Om holmgaard

Jeg færdiggjorde min ph.d. i Kommunikation, Medier og Kultur i 2005, og har siden været ansat som adjunkt ved Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet, hvor jeg forsker i domesticering af nye interaktive medier samt medieetnografiske problemstillinger mere generelt herunder virtuel etnografi. Har senest været initiativtager til forskningsgrupperingen omkring oplevelsesetnografi. Sidst men ikke mindst stortrives jeg i SMIDs bestyrelse.

Nytårshilsen med året der gik…

Kære SMID-medlem
Forhåbentlig har krudt og fyrværkeri ikke forandret klarsyn eller fingerspitz-gefühl i forhold til at kunne bidrage til nye gennembrud i medie- kommunikations- og journalistikforskningen i det kommende år.

Vi siger farvel til 2009, som har været et noget anderledes år i SMID regi, da vi ikke længere holder årsmøde på de ulige år. ’Det lille årmøde’ blev afløst af en reception for den danske delegation ved den nordiske mediekonference i Karlstad. Målt på, hvor svært det var at få medlemmer til at forlade det festprægede lokale, er seancen blevet arkiveret under succeshistorie og vil blive forsøgt gentaget i 2011 på Island.

Planlægningen af konferencen på Island starter ultimo januar 2010, og det blev vedtaget på et konstituerende og evaluerende møde i Karlstad, at de forskellige nationale sammenslutninger skal inddrages betydeligt mere i den konkrete planlægning. Det vil vi sikre sker.

Som flere af jer måske har bemærket her ved udgangen af 2009, så har en gruppe studerende lavet en forundersøgelse til vores hjælp, så vi kan finde den rette løsning for en digital platform, der både vil være et interessant forum for sammenslutningens medieforskere, men som også skal være et centralt og aktivt talerør i forhold til politikere, journalister m.fl.. Til hjælp for en succesfuld lancering er det vigtigt, at alle er med, så hvis du har en SMID-kollega, som endnu ikke har registreret sig på hjemmesiden smid.dk, vil du så ikke hjælpe til, at det sker. Vi forventer, at kunne lancere den nye platform sommer 2010.

Ser vi endnu længere frem, ja så kan vi glæde os over i november/december at skulle tilbringe nogle gode dage sammen ved årsmøde 2010. Forberedelserne er vi i fuld gang med, og der vil blive meldt en endelig dato ud i forårets første måneder.

Vi ønsker et lykkebringende og peer-reviewed Nytår

– og selvom Dronningen i år glemte at hilse søens folk, så sender vi gerne en særlig hilsen til de medieforskere, som er kommet så langt ud med deres forskning, at de ikke længere kan bunde…

På vegne af SMID’s bestyrelse

Lars

PS. Blot en reminder fra tidligere skrivelse: Kontingentbetaling sker ikke længere ved udsendelse af girokort, men via direkte bankoverførelse til kontonummer i Danske Bank: reg.nr. 9570, konto: 3065766. Husk at oplyse dit navn ved indbetaling. Ved behov for elektronisk faktura kontakt venligst Bente Jønshøj: imvbj@hum.au.dk