MedieKultur nyhedsbrev 2012

Slut på bevilling fra FI

MedieKultur fik i 2010 en treårig bevilling til både drift og udvikling fra FI, og denne bevilling udløber 1. januar. Bevillingen til drift (aflønning af professionelle korrekturlæsere og layoutere) har friholdt SMID for udgifter til MedieKultur i tre år. Bevillingen til udvikling har været øremærket til udvikling af publiceringsplatformen, øget markedsføring og til professionalisering af MedieKulturs sekretariat. Den er blevet brugt på følgende måde:

Markedsføring (10.000 per år)
– tilskud til SMID for markedsføring af MedieKultur
– udvikling af markedsføringsstrategi
– udvikling af social markedsføring (facebook-side, share-this-link-funktion)
– udvikling af markedsføringsmateriale i form af elektroniske A3 og A4-skabeloner til brug for udgivelser + bogmærker med logo og navn, hjemmeside og QR-stregkode.
– trykning af bogmærker, plakater og foldere
– MedieKultur-krus

Publiceringsplatform (5.000 per år)
– udvikling af selvstændigt design
– formulering og publicering af author guidelines, inkl. citationsformat
– udvikling af pdf-teksternes layout (artikler og anmeldelser)
– implementering af print on demand

Sekretariat (10.000 per år)
– udarbejdelse og løbende opdatering af MedieKultur-håndbog
– professionalisering af drift og support til brugere
– professionalisering af formidling til brugere (især calls og nyhedsbreve)
– professionalisering af budget- og regnskabsføring

Dygtige reviewere
Mediekultur har et reviewpanel på 43 reviewere og har derudover ca. 100 løsttilknyttede reviewere. De gør alle sammen et stort og uundværligt arbejde. Hvad der sikkert er mindre kendt, er, at vi redaktører også bedømmer bedømmerne, ved at rate de indkomne reviews i vores interne system. Vi vil her gerne fremhæve følgende personer, der i perioden 2008-2012 i alle deres reviews (mininum tre) har fået højeste karakter af redaktørerne: Alf Björnberg, Hanne Bruun, Niels Ole Finnemann, Kirsten Frandsen, Stig Hjarvard, Ansa Lønstrup, Louise Phillips, Kim Christian Schrøder, Anne Scott Sørensen, Estrid Sørensen. Tak til alle – og en særlig tak til Anne Scott Sørensen, som samtidig har været vores mest aktive reviewer i hele perioden.

Book reviewer-modul stor succes
MedieKulturs redaktion har nu i et lille år afprøvet et book reviewer-modul, der understøtter arbejdsprocessen for både anmeldere og anmelderredaktør. Modulet gør det blandt andet muligt at se på mediekultur.dk, hvilke bøger MedieKultur pt. søger anmeldere til. Samtidig kan alle tilbyde sig selv som anmelder. Anmeldelsesfunktionen bliver flittigt brugt og er lanceret som led i MedieKulturs strategi for større åbenhed. Samtidig skaber funktionen bredde i forfatterprofilerne og letter anmelderredaktøren i det daglige arbejde.

Stadigt flere besøgende på mediekultur.dk
Siden MedieKultur blev lanceret online i februar 2008 har mediekultur.dk modtaget stadigt flere besøgende. I 2009 blev der på netstedet foretaget 47071 downloads, og det tal voksede til 57667 i 2010 og til 64139 i 2011. Der er pt. 746 registrerede brugere, hvoraf lidt under halvdelen (329) kommer fra de nordiske lande. Som registreret bruger får man automatisk besked med nyudgivelser og call for paper announcements. MedieKultur er samtidigt det mest benyttede tidsskrift på den største OJS-platform i Danmark.

