Dagsorden til årsmødet 1. november 2007

Kære SMID-medlemmer

Hermed den foreløbige dagsorden for vores generalforsamling den 1. november på Syddansk Universitet (se også www.smid.dk). Punkter til dagsordenen modtages frem til den 11. oktober 2007 – endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. Derudover vil vi gerne opfordre til, at interesserede medlemmer stiller op som kandidater til bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Fremlæggelse af årsberetning
5. Fremlæggelse af regnskaber for henholdsvis SMID og Mediekultur
6. Forslag om omlægning af regnskabsåret (så vi kan holde generalforsamling i forlængelse af Den Nordiske Medieforskerkonference)
7. Valg af revisorer
8. Mediekultur i fremtiden: relancering og professionalisering
9. Visioner for SMID
10. Valg til bestyrelsen
11. Nyt fra Nordicom
12. Indkomne forslag
13. Eventuelt

Venlig hilsen – på bestyrelsens vegne
Unni From

Alt for få tilmeldte til årsmødet!

Kære smid-medlemmer

Der er pt. kun 25 tilmeldte til årsmødet – det synes vi er for få, og vi vil gerne diskutere årsagerne til, at vores medlemmer ikke møder op. Udover at vi synes, at det er et spændende program, så er generalforsamlingen i år særlig vigtig, fordi vi skal diskutere en model for, hvordan MedieKultur professionaliseres, og redaktionen og bestyrelsen vil sammen præsentere et forslag – dels til hvordan tidsskriftet gøres elektronisk, og dels hvordan redaktionen kan reorganiseres. Vi skal desuden vælge en ny bestyrelse – Ditte Laursen, Lars Holmgaaard, Gitte Stald, Randi Marselis, Jacob Lyng Wieland og Bente Kristiansen vil gerne genopstille, mens Lisbeth Clausen og jeg selv ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Generalforsamlingen har tidligere været et mødested for faglige og fagpolitiske diskussioner – i lyset af eksempelvis stadig øgede politiske krav om fx publicering, er der så ikke stadig brug for et sådant samlingspunkt? Hvordan skal vi organisere os i fremtiden? Vi åbner for diskussionen på smid.dk og/eller håber i alligevel vil møde op og diskutere emnet på årsmødet!

På bestyrelsens vegne
Unni From, formand

Tilmelding til seminar og ny tidsfrist!!

Meld dig til nu – og senest inden tirsdag d. 18. september
Vi har forlænget tilmeldingsfristen til tirsdag d. 18. september. Vi håber, at mange har lyst til at deltage i arrangmentet. Se det fulde program her: Hent invitation til årsmødet 2007!

Priser
Medlemmer af SMID, inkl. kaffe/frokost/middag: kr. 500
Ikke-medlemmer af SMID inkl. kaffe/frokost: kr. 600
Medlemmer/ikke-medlemmer der ønsker at deltage uden forplejning: kr. 150.

Sådan tilmelder du dig
Send en mail til SMIDs sekretær Bente Jønshøj, imvbj@hum.au.dk

Oplys følgende:

  • Navn, adresse, mail og telefonnummer
  • Arbejdsplads
  • Medlem eller ikke-medlem af SMID
  • Ønsker forplejning, ja / nej
  • Ønsker at præsentere paper, ja / nej
  • Medlemmer af SMID bedes oplyse om de ønsker at deltage i generalforsamling samt middagen

Årsmøde 1. november: MOBILE MEDIER

Mobile medier

SMID sætter i år fokus på ’Mobile Medier’ på årsmødet den 1. november på Syddansk Universitet i Odense.

Som tidligere år vil arrangementet byde på såvel oplæg som workshops, hvor deltagerne kan præsentere og diskutere projekter, udviklingsplaner og forskning på baggrund af papers. I år vil der være en workshop der handler specifikt om mobile medier samt workshops, hvor temaerne bestemmes af de papers, som ønskes diskuteret.
Hovedtalerne på årsmødet 2007 er Professor Emeritus James Lull fra San Jose University i Californien, Medieforsker Gitte Stald fra IT Universitetet i København og markedschef Claus Stenholt fra TDC Mobil.

