Nyt nummer af Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling

Det nye nummer Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling er udkommet. Læs om ‘lurking’ på sociale medier, New Danish Screen, japansk porno-animation, politisk retorik og mange andre emner.

Du kan læse tidsskriftet her: https://tidsskrift.dk/index.php/mef-journal/issue/view/3066

The new issue of Journal of Media, Cognition and Communication has been published. Read about lurkers on social media, New Danish Screen, Japanese adult animation, political rhetoric and many other themes.

You may read the journal here: https://tidsskrift.dk/index.php/mef-journal/issue/view/3066

A flyer with an overview of all articles is available here: MEF TIDSSKRIFT DEC14

 

PhD colloquium – Communication and Technology

CALL FOR STUDENT PROPOSALS

6th Annual Doctoral Consortium of the Communication and Technology Division of the International Communication Association (ICA)
Thursday, 21 May 2015 | Caribe Hilton, San Juan, Puerto Rico

Call for Proposals

The consortium brings together PhD candidates working on Communication and Technology to give them the opportunity to present and discuss their research in a constructive and international atmosphere. The goals of the event are to provide feedback and advice to participating PhD candidates on their in-progress research thesis. Moreover, the doctoral consortium will provide the opportunity to meet experts as well as fellow PhD candidates from different backgrounds working on related topics.

During the consortium, students will be invited to present their work, following which they will receive feedback from their fellow students and faculty participants, all of whom will have read the proposals in advance of the Doctoral Consortium. In addition, at least one faculty participant will be assigned to respond in detail to each proposal. Besides the presentations of proposals, there will also be discussion of other topics such as ethics, research methods, publishing the thesis, and positioning one’s work for the job market.

Submission Process

Applicants must be advanced to candidacy, and have their dissertation proposal topic previously approved by their committee. Ideally, students will be in the early stages of their dissertation, where feedback would be helpful in refining and advancing their work. To apply, students must submit a proposal describing their research.

Submissions must be related to the working area of the Communication and Technology Division of ICA. A description of the division’s primary interests can be found in the last section of this call.

Proposals must identify a significant problem (or problems) in the field of research, briefly outline current knowledge of the problem domain, and clearly formulate a research question, or specify hypotheses to be tested.

Proposals should outline the research approach, methods, and any results obtained so far. Submissions should be between 3000 and 4000 words (excluding references and appendices), and must include name and affiliation of the PhD candidate.

Applications should be accompanied by a short letter of recommendation from the advisor or member of the dissertation committee stating how the PhD candidate can benefit from participation in the Doctoral Consortium.

The proposal and letter of recommendation must be submitted as one PDF document and sent as an attachment in an email to Benjamin Detenber at tdetenber@ntu.edu.sg. The deadline for submission is 1 February 2014. Submitted proposals will be reviewed by the members of the program committee based on significance of research, specificity of research topic and/or questions, clarity of writing, and degree to which student can benefit from expert guidance and feedback.

To help ensure the consortium best meets the needs of its members, limited financial assistance is made possible by the CAT Division. Please note in your application if you would like to be considered for financial support to cover your costs for participation in the CAT Doctoral Consortium (this support would cover only the $75 participation fee and not travel to the conference).

About the Communication and Technology Division within ICA:
The Communication and Technology (CAT) Division is concerned with the role played by Information and Communication Technologies (ICTs) in the process of communication. It is committed to enhancing theory and methodology pertaining to adoption, usage, effects, and policy of ICTs. Areas of research include human-computer interaction, computer-mediated communication, mobile communication, and other technologically mediated social interaction and networking in all contexts (interpersonal, group, organizational, societal/cultural) and at all levels of analyses. CAT invites papers that make an innovative and original contribution to our understanding of ICTs, with the primary focus on communication aspects of particular technological characteristics. Papers in which technology is not a specific object of investigation but is instead the context or backdrop for a communication study should be directed to other ICA Divisions.

