Mindeord: Kjetil Sandvik (1964-2018)

Kjetil Sandvik er død, blot 54 år gammel.

Han var lektor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Han ledede det kollektive forskningsprojekt ”Meaning Across Media: cross-media communication and co-creation” (2012-2015), som var finansieret af Det Frie Forskningsråd, og han deltog i utallige andre projekter. Netop det tværmediale spillede en stor rolle i Kjetils forskningsvirke, hvor han gennem en årrække publicerede vidt og bredt om menneskelig aktivitet på tværs af medierne – i bøger, antologi-kapitler, tidsskriftsartikler og populær formidling. Men han arbejdede også med krimi-fiktion og med dødens og sorgens medialisering, sidstnævnte i nært samarbejde med sin hustru Dorthe Refslund Christensen. Og han udviklede interaktive spil og digital kulturformidling sammen med museer og biblioteker; på det punkt var Kjetil en atypisk akademiker, der ikke blot var en bogorm, men holdt fast i den udførende og afprøvende praksis, han havde med sig fra dramaturg-uddannelsen og det kunstneriske miljø.

Kort inden hans alt for tidlige død udkom hans bog Tværmedial kommunikation, som på mange måder var kulminationen på hans store og mangeårige bidrag til forskningen i cross-media communication. Også dér har Kjetil sat et stort og varigt aftryk på den danske medieforskning.

Kjetil var ledende redaktør for tidsskriftet MedieKultur fra 2013 og til sin død. I den periode blomstrede tidsskriftet, og især ”klassiker-projektet” med danske oversættelser af nogle af medie- og kommunikationsforskningens kanoniske tekster var en redaktionel genistreg. Det gjorde tidsskriftet endnu mere relevant for undervisere og studerende, og det var vigtigt.

Jeg var selv kort inde og vende i redaktionen, mens Kjetil ledede den, og skønt jeg kom længere og længere bagud med mine arbejdsopgaver og til sidst måtte kaste det fra mig, oplevede jeg aldrig andet end støtte og forståelse fra hans side. I dette tilfælde var støtten og forståelsen ikke fortjent, må jeg ærligt indrømme. Men Kjetil passede på andre, og han skærmede os – men måske glemte han at passe på sig selv? For han var drevet af en idealisme og et ønske om at gøre det så godt for alle omkring ham. Han var generøs med sin tid og med sit arbejde, men han sparede ikke sig selv. Han var en af de gode, og han vil blive savnet. Han bliver allerede savnet, kan jeg mærke på mig selv og på samtaler med gode venner og kolleger.

Jeg fik den umådeligt sørgelige besked om Kjetils død midt i SMiDs bestyrelsesmøde i tirsdags, og siden har jeg flere gange tænkt på én bestemt episode. Den udspillede sig på et institutseminar i Mölle i januar 2010, umiddelbart inden jeg påbegyndte arbejdet med mit ph.d.-projekt. Her betroede Kjetil mig, at selv som lektor lider man af imposter’s syndrome, så jeg skulle ikke lade mig gå på af den tvivl på egen berettigelse, vi alle oplever i mødet med universitetsverdenens mange lysende intelligenser. Det tog måske 10 sekunder. Men det øjebliks sårbar venlighed betød alverden for en ung og nervøs forskerspire, og dét vil jeg huske Kjetil for.

Kjetil efterlader sig hustruen Dorthe og datteren Silje. De skal vide, at vi er her for dem, når de har brug for det.

Resten er stilhed. Æret være Kjetil Sandviks minde.

 

/Aske Kammer, formand for SMiD, 23. august 2018

Tid til at forny medlemskab

 

Kære medlem af SMiD.

Det er blevet tid til at forny dit medlemskab af SMiD – Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark. SMiD er et forum for den danske medie- og kommunikationsforskning, udgiver tidsskriftet MedieKultur og arrangerer årsmøde for foreningens medlemmer og andre medieforskere.

Hvis du har brug for en elektronisk faktura, bedes du kontakte foreningens sekretær Bente Jønshøj (bjonshoj@tdm.au.dk). Det samme gælder, hvis du i øvrigt har spørgsmål af praktisk karakter.

Alternativ kan du betale via netbank til reg.nr.: 1551, kontonr. 3065766 (og husk at skrive dit navn, så vi ved, det er dig, der har betalt).

Der er to typer af medlemskab:?

 • Fuld pris: 700 kr. pr. år (adjunkt, lektor, professor, selvstændig samt andre med tilsvarende nogenlunde fast ansættelse/indkomst).
 • Reduceret pris: 350 kr. pr. år (ph.d.stipendiat-, kandidat- eller bachelor-studerende, arbejdssøgende, pensionister og andre med tilsvarende lave eller usikre indkomstforhold).

Vi vil bede dig betale for medlemskabet senest den 30. september 2017. Tak.

SMiDs årsmøde 2016

Denne post opdateres løbende med al relevant information om årsmødet 2016. (English: see below.)

SMiDs årsmøde er samlingspunktet for alle foreningens medlemmer – unge såvel som gamle. Det er her, man kan få en fornemmelse for, hvad der rører sig i dansk medieforskning og ikke mindst her, man kan møde kolleger og kontakter under både faglige og hyggelige former. Vi håber at se jer.

