Keynote og sted til SMiDs årsmøde 2016

Det er med meget stor glæde, vi kan annoncere, at professor Jill Walker Rettberg fra Universitetet i Bergen vil optræde som keynote speaker på SMiDs årsmøde 27.-28. oktober. Jill arbejder med, hvordan mennesker repræsenterer sig selv online, hvilket bl.a. er omdrejningspunktet for hendes seneste bog Seeing Ourselves Through Technology: How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape OurselvesLæs mere om Jills arbejde på http://jilltxt.net.

Derudover kan vi også offentliggøre, at årsmødet vil blive holdt på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Der kommer mere info om alt det praktiske senere, men husk at call for papers er ude nu (og at bidrag uden for tema også er meget velkomne).

Vi håber at se rigtigt mange af jer til årsmødet, hvor vi jo traditionen tro også vil uddele SMiD-prisen for en særlig indsats for dansk medieforskning. Stay tuned.

SMiDs årsmøde 2016 – CALL FOR PAPERS

Så er vi klar med call for paper til SMiDs årsmøde 2016, som afholdes 27.-28. oktober i år.

 

The Social in the Media, the Media in the Social

Media and their production, content, and use have always had a social dimension – connecting people to each other and to society, giving them something to talk about, constructing identities and communities. However, the social occupy a particularly prominent position in the current media culture, where lifestyle and reality television, networked and multimodal forms of communication, participatory formats on the internet, social and mobile media etc., all point to more human interaction and new ways and forms of being social. Furthermore, the boundaries between different social spheres are blurring, and configurations of social situations are more liquid than ever and subject to constant re-negotiations due to the ubiquity of media technologies.

The theme of the 2016 biennial meeting of the Association for Media Researchers in Denmark (SMiD) is “The Social in the Media, the Media in the Social”. The aim is to explore the intricate nexus between the social and the media; how media support, challenge, or change the social; and how the social is expressed in the media and constitutes dimensions of production, content, and use. In the spirit of SMiD’s ambitions, the biennial meeting encourages a broad interpretation of what constitutes “media” and “social”.

The biennial meeting also accepts proposals that do not relate to the theme.

Abstracts for papers (max 300 words) and proposals for panels (panel outline: max 300 words + abstracts for 3-5 individual papers: max 100 words each) must be submitted no later than June 15, 2016, to smid@smid.dk.

The conference languages are the Nordic languages and English.

Dagsorden til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SMiD 2012

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med SMiDs årsmøde den 15. november 2012.
Indkomne forslag modtages indtil den 29. oktober 2012.
Interesserede kandidater opfordres til at stille op til bestyrelsen, kontakt evt. formand Stine Liv Johansen for en uforpligtende snak.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Fremlæggelse af årsberetning samt fremtidsvisioner for SMiD
5. Fremlæggelse af regnskaber for hhv. SMiD og MedieKultur
6. Forslag om vedtægtsændring vedr. relationen mellem SMiDs bestyrelse og MedieKulturs redaktion
7. Institutionsmedlemskaber. Skal det være en mulighed?
8. Valg til bestyrelsen
9. Nyt fra NordMedia
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

SMIDS årsmøde d. 4. og 5. december i Vejle

SMID inviterer til årsmøde den 4.-5. december på Hotel Haraldskær ved Vejle. Temaet er Medialisering og Kulturelle fællesskaber, og der vil være oplæg af blandt andre Friedrich Krotz, Charlotte Brunsdon, Gunhild Agger, Stig Hjarvard og Henrik Dahl. Der er mulighed for præsentation af papers og posters både inden for og uden for tema.