As part of CAT, the Doctoral Consortium welcomes papers that follow any and all disciplinary approaches (psychology, sociology, anthropology, economics, and policy studies, among others) and all methodological orientations (quantitative, qualitative, critical, cultural, historical, legal, and institutional, among others).

Organization

Once a proposal is accepted students can register through the ICA website. Costs for participation are 75 US$ per person. After acceptance, students are encouraged to submit updated proposals (maximum 5000 words, excluding references and appendices) for review and comment.

Program Committee (faculty mentors)

Benjamin H. Detenber, Nanyang Technological U, Singapore (Program Director)
Marjolijn Antheunis, U of Tilburg, Netherlands
Jesse Fox, Ohio State U, USA
Lee Humphreys, Cornell U, USA
Klaus Bruhn Jensen, U of Copenhagen, Denmark
Veronika Karnowski, Ludwig-Maximilians U, Germany
Nicole Krämer, U of Duisburg-Essen, Germany
Louis Leung, Chinese U, Hong Kong
S. Shyam Sundar, Pennsylvania State U, USA
Sabine Trepte, U of Hohenheim, Germany
Joseph B. Walther, Nanyang Technological U, Singapore
Mike Yao, City U, Hong Kong

CFP: Television Drama in the Age of Media Convergence

NL cover nye mini

 

 

 

 

 

Call for submissions to Northern Lights, Volume 16 – Themed Issue on: Television Drama in the Age of Media Convergence. Read the full call at the link below. Send extended abstracts of 500-600 words to volume editors Professor Gunhild Agger (gunhild@cgs.aau.dk) and Associate Professor Mette Mortensen (metmort@hum.ku.dk).

Deadline for abstract submission: 1 April 2015
Notification of authors: 15 April 2015
Final article submission: 1 September 2015
Publication: Spring 2016
Additional information about the journal is available on the Intellect Press website: http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=143/view,page=
2

 

Husk NordMedia 2015 deadlines

Arrangørerne af NordMedia 2015-konferencen minder om, at der er deadline d. 18. december for indsendelse af forslag til TWGs (Temporary Working Groups) og til en division, som afløse Media and Culture-divisionen. Så nu kan altså være et godt tidspunkt til at få sat nye skibe i søen.

Mere info om begge dele – og om konferencen, som bærer under-overskriften “Media Presence – Mobile Modernities” og afholdes i København til august – findes på konference-websitet www.nordmedia2015.ku.dk.

Vær i øvrigt også opmærksom på den generelle deadline for papers, abstracts, paneler og posters, som dog først er 25. februar.

Big Data – et nyt humanistisk forskningsfelt

TILTRÆDELSESFORELÆSNING:
Invitation til Niels Ole Finnemanns tiltrædelsesforelæsning Big Data – et nyt humanistisk forskningsfelt d. 21. november 2014 kl. 15.00 på Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet.

I det 21. århundrede foregår en stigende del af samfundets kulturelle, sociale og politiske liv på digitale medieplatforme. De hastigt voksende datamængder bliver derfor et stadig mere betydningsfuldt historisk kildemateriale og studieobjekt for al samtidsforskning, ligesom digitalisering af ældre materialer åbner nye muligheder for historisk orienteret forskning. Big Data er ikke blot ’real-time data’, men også ’long data’. De digitale mediers centrale rolle i samfundslivet både for aktørerne og som dokumentationsplatform indebærer både en eksponentielt voksende produktion af data, og et stadigt mere vidtspændende og forgrenet sæt af nye, softwarestøttede metoder. Big Data er ikke blot et modeord. I forelæsningen vil jeg især fokusere på de humanvidenskabelige potentialer og runde af med et par overvejelser om behovet for gentænkning og reformulering af centrale humanvidenskabelige traditioner og spørge, hvor går grænsen mellem fakulteterne og hvorfor?