Tema: The Social in the Media, the Media in the Social

Tid: 27.-28. oktober 2016

Sted: Hindsgavl Slot ved Middelfart

Keynote speaker: Jill Walker Rettberg fra Universitetet i Bergen

Foreløbigt program (der kommer givetvis et par småjusteringer)

Pris: 3.000 kr. for medlemmer af SMiD, 3.700 kr. for andre (dvs. for ph.d.-studerende og lignende kan det bedst betale sig at melde sig ind i foreningen forud for tilmelding til årsmødet)

Tilmelding: Deadline for tilmelding er 12. oktober 2016. Tilmelding foregår ved mail til SMiDs sekretær Bente Jønshøj på bjonshoj@tdm.au.dk. Betaling kan enten ske gennem bank-overførsel (til konto: reg.nr. 1551, kontonr.: 3065766) eller ved e-faktura (hvis det er arbejdspladsen, der betaler). I sidste tilfælde, skal I sende en mail med EAN-nr. til Bente, så sender hun en e-faktura.

 

 

Conference theme: The Social in the Media, the Media in the Social

Dates: October 27-28 2016

Location: Hindsgavl Castle, Middelfart

Keynote speaker: Jill Walker Rettberg from the University of Bergen

Preliminary program (there might be small adjustments)

Price/fee: 3.000 kr. for members of SMID, 3,700 kr. for other. (Membership of SMiD is 700 kr. per year. Doctoral students, graduate students, undergraduate students, people between jobs, retirees and others with similar low or uncertain incomes can pay a reduced price: 350 kr. per year. To join the association, send a short CV and a brief description of your research aktivitieter and interests to Aske Kammer, aska@itu.dk).

Registration: Deadline for registration is 12 October 2016. To register, send an e-mail to SMiDs secretary Bente Jønshøj: bjonshoj@tdm.au.dk. Payment is either via bank transfer (account: reg. no. 1551, account no. 3065766) or by e-invoice (if your workplace pays). In the latter case, you must send an email with EAN no. to Bente, so she can send an e-invoice.

 

 

Call for papers: Media and their production, content, and use have always had a social dimension – connecting people to each other and to society, giving them something to talk about, constructing identities and communities. However, the social occupy a particularly prominent position in the current media culture, where lifestyle and reality television, networked and multimodal forms of communication, participatory formats on the internet, social and mobile media etc., all point to more human interaction and new ways and forms of being social. Furthermore, the boundaries between different social spheres are blurring, and configurations of social situations are more liquid than ever and subject to constant re- negotiations due to the ubiquity of media technologies. // The theme of the 2016 biennial meeting of the Association for Media Researchers in Denmark (SMiD) is “The Social in the Media, the Media in the Social”. The aim is to explore the intricate nexus between the social and the media; how media support, challenge, or change the social; and how the social is expressed in the media and constitutes dimensions of production, content, and use. In the spirit of SMiD’s ambitions, the biennial meeting encourages a broad interpretation of what constitutes “media” and “social”. // The biennial meeting also accepts proposals that do not relate to the theme. // Abstracts for papers (max 300 words) and proposals for panels (panel outline: max 300 words + abstracts for 3-5 individual papers: max 100 words each) must be submitted no later than June 15, 2016, to smid@smid.dk.

Deadline for abstracts: 15. juni – send til smid@smid.dk

Deadline for papers: 10. oktober – send til aska@itu.dk, så deles de i en Dropbox-mappe, alle deltagere i årsmødet får adgang til.

Deadline for tilmelding: 12. oktober – se ovenfor.

Spørgsmål eller kommentarer? Skriv til smid@smid.dk eller formand Aske Kammer på aska@itu.dk.

Call for Paper – SMIDs årsmøde 2014

Call for Papers:
SMiD’s biennial meeting, 30-31 October 2014
Dear all – members and friends of SMiD,
We are happy to announce the theme of this year’s meeting and to invite you to contribute to the discussions. The theme for the meeting will be:
Danish Media Research: state of the art – future prospects
The meeting will take place at:
Sinatur Hotel Storebælt in Nyborg
– just by Great Belt Bridge; close to E20 and public transportation.

SMiD presents an exciting program of distinguished scholars including (among others – including all your colleagues):
Professor Charles Ess, University of Oslo (opening keynote)
Professor Kirsten Drotner, University of Southern Denmark (keynote)
Professor Peter Lunt, University of Leicester (keynote)
Associate Professor Mats Jönsson, University of Lund (keynote)
Professor Karin Wahl Jørgensen, Cardiff University (keynote)

We invite you to present your work and take part in setting the stage for Danish Media Research today and tomorrow. Subjects could include – but are not limited to:

– Media studies – methods, theories, and subjects
– Media studies and related research fields
– New media, new users, new research
– Structural challenges for Danish media research
– New collaborations – new possibilities
– Media studies and the media market
– Danish media research in an international perspective

Deadlines:
– Extended abstract (max 500 words): 1st September 2014
Abstracts should be submitted through the OJS system. Link will be announced later
– Notification of acceptance: Mid-September
– Registration: 1st October 2014
Members of SMiD will get a discount of the registration fee of 700 DKK (equal to the annual member’s fee). If you wish to be a member of SMiD, please contact Bente Jønshøj at bjonshoj@tdm.au.dk.

Sommerhilsen fra SMiDs bestyrelse

Kære SMiD medlemmer

Sommerferien nærmer sig, men inden skal I have en hilsen fra SMiD. I løbet af foråret har vi I SMiDs bestyrelse arbejdet på at få overblik og styr på kontingentindbetalinger og medlemskartotek. Som tidligere beskrevet, har medlemslisten været urealistisk lang og budgettet dermed baseret på en langt større indtægt end den reelle. Dette har vi efterhånden fået ryddet op I og der begynder at tikke kontingent ind på SMiDs konto igen. Der er dog stadig en del, der ikke har betalt – ønsker I fortsat at være medlem af SmiD, bedes I gøre det snarest. Bemærk at kontingentet fra nu af – og fremover – dækker kalenderåret. Og husk at betalt kontingent giver anledning til rabat på årsmødet til november – mere om det herunder.