MedieKultur Top 10, mest downloadede artikler i 2012
1. Joshua Meyrowitz: Tre paradigmer i medieforskningen, 26, 1997 (1055 downloads)
2. Sophie Esmann Andersen og Carsten Stage: Consumption that matters, 49, 2010 (469 downloads)
3. Stine Lomborg: Social media as communicative genres, 51, 2011 (344 downloads)
4. Stig Hjarvard: Seernes reality, 34, 2002 (334 downloads)
5. Klaus Bruhn Jensen: Meta-media and meta-communication – Revisiting the concept of genre in the digital media environment, 51, 2011 (314 downloads)
6. Jørgen Riber Christensen: Four steps in the history of museum technologies and visitors’ digital participation, 50, 2011 (310 downloads)
7. Henrik Dahl: Sociologi og målgruppe. Nogle erfaringer med at operasionalisere Bourdieu, 24, 1996 (255 downloads)
8. Jesper Tække: Facebook et netværk i fællesskabet, 49, 2010 (239 downloads)
9. Jakob Linaa Jensen: Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk. Facebook som augmentering af den sociale virkelighed, 46, 2009 (236 downloads)
10. Henrik Kaare Nielsen: Modernitet og massemedier – med udgangspunkt i Anthony Giddens’ sociologi, 22, 1994 (222 downloads)

Massekultur & Medier bliver stadig læst – top 5
Forløberen for MedieKultur, tidsskriftet Massekultur & Medier (1981-1984), blev digitaliseret i 2008 samtidig med MedieKultur. Massekultur & Medier hostes ligesom MedieKultur af Statsbiblioteket. Blandt de mest downloade artikler pt. er:

1. Alrø, H., Laursen, A. K., Marbjerg, D.: Tv-reklamens psykologiske påvirkningsstrategier
2. Bouchet, D.: Reklamen som samfundets spejl. Om det moderne samfunds moral og religion: Reklamen
3. Schrøder, K.: Et måleinstruments anvendelighed – om ’den ideologiske seismograf’
4. Jensen, K. B.: Brug og oplevelse af tv-nyheder: Bidrag til en empirisk receptionsmodel
5. Qvortrup, L.: Decentralisering af radiomediet: Demokratisering eller legitimation

Økonomi
Udgifterne til driften af MedieKultur består først og fremmest af aflønning af professionelle korrekturlæsere og layoutere. Du kan støtte udgivelsen af MedieKultur ved at blive medlem af SMID – sammenslutningen af medieforskere i Danmark: http://www.smid.dk
Du kan også støtte udgivelsen af MedieKultur ved at bidrage til udbredelsen af kendskabet til MedieKultur, via forskning og undervisning. Tekster på internettet er også omfattet af Copydan. Husk derfor at indberette til Copydan, når du i din undervisning henviser på skrift eller mundtligt til artikler på mediekultur.dk.

Nye redaktionsmedlemmer
I foråret udvalgte MedieKultur og SMID blandt en håndfuld ansøgere Kjetil Sandvik (KU) og Mia Rendix (AAU) som nye redaktionsmedlemmer. Redaktionen blev også udvidet med bestyrelsesmedlem og kasserer Cecilie Givskov (KU), som SMID har udpeget som tidsskriftsansvarlig. Blandt de øvrige redaktionsmedlemmer er fortsat: Anette Grønning (SDU), Nicolai J. Graakjær (AAU), Anders Horsbøl (AAU), Ditte Laursen (SB), Line N. Petersen (KU), Anne Mette Thorhauge (KU) og Norbert Wildermuth (RUC). MedieKultur søger nye redaktionsmedlemmer ca. hvert andet år.


MedieKulturs redaktion 2012: Cecilie Givskov (KU), Kjetil Sandvik (KU), Line Nybro Petersen (KU), Nicolai Jørgensgaard Graakjær (AAU), Anne Mette Thorhauge (KU), Anders Horsbøl (AAU), Mia Rendix (AAU), Ditte Laursen (SB), Anette Grønning (SDU). Yderst til højre står Stine Liv Johansen (AU), formand for foreningen SMID, der udgiver MedieKultur. På billedet mangler Norbert Wildermuth (RUC).

MedieKultur: Nyhedsbrev 2011

Markedsføring
MedieKultur har i det seneste år har fokus på markedsføring. I forbindelse er der blevet udviklet markedsføringsmateriale i form af elektroniske A3 og A4-skabeloner og trykte bogmærker med logo og navn, hjemmeside og 3d stregkode. På mediekultur.dk er der implementeret en ’share this link’-funktion, og endelig er MedieKultur også kommet på facebook. Markedsføringsmaterialet er blevet til på baggrund af en bevilling til udvikling fra FI.