Niels Ole Finnemann kommer fra en stilling som Professor MSO i internetforskning ved Aarhus Universitet og leder af NetLab under det nationale DigHumLab-projekt. Han har forsket i digitale medier siden 1980-erne og blev Dr. Phil. i 1994 på afhandlingen Tanke, Sprog og Maskine – En teoretisk analyse af computerens symbolske egenskaber. Han har endvidere udgivet Internettet i Mediehistorisk Perspektiv i 2005 samt et større antal artikler i internationale fagtidsskrifter. Han har tidligere været leder af Center for Kulturforskning (1996-1999) og Center for Internetforskning (2000-2010) på Aarhus Universitet. Niels Ole Finnemann er medlem af en række internationale forskernetværk, og er medlem af Advisory Board for DASISH, et EU støttet koordinationsorgan for humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsinfrastrukturer. Han var i årene 2010-2013 medlem af det Norske forskningsråds fagkomite for samfundsvidenskab og virker som reviewer ved en række internationale fagtidsskrifter.

IVA er vært ved en efterfølgende reception. Adressen er Birketinget 6, 2300 København S, se kørevejledning på http://iva.dk/omiva/find-vej/.

Invitationen kan hentes her: Nielsolefinnemann_indbydelse.

Call for papers: Conference “Users across Media” University of Copenhagen, Denmark, May 6th-8th 2015

Recent years have seen a great diversification in mediated communication as highlighted not least by the vast spread of the Internet and mobile media. With new media come new use practices, which, in turn, have consequences for individual media users as well as for established media producers and societal institutions.

One concept that has been offered as a way of approaching the changes to practices of communication in the contemporary mediascape has been that of cross-media communication.

While the concept of cross-media communication has mainly been associated with the production of media content to multiple platforms, it is clear that media users also cross media; they combine, juggle and move almost seamlessly between various media platforms and services to pursue information and entertainment and to communicate about and act on tasks and demands in their everyday lives. This insight has important consequences both methodologically and theoretically.

In terms of methodology, analyses focusing on technological platforms, mediated content or contexts of production and use as isolated phenomena fall short in a cross-media perspective, as each analysis paints only part of the larger picture. Consequently, methods are needed that may help researchers study in a more holistic manner the interactions among platforms, content, users and producers.

In terms of theory, a cross-media approach to the study of the contemporary mediascape implies an increased sensitivity to the interconnectedness and interactions of communication practices, platforms, users and institutions. A cross-media perspective thus may affect and challenge our understandings of key concept such as media, communication, participation, users and institutions. Furthermore, it raises questions about the consequences of cross-media communication for users, producers and institutions.

We encourage both scholars and practitioners to contribute to the further development of the study of cross-media communication in a user perspective. Contributions might include, but are not limited to:
• Methods and tools to study users across media, platforms and/or contexts
• Theoretical frameworks to understand the complex use practices in the contemporary mediascape
• Critical perspectives on the concept of ‘user’ in cross-media communication, for instance in relation to concepts of ‘consumer’, ‘audience’, ‘prosumer’, and ‘producer’.
• Empirical studies of cross-media usage
• Empirical studies of how media producers and institutions envision, target and interact with users in their cross-media communication

We invite you to submit individual abstracts to the conference. Abstracts (400 words) and short bio (100 words) should be e-mailed to Kjetil Sandvik (sandvik@hum.ku.dk) no later than December 15th 2014. Notes of acceptance: January 2nd.

The conference is organized by the research project “Meaning Across Media” located at the Department for Media, Cognition and Communication.

The list of keynote speakers will be made public shortly.