Undertegnede har hen over foråret deltaget i planlægningsmøder med organisationsgruppen bag NordMedia 2013 samt repræsentanter fra de øvrige nordiske medieforskningssammenslutninger. Programmet skrider fremad som planlagt og der er således al mulig grund til at planlægge en tur til Oslo i august 2013. Se link til konferencen på smid.dk.

Og inden da glæder vi os til at se så mange som muligt af jer på årsmødet den 15.-16. november på Vejlefjord. Temaet for årsmødet er Media and Civic Engagement og vil blive organiseret med en blanding af keynotetalere og workshops med paperpræsentationer. De forskellige workshops vil have forskellige temaer, hvoraf en række vil have relation til de indbudte keynotes. Som tidligere vil der både være mulighed for at præsentere work in progres og mere færdige projekter. Der vil som altid være mulighed for at indsende papers både på dansk og på engelsk.

Vi har pt sat navn på tre workshops:

 • Media and mobility (chair: Thomas Bjørner).
 • Social Media and Civic Engagement – contesting the mainstream. (Chair: Anne Vestergaard).
 • Governance, Political Communication, and Journalism (Chair: Signe Kjær Jørgensen og Mark Ørsten)

Desuden har vi skaffet tre eksterne talere, hvis oplæg på meget forskellig vis forholder sig til årsmødets overordnede tema og specifikt til de tre navngivne workshops:

 • Lance Bennett, Department of Communication, University of Washington. Lance Bennett vil tale om sociale medier, aktivisme og de seneste års ’protest politics’ i USA, Spanien og Mellemøsten.
 • Jens Funder Berg, direktør, Visiolink. Jens Funder Berg vil tale under titlen “De gamle danske aviser/mediehuse og de 1000 apps i Norden og Nordtyskland”. Jens Funder Berg vil pinpointe de største udfordringerinden for mobile e-løsninger til traditionelle trykte medier.
 • Rasmus Kleis Nielsen, RUC: “Politisk kommunikation, nye medier og deltagelse”.Rasmus Kleis Nielsen forsker i politisk kommunikation og kampagneaktivitet, brugen af nye teknologier i politik, og i internationale udviklinger i nyhedsmedierne.

Vi er glade for at kunne præsentere tre så interessante talere, som repræsenterer tre meget forskellige vinkler på nogle meget aktuelle problemstillinger inden for vores felt.

Vi skal understrege, at vi meget gerne modtager forslag til andre workshoptemaer eller evt. paneldiskussioner eller lignende, ligesom I skal være velkommen til at indsende papers, der ikke falder inden for de nævnte workshoptemaer, men blot på anden vis forholder sig til det brede tema for årsmødet som helhed. Vi har stadig luft i programmet…

Der vil i lighed med tidligere år desuden være mulighed for forskningsprojekter, -centre eller –programmer for at sponsorere en special session på årsmødet (vi har tidligere holdt champagnereceptioner, poster sessions mm), ligesom vi meget gerne hører fra jer, hvis I har interessante gæster i perioden, som det kunne være interessant at invitere med. Kontakt bestyrelsen, hvis I har gode ideer af den slags eller andre forslag og inputs.

I forbindelse med årsmødet indkaldes artikler til et særnummer af MedieKultur med samme tema. Call’et til dette kommer ud efter sommerferien.

Deadlines:

 • Tilmelding årsmøde: 14. september. I forbindelse med tilmelding bedes I angive om I har brug for transport til/fra Vejle station, så arrangerer vi det.
 • Indsendelse af papers (full/abstracts): 1. november

På bestyrelsens vegne – med ønsket om en dejlig sommer

Stine Liv Johansen, formand

Nyhedsbrev august 2011

I dette nyhedsbrev:

Siden sidst – SMiDs kerneværdier
Ny formand for SMiD
Kontingent
Kommende opgaver

Kære SMiD medlemmer

Det er tid til at gøre status over det forløbne lille års tid med SMiDs nye bestyrelse. Siden sidste generalforsamling har den vi diskuteret, hvordan vi kan balancere nye tiltag og samarbejdsrelationer med det, vi opfatter som SMiDs kerneopgaver. Som flere af jer sikkert erindrer, diskuterede vi på generalforsamlingen flere mulige strategier for udvidelser og omorganiseringer af SMiD, hvilket bestyrelsen fik grønt lys til at arbejde videre med at udvikle.

Vi har i udviklingsprocessen arbejdet ud fra en række punkter, som vi mener, sammenfatter SMiD bedst muligt. Det er samtidig de punkter, som vi mener, dækker argumentet for at være medlem af SMiD.

I uprioriteret rækkefølge handler det om følgende:

 • At man gennem medlemskabet sikrer, at medieforskningen har en stemme og en organisering i Danmark
 • At man gennem medlemskabet har adgang til en platform for diskussion og kvalificering af specifikke danske medieforhold – naturligvis i et internationalt perspektiv.
 • Muligheden for netværksdannelse med andre danske medieforskere – herunder muligheden for at skabe kontakter i forhold til ansøgninger og karrieremuligheder.
 • Muligheden for deltagelse i det nordiske samarbejde – herunder samme som ovenstående, i et internationalt perspektiv.
 • Muligheden for medlemskab af redaktionen for MedieKultur.
 • Rabat på deltagelse i årsmødet.
 • Mulighed for at fremlægge papers mm. i en kvalificeret og interesseret fagfællesammenhæng.
 • Abonnement på publikationer fra Nordicom.
 • Mulighed for at afholde kurser i regi af SMiD
 • Mulighed for at bruge SMiD som en platform for debat indenfor medieområdet
 • Mulighed for at SMiD kan bruges som en platform promovering af egne publikationer, forelæsninger, konferencer, events, kurser m.v.