Download programmet for årsmødet 2008 (opdateret version)

Programmet for SMIDs årsmøde 1. november på SDU

Vi nærmer os med hastige skridt årsmødet og vi glæder os meget til at se alle deltagere. Programmet ser således ud:

9.00 – 10.00 Morgenkaffe og check in

10.00 – 11.00 Professor Emeritus James Lull “Mobile expression”

11.00 – 12.00 Medieforsker Gitte Stald “Mobile Media – personal, public, progressive”

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.00 Markedschef Claus Stenholt fra TDC Mobil

Pause

14.15 Р16.00 Workshop (kun ̩n, se programmet her)

16.15 – 16.30 Afrunding

Pause

17.00 – 19.00 Generalforsamling for medlemmerne af SMID (se dagsorden her)

19.00 Middag

Konferencen foregår på Syddansk Universitet i Odense. Få hjælp til at finde vej til SDU her

Adressen er:
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
Indgang: Hovedindgangen

Dagsorden til årsmødet 1. november 2007

Kære SMID-medlemmer

Hermed den foreløbige dagsorden for vores generalforsamling den 1. november på Syddansk Universitet (se også www.smid.dk). Punkter til dagsordenen modtages frem til den 11. oktober 2007 – endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. Derudover vil vi gerne opfordre til, at interesserede medlemmer stiller op som kandidater til bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Fremlæggelse af årsberetning
5. Fremlæggelse af regnskaber for henholdsvis SMID og Mediekultur
6. Forslag om omlægning af regnskabsåret (så vi kan holde generalforsamling i forlængelse af Den Nordiske Medieforskerkonference)
7. Valg af revisorer
8. Mediekultur i fremtiden: relancering og professionalisering
9. Visioner for SMID
10. Valg til bestyrelsen
11. Nyt fra Nordicom
12. Indkomne forslag
13. Eventuelt

Venlig hilsen – på bestyrelsens vegne
Unni From

Alt for få tilmeldte til årsmødet!

Kære smid-medlemmer

Der er pt. kun 25 tilmeldte til årsmødet – det synes vi er for få, og vi vil gerne diskutere årsagerne til, at vores medlemmer ikke møder op. Udover at vi synes, at det er et spændende program, så er generalforsamlingen i år særlig vigtig, fordi vi skal diskutere en model for, hvordan MedieKultur professionaliseres, og redaktionen og bestyrelsen vil sammen præsentere et forslag – dels til hvordan tidsskriftet gøres elektronisk, og dels hvordan redaktionen kan reorganiseres. Vi skal desuden vælge en ny bestyrelse – Ditte Laursen, Lars Holmgaaard, Gitte Stald, Randi Marselis, Jacob Lyng Wieland og Bente Kristiansen vil gerne genopstille, mens Lisbeth Clausen og jeg selv ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Generalforsamlingen har tidligere været et mødested for faglige og fagpolitiske diskussioner – i lyset af eksempelvis stadig øgede politiske krav om fx publicering, er der så ikke stadig brug for et sådant samlingspunkt? Hvordan skal vi organisere os i fremtiden? Vi åbner for diskussionen på smid.dk og/eller håber i alligevel vil møde op og diskutere emnet på årsmødet!

På bestyrelsens vegne
Unni From, formand

Tilmelding til seminar og ny tidsfrist!!

Meld dig til nu – og senest inden tirsdag d. 18. september
Vi har forlænget tilmeldingsfristen til tirsdag d. 18. september. Vi håber, at mange har lyst til at deltage i arrangmentet. Se det fulde program her: Hent invitation til årsmødet 2007!

Priser
Medlemmer af SMID, inkl. kaffe/frokost/middag: kr. 500
Ikke-medlemmer af SMID inkl. kaffe/frokost: kr. 600
Medlemmer/ikke-medlemmer der ønsker at deltage uden forplejning: kr. 150.

Sådan tilmelder du dig
Send en mail til SMIDs sekretær Bente Jønshøj, imvbj@hum.au.dk

Oplys følgende:

  • Navn, adresse, mail og telefonnummer
  • Arbejdsplads
  • Medlem eller ikke-medlem af SMID
  • Ønsker forplejning, ja / nej
  • Ønsker at præsentere paper, ja / nej
  • Medlemmer af SMID bedes oplyse om de ønsker at deltage i generalforsamling samt middagen

Årsmøde 1. november: MOBILE MEDIER

Mobile medier

SMID sætter i år fokus på ’Mobile Medier’ på årsmødet den 1. november på Syddansk Universitet i Odense.