Med eksempelvis bærbare computere, mobiltelefoner, I-pods og ikke mindst wireless internet uafhængig af fysisk lokalitet forandres en række af de måder vi arbejder på og holder fri på. Vores brug af mobile medier påvirker hastigheden af informationsspredning og brugerne af mobile medier tænker anderledes om fx mulighederne for at være i social kontakt med andre på, hvad underholdning kan være og hvordan man taler sammen. Mobile medier repræsenterer altså en række fundamentale ændringer i vores kultur, i vores måder at være sociale på, medievaner og i forholdet mellem, hvad vi opfatter som privat og offentligt. Desuden åbner de nye medier en række kommercielle muligheder for en række brancher og er et integreret samfundsmedie, der anvendes samfundsinstitutioner og borgere imellem. Det sætter alt sammen forskningen overfor nye udfordringer, når disse forandringer skal begribes og beskrives.

Årsmødet 2007 vil danne ramme om diskussion af nogle af disse problemstillinger og danne basis for en række betragtninger om, hvad de nye udviklingsmuligheder betyder for henholdsvis kommunikationsbranchen og medieforskningen.

Program

09:00 – 10:00 Morgenkaffe og check in
10:00 – 11:00 Professor Emeritus James Lull “Mobile Expression”
11:00 – 12:00 Medieforsker Gitte Stald ”Mobile Media – Personal, Public, Progressive’’
12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 14:00 Markedschef Claus Stenholt fra TDC Mobil

Pause

14:15 -16:00 Workshops
1. Mobile Medier – workshopleder Ditte Laursen
2. Åbent tema
3. Åbent tema
16:15 – 16:30 Afrunding

Pause

17:00 – 19:00 Generalforsamling (for medlemmer af SMID)
19.00 Middag

Priser
Medlemmer af SMID inkl. kaffe/frokost/middag: kr. 500
Ikke-medlemmer inkl. kaffe/frokost: kr. 600
Medlemmer/ikke-medlemmer der ønsker at deltage uden forplejning: kr. 150 kr

Tilmelding
Send en e-mail til SMID’s sekretær Bente Petersen, bep@imv.au.dk

Afdelingsleder Bente Petersen
Institut for Informations- og Medievidenskab
Helsingforsgade 14
8200 Århus N
Telefon: 89 42 92 02

Du skal oplyse følgende:
– Navn, adresse, tlf. nr.
– Arbejdsplads
– Medlem/ikke-medlem af SMID
– Om du ønsker forplejning
– Præsenterer paper ja/nej (hvis ja; vedhæft en kort beskrivelse på ca. 15 linier)
– Medlemmer af SMID bedes oplyse om de deltager i middagen/generalforsamlingen

Betaling
Tilmeldte modtager et girokort med posten.

Tilmeldingsfrist
1. september.

Mere information og spørgsmål
Dette indlæg vil løbende blive opdateret med mere information vedrørende de tre oplæg og workshoppene. Så kig forbi løbende! I næste uge vil hele programmet være tilgængeligt som PDF fil – også her på siden.
Er der spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte Formand for SMID Unni From, imvuf@hum.au.dk

Årsmødet arrangeres i samarbejde med Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU.

SMID årsmøde 1. november 2007

SMID afholder årsmøde 1. november 2007 på Syddansk universitet i Odense. Temaet for årsmødet bliver mobile medier.

SMIDs ordinære generalforsamling afholdes efter temadagens afslutning og i år bliver et af hovedtemaerne på generalforsamlingen tidsskriftet MedieKulturs fremtid.

Prisen for at deltage bliver kr. 500 inkl. forplejning (kaffe, frokost, middag). Der tilbydes også en reduceret pakke til kr. 150 som kun giver adgang til temadagen om mobile medier og er eksklusiv forplejning.

Program for dagen følger snarest. Men sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Velkommen til det nye SMID.DK

SMID.dk har skiftet udseende og funktion. Fra nu af er det mere en blog, hvor medlemmerne af SMID kan finde relevant information både fra bestyrelsen og medlemmerne samt følge faglige relevante diskussioner.

Vi håber du finder den nye website brugbar, og vi glæder os til at udbygge sitet i den kommende tid.

SMIDs bestyrelse