I udviklingsprocessen har der tillige været et forsøg på at udfolde ’medieforskning’ og vi har arbejdet med at tænke i divisioner, workshop-grupper mm. Mest presserende har det været forsøgt at engagere journalistikforskningen som et humanistisk såvel som samfundsvidenskabeligt interesseområde under SMiD. Den sidste operation er ikke helt lykkes, desværre. En væsentlig grund har været, at organisering og finansiering af et netværk for journalistikforskning i første omgang har vist sig inkompatibelt med SMiD, men det har også peget på en række forhold, vi nødvendigvis må have fokus på i vores sammenslutning. Især når vores felt er under så kraftig forandring, dels på grund af feltets udvikling i sig selv – nye medier, nye brugergrupper, nye sammenhænge – og dels på grund af organisatoriske ændringer på vores institutioner, der nødvendiggør en kontinuerlig diskussion om hvad medieforskning er, kan og bør være – og mest centralt, hvilken rolle SMiD skal spille i denne reorganisering. Her kan bl.a. nævnes forholdet til nye ph.d.-studerende, der ikke længere organiseres i FMKJ, en øget kamp om ressourcer og bevillinger til at kunne deltage på årsmøder mm.

Hvorom alting er, så fortsætter bestyrelsen ufortrødent arbejdet med at vedligeholde og udvikle SMiD, men vi har dog valgt at rekonstituere ansvaret i bestyrelsen for den resterende periode frem mod næste generalforsamling i 2012

Ny formand for SMiD

Lars Holmgaard Christensen, som har været formand for SMiDs bestyrelse siden 2007 har besluttet at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, da Lars er tovholder for et nyt netværk for journalistikforskning i Danmark. Dette arbejde er vanskeligt – både indholds- og tidsmæssigt – at kombinere med posten som formand for SMiD. For SMiD er dette et tab, men vi er samtidig meget glade for de muligheder, det giver os for et fremtidigt samarbejde med journalistikforskningen. Således er det vores ambition at årsmødet i 2012 skal basere sig på et samarbejde mellem de to netværk, praktisk såvel som fagligt. Det vender vi tilbage til, når vi kommer tættere på. Indtil da skal Lars have mange, mange tak for hans store og visionære indsats, for modet til at tage svære beslutninger og for smittende gejst og humør!

Bestyrelsen har efter Lars’ afgang rekonstitueret sig og ny formand er herefter Stine Liv Johansen. Stine er kandidat og ph.d. fra IMV og nu ansat som adjunkt samme sted. Fra 2008 til 2010 var Stine ansat på SDU og siden DPU. Stines forskningsinteresser er funderet inden for den kvalitative, etnografisk inspirerede modtager- og brugerforskning, hvilket hun har udforsket i relation til små børn i sin ph.d. og siden i forhold til både større børn og voksne i forbindelse med diverse projekter om leg, medier, bevægelse og motion i institutioner og byrum. Senest deltager Stine i det FKK-støttede projekt ’Kulturens medialisering’, og skal arbejde videre med børns brug af nye medier i et delprojekt om legens medialisering.

Stine kan kontaktes på imvslj@hum.au.dk eller på telefon 89 42 95 81 eller 23 83 46 49.

Thomas Bjørner fortsætter som næstformand, Cecilie Givskov og Christian Edelvold Berg som kassererer og Martin Brynskov som webansvarlig.

Kontingent

I foråret har en væsentlig opgave i SMiDs bestyrelse været at skabe overblik over vores medlemsdatabase, kontingentindbetalinger og sammenfald og huller herimellem. I løbet af foråret ”˜11 lykkedes det os at indkræve en del betalinger for forudgående år og vi er nu klar med en ny, samlet opkrævning for 2011. Vi har besluttet at vi fremover opkræver kontingent for kalenderår, hvilket betyder at der vil komme en ny opkrævning i begyndelsen af 2012. Dette er naturligvis ikke optimalt for de af jer, der skal betale flere gange med relativt korte intervaller, men vi har fundet det nødvendigt at gennemføre denne model for at kunne skabe det fornødne overblik i vores økonomi.

I forbindelse med den kommende opkrævning skal I derfor alle nyregistreres som medlemmer. Dette gøres naturligvis for at vi kan være sikre på at have opdaterede kontaktoplysninger på alle medlemmer, men også for at sikre at de, der er medlemmer af SMiD, også betaler kontingent til SMiD.

Rent praktisk har vi lavet en meget simpel, netbaseret løsning, som vi vil bede jer anvende. Ved at følge nedenstående link føres I til en registreringsformular, som i bedes udfylde med de relevante informationer. Afslutningsvis vil i blive bedt om at tilkendegive hvordan I ønsker at betale jeres kontingent: med e-faktura eller med et elektronisk girokort. Sidstnævnte vil indebære en mulighed for tilmelding til PBS.

Denne model betyder samtidig at vi har valgt at udskyde muligheden for betaling via en webshop. Det betyder dog ikke denne mulighed ikke fortsat er i spil som en del af et nyt smid.dk, men vi har foreløbig valgt at satse på en simplere – og væsentligt billigere – løsning.

