetet med att ta fram nya divisioner har givetvis inte varit lätt, men vi har genom företrädarna för de nordiska forskarföreningarna försökt säkerställa att processen sker med medlemmarnas samtycke. Behovet av en ny struktur fanns för övrigt på agendan redan inför Helsinki 2007.

Jag vore mycket tacksam om ni lite mer exakt skulle kunna precisera vilka teman ni inte finner plats för inom ramen för nuvarande struktur, så att jag bättre kan förvalta era synpunkter. Att ha en särskild division för Media Fictions, Aesthetics and Culture ställer jag mig spontant tveksam till mot bakgrund av att det finns en bredare division med benämningen Media, Technology and Aesthetics. (Varför är den divisionen omöjlig att arbeta inom?) Men detta är en diskussion som får föras efter Karlstad.

Ert krav på utvärdering bifalles givetvis och det finns redan avsatt tid för detta under konferensen i Karlstad. Jag beklagar som sagt djupt att ni inte kan/vill närvara då. Utvärderingen kan komma att leda till smärre förändringar ifråga om namn, inriktning och struktur; någon division kanske måste delas, någon kanske måste breddas, osv… Vi har ännu inte sett hela bilden vad gäller fördelning av abstracts.

Jag mottar alltså gärna ytterligare kommentarer från er och hoppas dessutom att ni kan tänka er att ompröva beslutet att inte komma på årets konferens.

Bästa hälsningar,
André Jansson

25.februar 2009

Til arrangørene av Normedia, SMID og Norsk medieforskerlag

Vi oversender med dette vår reaksjon på de nye gruppene ved den nordiske medieforskerkonferansen 2009.

Brevet er fra de to undertegnede, men vi vil også meddele at en rekke film og medieforskere ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU heller ikke vil delta i årets konferanse fordi de ikke finner et godt sted for sine forskningsinteresser.

Samt at nestleder for den nedlagte fiksjonsgruppen; Helle Kannik Haastrup stiller seg bak et ønske om å evaluere årets gruppeinndeling og at det bør vurderes å gjennopprette en gruppe som ivaretar fiksjonsforskningen, eventuelt med en noe bredere
profil enn vår nedlagte gruppe (feks i retning av Media Fictions, Aesthetics and Culture)

Med hilsen Anne Gjelsvik og Gunhild Agger

Climate Change and Journalism

CONFERENCE ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS:Global Dialogue Conference Series

GDC09: RESPONSIBILITY ””CLIMATE CHANGE AS CHALLENGE FOR INTERCULTURAL INQUIRY ON VALUES,November 3-6, Aarhus University, DENMARK

——————————————————————————————————————————-

GDC09 is an interdisciplinary and integrated four-track conference for

researchers, journalists, educators, and business representatives.

Climate change requires globally concerted initiatives that cannot be motivated by direct practical self-interest and economic incentives alone.The aim of this conference is to compare conceptions of ecological responsibility across cultures (and religions), and to explore the role of intercultural value studies for the development, communication, and practical implementation of new models of future-oriented and collective responsibility.

GDC09 is the first of a series of five biannual international interdisciplinary conferences presenting and promoting intercultural dialogue on values, as a means of proactive conflict mitigation and social innovation. The conference will conclude with the bestowal of the Global Dialogue Prize (www.globaldialogueprize.org).

We invite submissions of research contributions from the areas of philosophy, political science, psychology, anthropology, theology/ religious studies, sociology, conflict research, education, journalism and media science, management, organization, and finance theory.
Please submit abstracts (500 words) byJuly 15. (Please see conference webpage for submission guidelines).

Possible topics to be addressed in theJOURNALISM TRACK:

• When and under what circumstances does climate changebecome a news item?
• What type of actors and themes can attract the attention ofjournalists and get climate change onto the news agenda?
• How does environmental journalism operate and how does itaffect changes in individual behavior and public policy?
• Is it possible to build a global public and what role can and shouldlocal media play in this effort?
• At a time where scientists disagree amongst themselves and veryfew journalists have a thorough scientific understanding of theissues, how can we be sure that the information in the media isboth accurate and adequate?
• What is the appropriate role of journalists when reporting onindustries offering market-based solutions to climate problems?
• Can peace journalism help to prevent “climate conflicts”, i.e.,social conflicts due to climate change?
• Do journalists carry increasing responsibility for interculturalcommunication and if so, how will it affect the goals of journalism?

For more information

Henrik Bødker, Aarhus University, Denmark (imvhb@hum.au.dk)

www.globaldialogueconference.org

Seminar: Forbrydelser som medieoplevelser

Forskningsprojektet Krimi og kriminaljournalistik og FMKJ inviterer til todages seminaret ”Forbrydelser som medieoplevelser” d. 21.-22.9.

På seminarets første dag sætter vi fokus på realismebegrebet i krimi og kriminaljournalistik – krimiens rødder i romanen, (nogle af) dens foretrukne steder, anknytningen til det virkelige i den historiske krimidokumentar og krimiens forbindelse mellem realisme og journalistik. Seminarets anden dag er et ph.d.-kursus forbeholdt ph.d-studerende og forskere. Vi sætter her fokus på oplevelsesmedier og medieoplevelser, dels i sammenhæng med forbrydelser og kriminalitet, dels relateret til oplevelesejournalistik, medieproduktion, interaktiv plotting, markedskommunikation og generelt oplevelsesøkonomi. Program vedhæftet.

Sted: Det nye Utzon-center i Aalborg

Forbrydelser og medier program