Read more about the conference and the Meaning Across Media-project at http://meaningacrossmedia.mcc.ku.dk/

MedieKultur søger en journal manager/redaktionssekretær

Tidsskriftet MedieKultur søger en journal manager/redaktionssekretær til redaktionen. Stillingen kan, hvis det ønskes, kombineres med andet redaktionelt arbejde, fra redigering af enkeltartikler til redaktionelt hovedansvar for et nummer, evt. et temanummer inden for eget forskningsområde.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2014

Journal manageren har det overordnede ansvar for driften af mediekultur.dk og for regnskabsføring. Journal managerens faste opgaver er:

– vedligeholdelse og opdatering af mediekultur.dk, herunder support af platformens brugere

– vedligeholdelse og opdatering af MedieKultur-håndbogen

– regnskabsføring

– tidsskriftsstøtte og afrapportering, i samarbejde med den øvrige redaktion

– udsendelse af calls og information om nye numre, i samarbejde med den øvrige redaktion

– planlægning af tidsskriftets indhold og fremtid, i samarbejde med den øvrige redaktion

Vi forestiller os en indkørselsfase fra 15. oktober, og fuldt ansvar for posten fra 1. januar.
Redaktionen mødes 2 gange årligt, på skift mellem redaktionsmedlemmernes institutioner. Næste møde finder sted i Roskilde, 27. januar 2015. Rejseudgifter og forplejning dækkes. Journal manageren aflønnes med 10.000 kr. per år.

Journal manageren skal som resten af redaktionen have følgende kvalifikationer:

·      akademiske kvalifikationer inden for MedieKulturs område
·      åbenhed over for forskellige metoder, teorier og tilgange

Derudover forudsættes det, at kommende redaktører er eller bliver medlem af Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMID), se mere her: http://www.smid.dk

Ansøgningen på maks. 1 side (2400 anslag) skal indeholde en motivation samt en kortfattet beskrivelse af ansøgerens faglige interesseområder. Derudover vedlægges et cv på maks. 2 sider (4800 anslag). For yderligere oplysninger kontakt hovedredaktør Kjetil Sandvik: sandvik@hum.ku.dk, tlf. 24944770

Ansøgningen sendes til hovedredaktør Kjetil Sandvik: sandvik@hum.ku.dk

MedieKultur er et double-blind peer reviewed tidsskrift. MedieKultur er et interdisciplinært tidsskrift, der præsenterer medie- og kommunikationsforskning inden for politiske, økonomiske, kulturelle, historiske, æstetiske eller sociale kontekster. MedieKultur udgiver temaorganiserede numre med henblik på at bidrage til, at dansk og udenlandsk frontforskning inden for MedieKulturs område kan bringes i kontakt. MedieKultur henvender sig til studerende, undervisere og forskere på relevante undervisnings- og forskningsinstitutioner samt ansatte i mediebranchen.

For mere om MedieKultur:
www.mediekultur.dk
https://www.facebook.com/pages/MedieKultur/222170314475886
https://twitter.com/mediekultur

Program for SMiDs Biannual Meeting 2014

 

The program for SMiDs biannual meeting is out – coming soon to a mailbox near you. Until then, you can read it here: Program SMID 2014

 

We are happy to announce a great line-up of speakers and welcome members as well as non-members to join in on the discussions of state of the art – future prospects of Danish media research.

 

Please be aware of the short deadline for registration: October 6, 2014!

Looking forward to seing you in Nyborg in October.

“New Media Talk” – Nyt nummer af Northern Ligths

Nyt nummer af Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook er udkommet
Volume editor: Professor Anne Jerslev

Indhold:

Anne Jerslev: “New media talk – an introduction”
Åsa Kroon Lundell: “Cross-platform television: Superliveness, metadiscourse and complex audience orientation in a sports journalism production on the web”
Erica Huls and Naomi Pijnenburg: “Challenging neutrality: Invoking extra parties in political TV-interviews”
Anna Roosvall: “Beyond dialogue: Exploring solidarity as a mode of communication through a debate on readers’ comments to online news”
David Levin and Sigal Barak-Brandes: “Belonging to neo-tribes or just glocal youth talk: Jewish Israeli adolescent girls representing themselves on Facebook”
Line Nybro Petersen: “Sherlock fans talk: Mediatized talk on tumblr”
Anne Jerslev: “Talking about Angelina – celebrity gossip on the Internet”
Mette Simonsen Abildgaard: “A telephone between us: Enabling/disabling talk on P4 i P1’s phone-in Tværs”
Ditte Laursen and Kjetil Sandvik: “Talking with TV shows: Simultaneous conversations between users and producers in the second-screen television production Voice”

Om Northern Lights

Northern Lights udgives af Intellect Press
Website: http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-issue,id=2726/
Chief editor: Professor Stig Hjarvard
Editorial board: Gunhild Agger, Göran Bolin, Anne Jerslev, Risto Kunelius, Mette Mortensen og Eli Skogerbø.