Link til nyregistrering finder I her:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJqaWRnVjliQlJNMjM5MnVtcjBtWVE6MQ

Kommende opgaver

I læsende stund har SMiD netop afholdt den danske del af de nationale møder på NordMedia 2011 i Akureyri – i vanlig, dansk tradition i en uformel og hyggelig stemning. Der var 27 tilmeldte danskere på konferencen, hvilket er en underrepræsentation i forhold til de øvrige nordiske lande. I forbindelse med evalueringen af konferencen vil vi sætte fokus på om der er nogle specifikke forhold, der gør sig gældende for den beskedne deltagelse – og om der er noget, der kan gøre lysten til deltagelse større.

SMiDs bestyrelse deltager hen over efteråret i evalueringen af konferencen og det indledende arbejde med næste nordiske konference i Norge i 2013. I 2015 kommer NordMedia til Danmark og det er ikke for tidligt at begynde at overveje, hvem der har lyst og mulighed for at arrangere og lægge hus til.

I den kommende tid vil vi i SMiDs bestyrelse arbejde videre med de ting, der er sat i søen ifht. medlems(ny)registrering, hjemmeside og kontingent samt naturligvis med et fortsat udbygget samarbejde med MedieKultur, SAMS, det nye netværk for journalistikforskning og gerne andre mulige samarbejdspartnere.

Hertil kommer at vi i slutningen af året påbegynder arbejdet med at arrangere det næste årsmøde, som vil blive afholdt i efteråret 2012. Forslag, input og inspiration modtages meget gerne.

Videresend endelig dette nyhedsbrev til alle potentielle interessenter – nye ph.d. studerende, nye kolleger osv. osv.!

Mange hilsner

SMiDs bestyrelse

NordMedia 2011: abstract deadline 25. marts.

Kære alle,

Så er det tid til NordMedia 2011, som finder sted i Akureyri i Island fra den 11.-13. August 2011.

Hjemmesiden for konferencen finder du her: http://english.unak.is/conferences/page/nordmedia_2011

Temaet for konferencen er: Media and Communiation studies – Doing the right thing?

SMID vil ligesom i Karlstad gerne invitere til en lille reception, hvor der vil være lidt mad og godt til ganen. Nærmere information om receptionen senere.

Forløbig gælder det om at få sig tilmeldt. Der er deadline for abstract (150-200 ord) den 25. Marts. Deadline for det endelige extended abstract eller full paper er den 20. Juni. Se nærmere på hjemmesiden eller i nedenstående. Programmet fremgår også via hjemmesiden.

Vi ser frem til at se rigtig SMID´ere på NordMedia i Island.

Bedste hilsner
SMID Bestyrelsen

Deadline:
The deadline for submission of abstracts is March 25th 2011. Participants will be asked to submit a proposal of 150-200 words to describe the content of their intended contribution, in Nordic language or English. It will be possible to choose between three different formats:
Posters. These can be used to present both research findings and work in progress. The size should be approximately 84cm X 119cm and posters will be displayed in the foyer at the main conference venue.
Extended abstracts. These are intended mainly to present work in progress and should be no more than 4 pages (1.500 words).
Full papers. As before participants are invited to submit full papers of high quality. Full papers should be kept within reasonable length and should not extend 15 pages (4.500 words).
Participants whose papers are accepted will be invited to have these posted on the conference website.
Participants are also welcome to submit a panel proposal (i.e. four to five papers grouped together and with some kind of unified theme). Please contact the relevant division chair to discuss such possibilities.

The deadline for the submission of full papers and extended abstracts is June 20th 2011. Participants whose papers are accepted will be invited to have these posted on the conference website.

MedieKultur: Nyhedsbrev 2010

Bevilling fra FI
MedieKultur har fået en treårig bevilling til både drift og udvikling fra FI. I 2008 og 2009 har MedieKulturs udgiver SMID satset økonomisk på relancering og digitalisering og tilgængeliggørelse af de gamle numre. Den nye støtte medfører, at udgiften for SMID i 2010-2012 år bliver minimal. Bevillingen til udvikling er øremærket til udvikling af publiceringsplatformen, øget markedsføring, bl.a. via søgeoptimering og optagelse i internationale tidsskriftsdatabaser, og til professionalisering af MedieKulturs sekretariat.

Større eksponering
MedieKultur tilbyder øjeblikkelig open access til tidsskriftets indhold på bag grund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større lokal såvel som global udveksling af viden. Med denne tilgang har MedieKultur opnået en langt større eksponering, idet tidsskriftet er gået fra et oplag på 400 per nummer til 41.420 antal artikeldownloads om året på mediekultur.dk (2009).

Lavere acceptance rate
I takt med MedieKulturs øgede eksponering modtages der nu flere og flere artikler. Det betyder samtidig, at flere artikler må afvises. MedieKulturs såkaldte acceptance rate har i de sidste år udviklet sig på følgende måde: 98% (2008), 54 % (2009), 51 % (2010).

Mere international
MedieKultur mærker en ny international opmærksomhed, i form af henvendelser og indleverede artik ler fra ikke-danske forskere og i form af registrerede læsere uden for Danmark. Danske medieforskerne indleverer desuden i højere grad artikler og anmeldelser på engelsk. Hovedparten af de udgivne artikler og anmeldelser er nu på engelsk (ca. 70 %), og hovedparten af indleverede artikler er af ikke-danske forskere (ca. 70 %).

Udvidelse af redaktionen
I 2010 er redaktionen blevet udvidet med 5 medlemmer og består nu af følgende: Chefredaktør Nicolai Jørgensgaard Graakjær (AAU), journal manager Ditte Laursen (SDU/SB), anmelderredaktør Anette Grønning (SDU), områderedaktører Anders Horsbøl (AAU), Mette Mortensen (KU), Line Nybro Petersen (KU), Ursula Plesner (CBS), Anne Mette Thorhauge (KU) og Norbert Wildermuth (RUC). Udvidelsen har været nødvendig for at sikre solid drift og fortsat udvikling. Der er desuden truffet en beslutning om opslag efter nye redaktionsmedlemmer hvert andet år.