Print on demand
I 2008 gik MedieKultur over til online publicering efter at have udkommet på tryk i 23 år. I løbet af det seneste år har MedieKultur kørt en forsøgsordning og tilbudt de fem seneste numre af MedieKultur som print on demand. Et eksemplar koster 150 kr. plus porto. Der har indtil videre været ganske lidt efterspørgsel på servicen, med kun 3 enkelte bestillinger. I løbet af næste år vil redaktionen tage stilling til, om ordningen skal fortsætte.

Stadigt flere besøgende på mediekultur.dk
Siden den online relancering af MedieKultur i februar 2008 har mediekultur.dk
modtaget stadigt flere besøgende. I 2009 modtog netstedet 47071 unikke besøgende, og det tal voksede til 57667 i 2010. Der er pt. 641 registrerede brugere, hvoraf lidt under halvdelen (252) kommer fra de nordiske lande. Som registreret bruger får man automatisk besked med nyudgivelser og call for paper announcements.

Massekultur & Medier på eget site
Forløberen for MedieKultur, tidsskriftet Massekultur & Medier (1981-1984) har fået sit eget site. Tidsskriftet blev digitaliseret i 2008 samtidig med MedieKultur og har indtil nu ligget på samme netsted. Imidlertid indebar det fælles netsted en risiko for forkerte henvisninger i databaser, og en risiko for at blive afvist til optagelse i visse databaser. Massekultur & Medier hostes ligesom MedieKultur af Statsbiblioteket.

Bøger til anmeldelse
Det er nu muligt at se på mediekultur.dk, hvilke bøger MedieKultur pt. søger anmeldere til. Samtidig kan alle tilbyde sig selv som anmelder. Anmeldelsesfunktionen bliver flittigt brugt og er lanceret som led i MedieKulturs strategi for større åbenhed. Samtidig skaber funktionen bredde i forfatterprofilerne og letter anmelderredaktøren i det daglige arbejde.

Øvrige nyheder
• MedieKultur har i det seneste år revideret sin profil – den bliver publiceret først i næste år.
• MedieKultur har udvidet dets reviewpanel. Se det her.
• MedieKultur er efter kritik fra andre fagområder blevet nedgraderet til et kategori 1-tidsskrift på FI’s autoritetsliste. Redaktionen afgør på et møde i januar sin strategi i den forbindelse.

Top 10, mest downloadede artikler i 2011

1. Joshua Meyrowitz: Tre paradigmer i medieforskningen, 26, 1997 (864 downloads)
2. Stig Hjarvard: Seernes reality, 34, 2002 (812 downloads)
3. Jakob Linaa Jensen: Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk. Facebook som augmentering af den sociale virkelighed, 46, 2009 (498 downloads)
4. Jesper Tække: Facebook et netværk i fællesskabet, 49, 2010 (414 downloads)
5. Henrik Dahl: Sociologi og målgruppe. Nogle erfaringer med at operasionalisere Bourdieu, 24, 1996 (269 downloads)
6. Jørgen Riber Christensen: Four steps in the history of museum technologies and visitors’ digital participation, 50, 2011 (254 downloads)
7. Sophie Esmann Andersen og Carsten Stage: Consumption that matters, 49, 2010 (228 downloads)
8. Jesper Tække og Michael Paulsen: Luhmann and the media: an introduction, 49, 2010 (224 downloads)
9. Kim Schrøder: Generelle aspekter ved mediereception? Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews, 35, 2003 (215 downloads)
10. Peter Harms Larsen: Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer – fra journalistik til underholdning, 34, 2002 (210 downloads)

mediekultur.dk

MedieKulturs redaktion 2011: Norbert Wildermuth (RUC), Anne Mette Thorhauge (KU), Anders Horsbøl (AAU), Anette Grønning (SDU), Ditte Laursen (SDU/SB), Nicolai Jørgensgaard Graakjær (AAU). På billedet mangler Line Nybro Petersen (KU), Mette Mortensen (KU) og Ursula Plesner (CBS). Yderst til højre står Stine Liv Johansen (AU), formand for foreningen SMID, der udgiver MedieKultur.

Nyhedsbrev august 2011

I dette nyhedsbrev:

Siden sidst – SMiDs kerneværdier
Ny formand for SMiD
Kontingent
Kommende opgaver

Kære SMiD medlemmer

Det er tid til at gøre status over det forløbne lille års tid med SMiDs nye bestyrelse. Siden sidste generalforsamling har den vi diskuteret, hvordan vi kan balancere nye tiltag og samarbejdsrelationer med det, vi opfatter som SMiDs kerneopgaver. Som flere af jer sikkert erindrer, diskuterede vi på generalforsamlingen flere mulige strategier for udvidelser og omorganiseringer af SMiD, hvilket bestyrelsen fik grønt lys til at arbejde videre med at udvikle.