 

 

Deadline for abstracts til årsmødet udsat til 8/9!

Kære alle SMiD-medlemmer

Deadline for indsendelse af abstracts til årsmødet er forlænget til mandag den 8/9. Abstracts uploades via OJS-systemet. Log in som ’author’. Hvis teknikken driller, kontakt Ditte (dla@statsbiblioteket.dk).

Vi håber, at så mange som muligt af jer vil være med til at gøre årsmødet godt og interessant ved at bidrage med jeres perspektiver på dansk medieforskning, udfordringer og potentialer.

Info vedr. tilmelding mm. udsendes medio september.

På bestyrelsens vegne,

Stine

Indsendelse af abstracts til SMiDs årsmøde 2014

Indsendelse af abstracts til årsmødet sker igennem OJS systemet.
Se call’et her: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/scp/index
Og upload dit abstract her: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/scp/author/submit/1

Husk deadline er 1. september!

Uploads of abstracts for the SMiD biennial meeting 2014 are done via the OJS system.
See the call here: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/scp/index
And upload your submission here: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/scp/author/submit/1

Remember the deadline is 1st September!

Call for Paper – SMIDs årsmøde 2014

Call for Papers:
SMiD’s biennial meeting, 30-31 October 2014
Dear all – members and friends of SMiD,
We are happy to announce the theme of this year’s meeting and to invite you to contribute to the discussions. The theme for the meeting will be:
Danish Media Research: state of the art – future prospects
The meeting will take place at:
Sinatur Hotel Storebælt in Nyborg
– just by Great Belt Bridge; close to E20 and public transportation.

SMiD presents an exciting program of distinguished scholars including (among others – including all your colleagues):
Professor Charles Ess, University of Oslo (opening keynote)
Professor Kirsten Drotner, University of Southern Denmark (keynote)
Professor Peter Lunt, University of Leicester (keynote)
Associate Professor Mats Jönsson, University of Lund (keynote)
Professor Karin Wahl Jørgensen, Cardiff University (keynote)

We invite you to present your work and take part in setting the stage for Danish Media Research today and tomorrow. Subjects could include – but are not limited to:

– Media studies – methods, theories, and subjects
– Media studies and related research fields
– New media, new users, new research
– Structural challenges for Danish media research
– New collaborations – new possibilities
– Media studies and the media market
– Danish media research in an international perspective

Deadlines:
– Extended abstract (max 500 words): 1st September 2014
Abstracts should be submitted through the OJS system. Link will be announced later
– Notification of acceptance: Mid-September
– Registration: 1st October 2014
Members of SMiD will get a discount of the registration fee of 700 DKK (equal to the annual member’s fee). If you wish to be a member of SMiD, please contact Bente Jønshøj at bjonshoj@tdm.au.dk.

Mindeord: Barbara Gentikow (1944-2014)

Professor Barbara Gentikow 1944-2014

Fra kolleger ved Universitetet i Bergen har vi fået meddelelse om, at Barbara Gentikow er afgået ved døden. Barbara var fra 1978 til 1992 ansat ved Aarhus Universitet, først ved Germansk Institut og senere tilknyttet Medievidenskab som underviser og forsker. Her medvirkede hun fra midten af 1980erne til etableringen af uddannelserne i medievidenskab, hvor hun især bidrog til undervisningen i receptionsanalyse, som også blev hendes centrale forskningsområde. Hun var i hele denne periode et aktivt og engageret medlem af SMID, indtil hun i 1992 blev ansat som lektor (førsteamanuensis) i medievidenskab ved Universitet i Bergen, hvor hun i 2001 blev udnævnt til professor.