Øvrige nyheder
MedieKulturs udgivne tekster har netop fået et nyt layout (fra og med no. 48), og redaktionen arbejder pt. med et nyt citationsformat. MedieKultur fås desuden nu som print on demand.

Top 10, mest downloadede artikler i 2010
1. Jakob Linaa Jensen: Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk. Facebook som augmentering af den sociale virkelighed, 46, 2009 (1038 downloads)
2. Joshua Meyrowitz: Tre paradigmer i medieforskningen, 26, 1997 (944 downloads)
3. Lars Thøger Christensen: Det forførende medie – om autokommunikation i markedsføringen, 37, 2004 (523 downloads)
4. Stig Hjarvard: Seernes reality, 34, 2002 (391 downloads)
5. Jørgen Stigel: Humor i dansk tv-reklame. Et middel på tværs af livsstil?, 45, 2008 (376 downloads)
6. Henrik Dahl: Sociologi og målgruppe. Nogle erfaringer med at operasionalisere Bourdieu, 24, 1996 (301 downloads)
7. Christian Jantzen og Mikael Vetner: Underholdning, emotioner og personlighed, 45, 2008 (284 downloads)
8. Peter Harms Larsen: Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer– fra journalistik til underholdning, 34, 2002 (274 downloads)
9. Christian Dalsgaard: From transmission to dialogue. Personalised and social knowledge media, 46, 2009 (256 downloads)
10. Kim Schrøder: Generelle aspekter ved mediereception? Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews, 35, 2003 (254 downloads)

MedieKulturs redaktion: Ditte Laursen, Line Nybro Petersen, Anne Mette Thorhauge, Mette Mortensen, Norbert Wildermuth, Anette Grønning, Nicolai Jørgensgaard Graakjær og Anders Horsbøl. På billedet mangler Ursula Plesner.

Nytårshilsen med året der gik…

Kære SMID-medlem
Forhåbentlig har krudt og fyrværkeri ikke forandret klarsyn eller fingerspitz-gefühl i forhold til at kunne bidrage til nye gennembrud i medie- kommunikations- og journalistikforskningen i det kommende år.

Vi siger farvel til 2009, som har været et noget anderledes år i SMID regi, da vi ikke længere holder årsmøde på de ulige år. ’Det lille årmøde’ blev afløst af en reception for den danske delegation ved den nordiske mediekonference i Karlstad. Målt på, hvor svært det var at få medlemmer til at forlade det festprægede lokale, er seancen blevet arkiveret under succeshistorie og vil blive forsøgt gentaget i 2011 på Island.

Planlægningen af konferencen på Island starter ultimo januar 2010, og det blev vedtaget på et konstituerende og evaluerende møde i Karlstad, at de forskellige nationale sammenslutninger skal inddrages betydeligt mere i den konkrete planlægning. Det vil vi sikre sker.

Som flere af jer måske har bemærket her ved udgangen af 2009, så har en gruppe studerende lavet en forundersøgelse til vores hjælp, så vi kan finde den rette løsning for en digital platform, der både vil være et interessant forum for sammenslutningens medieforskere, men som også skal være et centralt og aktivt talerør i forhold til politikere, journalister m.fl.. Til hjælp for en succesfuld lancering er det vigtigt, at alle er med, så hvis du har en SMID-kollega, som endnu ikke har registreret sig på hjemmesiden smid.dk, vil du så ikke hjælpe til, at det sker. Vi forventer, at kunne lancere den nye platform sommer 2010.

Ser vi endnu længere frem, ja så kan vi glæde os over i november/december at skulle tilbringe nogle gode dage sammen ved årsmøde 2010. Forberedelserne er vi i fuld gang med, og der vil blive meldt en endelig dato ud i forårets første måneder.

Vi ønsker et lykkebringende og peer-reviewed Nytår

– og selvom Dronningen i år glemte at hilse søens folk, så sender vi gerne en særlig hilsen til de medieforskere, som er kommet så langt ud med deres forskning, at de ikke længere kan bunde…

På vegne af SMID’s bestyrelse

Lars

PS. Blot en reminder fra tidligere skrivelse: Kontingentbetaling sker ikke længere ved udsendelse af girokort, men via direkte bankoverførelse til kontonummer i Danske Bank: reg.nr. 9570, konto: 3065766. Husk at oplyse dit navn ved indbetaling. Ved behov for elektronisk faktura kontakt venligst Bente Jønshøj: imvbj@hum.au.dk

Nordisk Mediekonference 2009: SMID reception og mailkorrespondance om planlægningen

SMID Reception ved Nordisk Mediekonference 2009 – 14 august kl 16-17

Mere info følger….

Ved receptionen vil der blive mulighed for at diskutere processen vedrørende omlægning af grupper og divisioner på konferencen.

Til orientering følger brevudveksling fra André Jansson..