Som tidligere år vil arrangementet byde på såvel oplæg som workshops, hvor deltagerne kan præsentere og diskutere projekter, udviklingsplaner og forskning på baggrund af papers. I år vil der være en workshop der handler specifikt om mobile medier samt workshops, hvor temaerne bestemmes af de papers, som ønskes diskuteret.
Hovedtalerne på årsmødet 2007 er Professor Emeritus James Lull fra San Jose University i Californien, Medieforsker Gitte Stald fra IT Universitetet i København og markedschef Claus Stenholt fra TDC Mobil.

Med eksempelvis bærbare computere, mobiltelefoner, I-pods og ikke mindst wireless internet uafhængig af fysisk lokalitet forandres en række af de måder vi arbejder på og holder fri på. Vores brug af mobile medier påvirker hastigheden af informationsspredning og brugerne af mobile medier tænker anderledes om fx mulighederne for at være i social kontakt med andre på, hvad underholdning kan være og hvordan man taler sammen. Mobile medier repræsenterer altså en række fundamentale ændringer i vores kultur, i vores måder at være sociale på, medievaner og i forholdet mellem, hvad vi opfatter som privat og offentligt. Desuden åbner de nye medier en række kommercielle muligheder for en række brancher og er et integreret samfundsmedie, der anvendes samfundsinstitutioner og borgere imellem. Det sætter alt sammen forskningen overfor nye udfordringer, når disse forandringer skal begribes og beskrives.

Årsmødet 2007 vil danne ramme om diskussion af nogle af disse problemstillinger og danne basis for en række betragtninger om, hvad de nye udviklingsmuligheder betyder for henholdsvis kommunikationsbranchen og medieforskningen.

Program

09:00 – 10:00 Morgenkaffe og check in
10:00 – 11:00 Professor Emeritus James Lull “Mobile Expression”
11:00 – 12:00 Medieforsker Gitte Stald ”Mobile Media – Personal, Public, Progressive’’
12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 14:00 Markedschef Claus Stenholt fra TDC Mobil

Pause

14:15 -16:00 Workshops
1. Mobile Medier – workshopleder Ditte Laursen
2. Åbent tema
3. Åbent tema
16:15 – 16:30 Afrunding

Pause

17:00 – 19:00 Generalforsamling (for medlemmer af SMID)
19.00 Middag

Priser
Medlemmer af SMID inkl. kaffe/frokost/middag: kr. 500
Ikke-medlemmer inkl. kaffe/frokost: kr. 600
Medlemmer/ikke-medlemmer der ønsker at deltage uden forplejning: kr. 150 kr

Tilmelding
Send en e-mail til SMID’s sekretær Bente Petersen, bep@imv.au.dk

Afdelingsleder Bente Petersen
Institut for Informations- og Medievidenskab
Helsingforsgade 14
8200 Århus N
Telefon: 89 42 92 02

Du skal oplyse følgende:
– Navn, adresse, tlf. nr.
– Arbejdsplads
– Medlem/ikke-medlem af SMID
– Om du ønsker forplejning
– Præsenterer paper ja/nej (hvis ja; vedhæft en kort beskrivelse på ca. 15 linier)
– Medlemmer af SMID bedes oplyse om de deltager i middagen/generalforsamlingen

Betaling
Tilmeldte modtager et girokort med posten.

Tilmeldingsfrist
1. september.

Mere information og spørgsmål
Dette indlæg vil løbende blive opdateret med mere information vedrørende de tre oplæg og workshoppene. Så kig forbi løbende! I næste uge vil hele programmet være tilgængeligt som PDF fil – også her på siden.
Er der spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte Formand for SMID Unni From, imvuf@hum.au.dk

Årsmødet arrangeres i samarbejde med Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU.

SMID årsmøde 1. november 2007

SMID afholder årsmøde 1. november 2007 på Syddansk universitet i Odense. Temaet for årsmødet bliver mobile medier.

SMIDs ordinære generalforsamling afholdes efter temadagens afslutning og i år bliver et af hovedtemaerne på generalforsamlingen tidsskriftet MedieKulturs fremtid.

Prisen for at deltage bliver kr. 500 inkl. forplejning (kaffe, frokost, middag). Der tilbydes også en reduceret pakke til kr. 150 som kun giver adgang til temadagen om mobile medier og er eksklusiv forplejning.

Program for dagen følger snarest. Men sæt kryds i kalenderen allerede nu.