Mindeord kan læses på: http://www.uib.no/infomedia/76974/minneord-barbara-gentikow

– Per Jauert

Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”

Dette er første udgave af Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

I dansk sammenhæng har der ikke hidtil været en samlet rapportering for mediebranchen, hvor det har været muligt på ét og samme sted at finde både statistik for brug af både tv, radio, trykte medier (i første omgang dagbladene), internet og mobil; analyser og beskrivelser af branchens økonomi, beskæftigelse og større virksomheder samt større analyser af mere indholdsprægede elementer.

Vi håber med ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” i hvert fald på sigt at gøre det muligt at få et samlet overblik over den danske mediebranche og dens vilkår. Rapporteringen er blevet til under rådgivning fra det eksterne redaktionspanel, der blev udpeget ved etableringen af projektet. Redaktionspanelet består af seks mediefaglige eksperter, forskere og brancherepræsentanter, der løbende har bidraget med rådgivning, udvikling og prioritering samt kvalitetssikring.

Læs mere og find rapporten her:Rapportering om mediernes udvikling i Danmark

Conference: Books and publishing in a digital age

April 29-30, 2014, University of Copenhagen, KUA, Karen Blixens Vej 4, Auditorium 22.0.11

Confirmed keynote speakers: James Collins, Tore Slaatta and John B. Thompson

The conference will focus on the digital revolution of the book and consider how this is transforming the book as a medium in terms of technology, industry, aesthetics and culture. In addition to keynote lectures invited paper presentations will address:

 • E-books: developments and influence on production, distribution and reading of digital books vis-à-vis print books
 • Changes in the publishing industry: new value chains and gatekeepers, the role of digital standards, acquisitions of rights, bestsellerism and big books, etc.
 • Convergence between books and other media: cross-media storytelling, cross-media promotion, etc.
 • The role of the book reader in a converging media culture: multimodal texts and reading experiences, the reader as reviewer, etc.
 • The changing role of public libraries and cultural policies regarding book publishing and distribution.

Registration: Participation in conference is free, but advance registration is necessary. Please register via email to project secretary Josephine Poulsen: smj894@alumni.ku.dk no later than April 16, 2014.

Submission of paper proposals: In addition to keynote presentations there will be a number of paper presentations of ongoing research. The conference invites proposals for paper presentations related to the overall theme. Abstracts (max. 300 words) must be submitted before March 31, 2014, to project secretary Josephine Poulsen: smj894@alumni.ku.dk

The conference is organized by the research program The Mediatization of Culture: The Challenge of New Media. Please find more information at the website: www.mediatization.ku.dk

 

PhD course: Journalism, New media and Civic Engagement

University of Copenhagen: 19th-20th of May, 2014  (9:30 am – 4 pm both days)

The institutions and practices of journalism are undergoing a major shift as the Internet has reconfigured payment mechanisms, delivery systems, and issues of expertise and credibility for news. At the same time, the urban populations of the world are becoming more densely diverse. The intersection of these two trends results in a need to rethink the relationship. John Dewey once theorized between news, civic engagement, diverse communities, and political competency.  Which theoretical models are most helpful in addressing the current situation?  How can current doctoral research into practices of news consumption and news sharing contribute to these understandings?

Digital media technologies are often associated with processes of democratization of the public sphere and of civic engagement with the enhanced access to creating and disseminating media content. One example is the professional news media’s appropriation of non-professional images in the coverage of major political events, such as the Arab Spring, which renders the points of view of citizens/participants visible in the public realm to an extent not seen before, but which also changes the traditional roles of professional journalists and their sources. Another example is the seemingly vibrant cultural public sphere which constitutes itself on numerous, in particular, non-institutionalized websites, where ordinary citizens – cultural consumers or amateurs – engage in proliferating cultural debates and reviewing, providing and exchanging experience-based cultural evaluations. This, again, points to changing relations between producers and users, in this case of cultural criticism.