Vi har i udviklingsprocessen arbejdet ud fra en række punkter, som vi mener, sammenfatter SMiD bedst muligt. Det er samtidig de punkter, som vi mener, dækker argumentet for at være medlem af SMiD.

I uprioriteret rækkefølge handler det om følgende:

 • At man gennem medlemskabet sikrer, at medieforskningen har en stemme og en organisering i Danmark
 • At man gennem medlemskabet har adgang til en platform for diskussion og kvalificering af specifikke danske medieforhold – naturligvis i et internationalt perspektiv.
 • Muligheden for netværksdannelse med andre danske medieforskere – herunder muligheden for at skabe kontakter i forhold til ansøgninger og karrieremuligheder.
 • Muligheden for deltagelse i det nordiske samarbejde – herunder samme som ovenstående, i et internationalt perspektiv.
 • Muligheden for medlemskab af redaktionen for MedieKultur.
 • Rabat på deltagelse i årsmødet.
 • Mulighed for at fremlægge papers mm. i en kvalificeret og interesseret fagfællesammenhæng.
 • Abonnement på publikationer fra Nordicom.
 • Mulighed for at afholde kurser i regi af SMiD
 • Mulighed for at bruge SMiD som en platform for debat indenfor medieområdet
 • Mulighed for at SMiD kan bruges som en platform promovering af egne publikationer, forelæsninger, konferencer, events, kurser m.v.

I udviklingsprocessen har der tillige været et forsøg på at udfolde ’medieforskning’ og vi har arbejdet med at tænke i divisioner, workshop-grupper mm. Mest presserende har det været forsøgt at engagere journalistikforskningen som et humanistisk såvel som samfundsvidenskabeligt interesseområde under SMiD. Den sidste operation er ikke helt lykkes, desværre. En væsentlig grund har været, at organisering og finansiering af et netværk for journalistikforskning i første omgang har vist sig inkompatibelt med SMiD, men det har også peget på en række forhold, vi nødvendigvis må have fokus på i vores sammenslutning. Især når vores felt er under så kraftig forandring, dels på grund af feltets udvikling i sig selv – nye medier, nye brugergrupper, nye sammenhænge – og dels på grund af organisatoriske ændringer på vores institutioner, der nødvendiggør en kontinuerlig diskussion om hvad medieforskning er, kan og bør være – og mest centralt, hvilken rolle SMiD skal spille i denne reorganisering. Her kan bl.a. nævnes forholdet til nye ph.d.-studerende, der ikke længere organiseres i FMKJ, en øget kamp om ressourcer og bevillinger til at kunne deltage på årsmøder mm.

Hvorom alting er, så fortsætter bestyrelsen ufortrødent arbejdet med at vedligeholde og udvikle SMiD, men vi har dog valgt at rekonstituere ansvaret i bestyrelsen for den resterende periode frem mod næste generalforsamling i 2012

Ny formand for SMiD

Lars Holmgaard Christensen, som har været formand for SMiDs bestyrelse siden 2007 har besluttet at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, da Lars er tovholder for et nyt netværk for journalistikforskning i Danmark. Dette arbejde er vanskeligt – både indholds- og tidsmæssigt – at kombinere med posten som formand for SMiD. For SMiD er dette et tab, men vi er samtidig meget glade for de muligheder, det giver os for et fremtidigt samarbejde med journalistikforskningen. Således er det vores ambition at årsmødet i 2012 skal basere sig på et samarbejde mellem de to netværk, praktisk såvel som fagligt. Det vender vi tilbage til, når vi kommer tættere på. Indtil da skal Lars have mange, mange tak for hans store og visionære indsats, for modet til at tage svære beslutninger og for smittende gejst og humør!

