Problemer med indbetalingen til årsmødet 2008

Der er desværre stadig betalingsproblemer med indbetaling af årsmødet 2008. Bente Jønshøj har via mailinglisten meldt følgende kontonummer ud: Reg.nr. 9570, konto: 3065766. Vil I checke om jeres tidligere og evt. forkert anviste indbetaling er blevet afvist. – Og så anmoder vi selvfølgelig om indbetaling på det netop udmeldte kontonummer snarest muligt.

RETTELSE: Indbetalingsoplysninger til årsmødet

Kære årsmødedeltager,

Årsberetning, regnskab og budgetter er lige på trapperne og bliver udsendt senere på ugen.

Af endnu mere hastende karakter er dog, at vores sekretær desværre har meldt forkert kontonummer ud til den forrige mail: Det rettes derfor øjeblikket til følgende:

Reg.nr.: 9570, konto: 36065766

Spørgsmål ang. betaling rettes til Bente Jønshøj, imvbj@hum.au.dk

På bestyrelsens vegne
Lars Holmgaard

Slut spurt! Tilmeld dig årsmødet nu!

Deadlinen er overskredet, men vi accepterer i en begrænset periode stadigvæk tilmeldinger til årsmødet. Så meld dig til nu, hvis du vil være sikker på at komme med.

Årsprogrammet og tilmeldingsprocedure kan findes her: http://www.smid.dk//2008/08/18/opdateret-arsprogram/

Og så kunne du også melde dig ind i SMIDs gruppe på Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=16992519211

SMIDS årsmøde d. 4. og 5. december i Vejle

SMID inviterer til årsmøde den 4.-5. december på Hotel Haraldskær ved Vejle. Temaet er Medialisering og Kulturelle fællesskaber, og der vil være oplæg af blandt andre Friedrich Krotz, Charlotte Brunsdon, Gunhild Agger, Stig Hjarvard og Henrik Dahl. Der er mulighed for præsentation af papers og posters både inden for og uden for tema.

Download programmet for årsmødet 2008 (opdateret version)