In addition to discussions of research that explore these and related issues, this doctoral seminar features a discussion of new ethnographically based research that’s soon to be published by Lynn Schofield Clark (University of Denver) and Regina Marchi (Rutgers University).  Titled, Young People and the Future of News and picking up a discussion started by David Mindich, David Buckingham, Mark Bauerlein and others on young people and the future of democracy, this research outlines five different ways in which U.S. young people (ages 15 – 25) approach news, and how news from various sources are integrated into their lives, communities, and politics.  Clark and Marchi argue that emergent news practices may share more in common with late 19th century than with late 20th century patterns, and it will be important for all constituents to understand these differing cultural patterns of news consumption/sharing in order to plan for democracy’s future.

The following senior researchers will contribute as presenters and discussants:

 • Professor Lynn Schofield Clark, University of Denver, Visiting Professor at University of Copenhagen spring 2014.
 • Stig Hjarvard, Professor, University of Copenhagen
 • Nete Nørgaard Kristensen, Associate Professor, University of Copenhagen

Preparation: As preparation for the course, the doctoral students are required to read a compendium in addition to the submitted papers by doctoral students.

ECTS: 1,4 for participation; 2,9 for participation and presentation of paper.

Registration: please register no later than the 7th of April 2014.

Paper: Please submit your paper no later than the 28th of April 2014 to phdschool@hum.ku.dk.

Additional information: https://phdcourses.dk/Course/27632

 

Call for papers to Northern Lights: Books and Publishing in a Digital Age

Call for papers to Northern Lights: Film and Media Studies Yearbook, volume 13 – Themed Issue on:

Books and Publishing in a Digital Age

The book is one of the oldest and still most important media but the medium of the book is currently undergoing important transformations both in terms of technology, industry structure, cultural policies, and aesthetic possibilities. The proliferation of the e-book has changed the ways in which books are produced, stored, distributed and read, but other forms of new media also come to influence the book as a medium. The web and social network media allow readers to publish and share their own work, enable book readers to review and criticize literature and thereby bypassing traditional cultural gatekeepers like literary reviewers.

Global media players like Google, Amazon and Apple have introduced new forms of libraries, bookstores and business models and public libraries are undergoing significant developments transforming themselves from book archives to information service providers. Digital media open for new aesthetic possibilities of multi-modal books and allow readers to interact with the text.

Traditionally, the book as a medium has been influenced by the literary institution (defining the book as an object of art or culture) and the educational institution (defining the book as the preferred medium for learning), which in both cases have structured the ways in which books have been published, distributed and read. With the growing technological, institutional and aesthetic convergence between the media, the book is now becoming more integrated into a global and digital media culture.

In this volume of Northern Lights we will focus on the digital revolution of the book and consider how it is transforming the book as a medium in terms of technology, industry, aesthetics and culture.

Topics of article proposals may include (but are not restricted to):

 • E-books: developments and influence on production, distribution and reading of digital books vis-à-vis print books
 • Changes in the publishing industry: new value chains and gatekeepers, the role of digital standards, acquisitions of rights, bestsellerism and big books, etc.
 • Convergence between books and other media: cross-media storytelling, cross-media promotion, multimodal texts and reading experiences, etc.
 • The role of libraries: new practices and cultural obligations for public libraries in a context of global media businesses
 • Readers as writers and literary reviewers: how digital media allow readers to become producers and cultural intermediaries in a new publishing circuit

Send abstracts of 3-400 words to Professor Stig Hjarvard (stig@hum.ku.dk; volume editor) and Associate Professor Rasmus Helles (rashel@hum.ku.dk; guest editor).

Deadline for abstract submission: May 15 2014.

Notification of authors: 30 May 2014
Final article submission: 1 October 2014
Publication: Spring 2015.

Additional information about the journal at the website of Intellect Press: http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=143/view,page=2/