Bestyrelsen har efter Lars’ afgang rekonstitueret sig og ny formand er herefter Stine Liv Johansen. Stine er kandidat og ph.d. fra IMV og nu ansat som adjunkt samme sted. Fra 2008 til 2010 var Stine ansat på SDU og siden DPU. Stines forskningsinteresser er funderet inden for den kvalitative, etnografisk inspirerede modtager- og brugerforskning, hvilket hun har udforsket i relation til små børn i sin ph.d. og siden i forhold til både større børn og voksne i forbindelse med diverse projekter om leg, medier, bevægelse og motion i institutioner og byrum. Senest deltager Stine i det FKK-støttede projekt ’Kulturens medialisering’, og skal arbejde videre med børns brug af nye medier i et delprojekt om legens medialisering.

Stine kan kontaktes på imvslj@hum.au.dk eller på telefon 89 42 95 81 eller 23 83 46 49.

Thomas Bjørner fortsætter som næstformand, Cecilie Givskov og Christian Edelvold Berg som kassererer og Martin Brynskov som webansvarlig.

Kontingent

I foråret har en væsentlig opgave i SMiDs bestyrelse været at skabe overblik over vores medlemsdatabase, kontingentindbetalinger og sammenfald og huller herimellem. I løbet af foråret ”˜11 lykkedes det os at indkræve en del betalinger for forudgående år og vi er nu klar med en ny, samlet opkrævning for 2011. Vi har besluttet at vi fremover opkræver kontingent for kalenderår, hvilket betyder at der vil komme en ny opkrævning i begyndelsen af 2012. Dette er naturligvis ikke optimalt for de af jer, der skal betale flere gange med relativt korte intervaller, men vi har fundet det nødvendigt at gennemføre denne model for at kunne skabe det fornødne overblik i vores økonomi.

I forbindelse med den kommende opkrævning skal I derfor alle nyregistreres som medlemmer. Dette gøres naturligvis for at vi kan være sikre på at have opdaterede kontaktoplysninger på alle medlemmer, men også for at sikre at de, der er medlemmer af SMiD, også betaler kontingent til SMiD.

Rent praktisk har vi lavet en meget simpel, netbaseret løsning, som vi vil bede jer anvende. Ved at følge nedenstående link føres I til en registreringsformular, som i bedes udfylde med de relevante informationer. Afslutningsvis vil i blive bedt om at tilkendegive hvordan I ønsker at betale jeres kontingent: med e-faktura eller med et elektronisk girokort. Sidstnævnte vil indebære en mulighed for tilmelding til PBS.

Denne model betyder samtidig at vi har valgt at udskyde muligheden for betaling via en webshop. Det betyder dog ikke denne mulighed ikke fortsat er i spil som en del af et nyt smid.dk, men vi har foreløbig valgt at satse på en simplere – og væsentligt billigere – løsning.

Link til nyregistrering finder I her:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJqaWRnVjliQlJNMjM5MnVtcjBtWVE6MQ

Kommende opgaver

I læsende stund har SMiD netop afholdt den danske del af de nationale møder på NordMedia 2011 i Akureyri – i vanlig, dansk tradition i en uformel og hyggelig stemning. Der var 27 tilmeldte danskere på konferencen, hvilket er en underrepræsentation i forhold til de øvrige nordiske lande. I forbindelse med evalueringen af konferencen vil vi sætte fokus på om der er nogle specifikke forhold, der gør sig gældende for den beskedne deltagelse – og om der er noget, der kan gøre lysten til deltagelse større.

SMiDs bestyrelse deltager hen over efteråret i evalueringen af konferencen og det indledende arbejde med næste nordiske konference i Norge i 2013. I 2015 kommer NordMedia til Danmark og det er ikke for tidligt at begynde at overveje, hvem der har lyst og mulighed for at arrangere og lægge hus til.

I den kommende tid vil vi i SMiDs bestyrelse arbejde videre med de ting, der er sat i søen ifht. medlems(ny)registrering, hjemmeside og kontingent samt naturligvis med et fortsat udbygget samarbejde med MedieKultur, SAMS, det nye netværk for journalistikforskning og gerne andre mulige samarbejdspartnere.

Hertil kommer at vi i slutningen af året påbegynder arbejdet med at arrangere det næste årsmøde, som vil blive afholdt i efteråret 2012. Forslag, input og inspiration modtages meget gerne.

Videresend endelig dette nyhedsbrev til alle potentielle interessenter – nye ph.d. studerende, nye kolleger osv. osv.!