Vi ses i Karlstad
De bedste hilsner

Lars Holmgaard Christensen
På vegne af SMIDs bestyrelse

2.juni 2009

Uddybende svar fra André

Angående transparens:
Förändringen av NordMedia-strukturen är förankrad i samtliga nationella forskarföreningar. Både den första frågan om en eventuell strukturförändring och den andra frågan om den nya strukturens utseende sändes på remiss till samtliga föreningar i ett tidigt skede. Graden av transparens i de nationella processerna, dvs vilken information som gått ut / samlats in av de nationella föreningarna, kan jag inte bedöma. ATT en ny struktur var önskvärd rådde det emellertid full enighet om inom den nordiska kommittén (med representanter från de nordiska föreningarna och Nordicom). VILKA de nya divisionerna skulle bli, landade givietvis i en kompromiss – med naturlig följd att enskilda forskare säkerligen har avvikande uppfattning. I den mån det finns forskare som saknar “sin grupp” och upplever att de inte fått säga sitt så hoppas jag i så fall att utvärderingen i Karlstad kan ge vägledning till eventuella förbättringar inför Island 2011. (Se tidigare svar till Agger et al.)

25.februar 2009

Svar fra André til Anne och Gunhild (et al),

Jag har tacksamt mottagit era synpunkter, och beklagar djupt att ni inte anser det vara värt att komma på konferensen i dess nuvarande skepnad. Er närvaro hade varit värdefull för att vidareutveckla denna struktur inför 2011 – särskilt om det är så att er ståndpunkt representerar en större grupp. Som ordförande i FSMK + ledare för den nordiska kommittén vill jag gärna ge er ett utförligt svar.

Nuvarande struktur har utformats för att minska antalet grupper/divisioner. Inom varje division ska alla former av mer specifika teman och intressen kunna rymmas. Det är nu t ex möjligt att föreslå specialiserade tematiska paneler, vilket inte var möjligt tidigare. Namnen och inriktningarna på de 12 divisionerna diskuterades i den nordiska arbetsgruppen i flera steg och vår strävan har hela tiden varit att INTE utesluta någon intresseinriktning. Jag beklagar om ni upplever att detta ändå har skett.

Jag vill här poängtera att ingen av de tidigare grupperna har “lagts ner”. Eller snarare: ALLA har lagts ner. Detta är en helt ny konstruktion! Ett fåtal av de nuvarande divisionernas namn, t ex Journalistim Studies, sammanfaller förvisso med namn som existerade tidigare. Men det är också i de fall där tidigare arbetsgrupper var väldigt stora.

Arbetet med att ta fram nya divisioner har givetvis inte varit lätt, men vi har genom företrädarna för de nordiska forskarföreningarna försökt säkerställa att processen sker med medlemmarnas samtycke. Behovet av en ny struktur fanns för övrigt på agendan redan inför Helsinki 2007.

Jag vore mycket tacksam om ni lite mer exakt skulle kunna precisera vilka teman ni inte finner plats för inom ramen för nuvarande struktur, så att jag bättre kan förvalta era synpunkter. Att ha en särskild division för Media Fictions, Aesthetics and Culture ställer jag mig spontant tveksam till mot bakgrund av att det finns en bredare division med benämningen Media, Technology and Aesthetics. (Varför är den divisionen omöjlig att arbeta inom?) Men detta är en diskussion som får föras efter Karlstad.

Ert krav på utvärdering bifalles givetvis och det finns redan avsatt tid för detta under konferensen i Karlstad. Jag beklagar som sagt djupt att ni inte kan/vill närvara då. Utvärderingen kan komma att leda till smärre förändringar ifråga om namn, inriktning och struktur; någon division kanske måste delas, någon kanske måste breddas, osv… Vi har ännu inte sett hela bilden vad gäller fördelning av abstracts.

Jag mottar alltså gärna ytterligare kommentarer från er och hoppas dessutom att ni kan tänka er att ompröva beslutet att inte komma på årets konferens.

Bästa hälsningar,
André Jansson

25.februar 2009

Til arrangørene av Normedia, SMID og Norsk medieforskerlag

Vi oversender med dette vår reaksjon på de nye gruppene ved den nordiske medieforskerkonferansen 2009.

Brevet er fra de to undertegnede, men vi vil også meddele at en rekke film og medieforskere ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU heller ikke vil delta i årets konferanse fordi de ikke finner et godt sted for sine forskningsinteresser.

Samt at nestleder for den nedlagte fiksjonsgruppen; Helle Kannik Haastrup stiller seg bak et ønske om å evaluere årets gruppeinndeling og at det bør vurderes å gjennopprette en gruppe som ivaretar fiksjonsforskningen, eventuelt med en noe bredere
profil enn vår nedlagte gruppe (feks i retning av Media Fictions, Aesthetics and Culture)

Med hilsen Anne Gjelsvik og Gunhild Agger

Problemer med indbetalingen til årsmødet 2008

Der er desværre stadig betalingsproblemer med indbetaling af årsmødet 2008. Bente Jønshøj har via mailinglisten meldt følgende kontonummer ud: Reg.nr. 9570, konto: 3065766. Vil I checke om jeres tidligere og evt. forkert anviste indbetaling er blevet afvist. – Og så anmoder vi selvfølgelig om indbetaling på det netop udmeldte kontonummer snarest muligt.