Mange hilsner

SMiDs bestyrelse

MedieKultur: Nyhedsbrev 2010

Bevilling fra FI
MedieKultur har fået en treårig bevilling til både drift og udvikling fra FI. I 2008 og 2009 har MedieKulturs udgiver SMID satset økonomisk på relancering og digitalisering og tilgængeliggørelse af de gamle numre. Den nye støtte medfører, at udgiften for SMID i 2010-2012 år bliver minimal. Bevillingen til udvikling er øremærket til udvikling af publiceringsplatformen, øget markedsføring, bl.a. via søgeoptimering og optagelse i internationale tidsskriftsdatabaser, og til professionalisering af MedieKulturs sekretariat.

Større eksponering
MedieKultur tilbyder øjeblikkelig open access til tidsskriftets indhold på bag grund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større lokal såvel som global udveksling af viden. Med denne tilgang har MedieKultur opnået en langt større eksponering, idet tidsskriftet er gået fra et oplag på 400 per nummer til 41.420 antal artikeldownloads om året på mediekultur.dk (2009).

Lavere acceptance rate
I takt med MedieKulturs øgede eksponering modtages der nu flere og flere artikler. Det betyder samtidig, at flere artikler må afvises. MedieKulturs såkaldte acceptance rate har i de sidste år udviklet sig på følgende måde: 98% (2008), 54 % (2009), 51 % (2010).

Mere international
MedieKultur mærker en ny international opmærksomhed, i form af henvendelser og indleverede artik ler fra ikke-danske forskere og i form af registrerede læsere uden for Danmark. Danske medieforskerne indleverer desuden i højere grad artikler og anmeldelser på engelsk. Hovedparten af de udgivne artikler og anmeldelser er nu på engelsk (ca. 70 %), og hovedparten af indleverede artikler er af ikke-danske forskere (ca. 70 %).

Udvidelse af redaktionen
I 2010 er redaktionen blevet udvidet med 5 medlemmer og består nu af følgende: Chefredaktør Nicolai Jørgensgaard Graakjær (AAU), journal manager Ditte Laursen (SDU/SB), anmelderredaktør Anette Grønning (SDU), områderedaktører Anders Horsbøl (AAU), Mette Mortensen (KU), Line Nybro Petersen (KU), Ursula Plesner (CBS), Anne Mette Thorhauge (KU) og Norbert Wildermuth (RUC). Udvidelsen har været nødvendig for at sikre solid drift og fortsat udvikling. Der er desuden truffet en beslutning om opslag efter nye redaktionsmedlemmer hvert andet år.

Øvrige nyheder
MedieKulturs udgivne tekster har netop fået et nyt layout (fra og med no. 48), og redaktionen arbejder pt. med et nyt citationsformat. MedieKultur fås desuden nu som print on demand.

Top 10, mest downloadede artikler i 2010
1. Jakob Linaa Jensen: Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk. Facebook som augmentering af den sociale virkelighed, 46, 2009 (1038 downloads)
2. Joshua Meyrowitz: Tre paradigmer i medieforskningen, 26, 1997 (944 downloads)
3. Lars Thøger Christensen: Det forførende medie – om autokommunikation i markedsføringen, 37, 2004 (523 downloads)
4. Stig Hjarvard: Seernes reality, 34, 2002 (391 downloads)
5. Jørgen Stigel: Humor i dansk tv-reklame. Et middel på tværs af livsstil?, 45, 2008 (376 downloads)
6. Henrik Dahl: Sociologi og målgruppe. Nogle erfaringer med at operasionalisere Bourdieu, 24, 1996 (301 downloads)
7. Christian Jantzen og Mikael Vetner: Underholdning, emotioner og personlighed, 45, 2008 (284 downloads)
8. Peter Harms Larsen: Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer– fra journalistik til underholdning, 34, 2002 (274 downloads)
9. Christian Dalsgaard: From transmission to dialogue. Personalised and social knowledge media, 46, 2009 (256 downloads)
10. Kim Schrøder: Generelle aspekter ved mediereception? Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews, 35, 2003 (254 downloads)

MedieKulturs redaktion: Ditte Laursen, Line Nybro Petersen, Anne Mette Thorhauge, Mette Mortensen, Norbert Wildermuth, Anette Grønning, Nicolai Jørgensgaard Graakjær og Anders Horsbøl. På billedet mangler Ursula Plesner.