Nytårshilsen fra SMIDs bestyrelse og planer for 2009-2010

Kære SMID-medlemmer

Årsmødet 2008 på Haraldskær er for længst veloverstået, og vi håber, at I har restitueret og er kommet godt ind i det nye år. Inden vi forlod de grønne bakker i Vejle blev en ny bestyrelse, som er valgt for en 2-årig periode, konstitueret. Tillidsposterne er blevet fordelt på følgende måde:

Formand: Lars Holmgaard Christensen (Journalisthøjskolen)
Tidsskriftsansvarlig Ditte Laursen (Statsbiblioteket)
Kasserer Kjetil Sandvik (KU)
Næstformand: Thomas Bjørner (Aalborg Universitet, København)
Webmaster: Jacob Lyng Wieland (DR)
Webudviklingsansvarlig: Martin Brynskov (AU)

Til at varetage opgaverne de næste 2 år består bestyrelsen desuden af:
Signe Kjær Johansen (KU)
Anne Vestergaard (CBS) Pt. på barsel
Kim Toft Hansen (AAU) – Suppleant
Helle Kannik Haastrup (KU) – Suppleant
Cecilie Givskov (KU) – Observatørstatus

Fra at være en lettere amputeret bestyrelse inden årsmødet må vi sige, at det er et meget stærkt hold, som i de kommende 2 år vil sikre:

– At vi får udviklet smid.dk til at være et dominerende omdrejningspunkt for forskning og forskningsformidling indenfor Medier, Kommunikation og Journalistik samt at smid.dk også bliver et attraktivt talerør i forhold til eksterne relationer
– At vi får etableret nye tidsskriftssamarbejder, hvor et joint venture med Journalistica allerede er påbegyndt
– At vi får skabt større gennemsigtighed og skabt overblik over SMIDs muligheder i forhold til nordiske samarbejder, herunder også at proceduren omkring planlægning af NMK bliver udredt
– At vi får skabt mere enkelthed i regnskabet, og at der bliver implementeret betalingsmodul direkte på smid.dk
– At vi får etableret en SMID-sponsoreret event på NMK 09, som samtidig skal erstatte det ‘lille årsmøde’
– At vi får skabt rammerne for, at vi alle kan mødes igen i 2010 til et brag af et årsmøde.

I takt med nye ledelsesformer vil dette være vores kontrakt med jer de næste par år, men i overlagt utakt forbeholder vi os dog stadig retten til at være momentant visionære, kreative og tillade en masse nye ideer undervejs.

Selvom vi allerede har taget hul på 2009, så ønsker vi jer alle et frugtbart og peer-reviewed nytår.

På vegne af SMID’s bestyrelse
Lars

SMIDS årsmøde d. 4. og 5. december i Vejle

SMID inviterer til årsmøde den 4.-5. december på Hotel Haraldskær ved Vejle. Temaet er Medialisering og Kulturelle fællesskaber, og der vil være oplæg af blandt andre Friedrich Krotz, Charlotte Brunsdon, Gunhild Agger, Stig Hjarvard og Henrik Dahl. Der er mulighed for præsentation af papers og posters både inden for og uden for tema.

Download programmet for årsmødet 2008 (opdateret version)

Nytårshilsen til alle SMID-medlemmer

Kære SMID-medlemmer

Årsmødet 2007 i Odense er vel overstået, og siden sidst er en ny bestyrelse blevet konstitueret. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er tilgængelig på smid.dk, men i korte træk skal det nævnes at tillidsposterne er blevet fordelt på følgende måde: Formand: Lars Holmgaard Christensen (AAU), Næstformand: Ditte Laursen (Statsbiblioteket i Århus) samt Kasserer: Randi Marselis (SDU). Derudover består bestyrelsen af Jacob Lyng Wieland (DR – Webmaster på smid.dk), Kjetil Sandvik (KU), Anne Vestergaard (CBS) samt Lisbeth Overgaard Nielsen (AU).

Et på papiret helt fornuftigt hold, der i det kommende år ønsker at konsolidere digitaliseringen af Mediekultur, som i det forgangne år både har set en ny platform men også fået skabt ny energi i arbejdet med tidsskriftet. I bestyrelsen glæder vi os meget til at fortsætte det gode samarbejde med MedieKulturs redaktion.

MedieKultur er dog ikke den eneste digitale platform, hvor vi ønsker at konsolidere os, da bestræbelserne på at gøre smid’s hjemmeside til et attraktivt omdrejningspunkt også er på dagsordenen. Flere af jer møder vi jo allerede på Facebook, på Kommunikationsforum, på MySpace eller på jeres personlige blogs og hjemmesider, så det er selvfølgelig kun naturligt, at Smid.dk også må gentænke sig selv i dette nye mediemiljø. Dette vil bl.a. betyde at SMID’s mailingliste snarligt bliver gentænkt, hvilket forhåbentlig giver lys forude for de medlemmer, der får utallige meddelelser om spam. Vi henviser altid til smid.dk for de seneste nyheder og nye tiltag, så kom gerne ind forbi.

Vi udmelder snart en dato for ’årsmøde 2008’, som jo er et af de store årsmøder, men som måske kræver at blive set på med nye øjne i lyset af de mange nye måder, vi rundt omkring er begyndt at organisere os i større forskningsprojekter, mindre forskningsgrupper, mangeartede netværk og andre samarbejdsrelationer.

Af andre større ting, som kræver bestyrelsens opmærksomhed i det kommende år, er vores engagement i IAMCR konferencen 2008, som afholdes i Stockholm. Det er JMK – Department of Journalism, Media and Communication, der er de lokale arrangører, men vi har siddet med til en række møder i det forgangne år, og vi hjælper endvidere med til at søge nationale sponsorater og andre midler. Vi vil ligeledes bistå de lokale arrangører, når konferencen afholdes til juli i Stockholm. Et stærkt fremmøde fra SMID’s medlemmer netop i 2008 vil være et godt signal at sende for ikke blot dansk, men også nordisk medieforskning.

Modsat DR’s og Tv2’s tilbageskuende ’året der gik’ programmer, så har denne hilsen været et kig ind i fremtidens aktiviteter for SMID, men i lighed med tv-programmerne vil hele bestyrelsen gerne ønske jer alle et godt og lykkebringende nytår.

På vegne af SMID’s bestyrelse
Lars Holmgaard Christensen