MedieKultur nyhedsbrev 2012

Slut på bevilling fra FI

MedieKultur fik i 2010 en treårig bevilling til både drift og udvikling fra FI, og denne bevilling udløber 1. januar. Bevillingen til drift (aflønning af professionelle korrekturlæsere og layoutere) har friholdt SMID for udgifter til MedieKultur i tre år. Bevillingen til udvikling har været øremærket til udvikling af publiceringsplatformen, øget markedsføring og til professionalisering af MedieKulturs sekretariat. Den er blevet brugt på følgende måde:

Markedsføring (10.000 per år)
– tilskud til SMID for markedsføring af MedieKultur
– udvikling af markedsføringsstrategi
– udvikling af social markedsføring (facebook-side, share-this-link-funktion)
– udvikling af markedsføringsmateriale i form af elektroniske A3 og A4-skabeloner til brug for udgivelser + bogmærker med logo og navn, hjemmeside og QR-stregkode.
– trykning af bogmærker, plakater og foldere
– MedieKultur-krus

Publiceringsplatform (5.000 per år)
– udvikling af selvstændigt design
– formulering og publicering af author guidelines, inkl. citationsformat
– udvikling af pdf-teksternes layout (artikler og anmeldelser)
– implementering af print on demand

Sekretariat (10.000 per år)
– udarbejdelse og løbende opdatering af MedieKultur-håndbog
– professionalisering af drift og support til brugere
– professionalisering af formidling til brugere (især calls og nyhedsbreve)
– professionalisering af budget- og regnskabsføring

Dygtige reviewere
Mediekultur har et reviewpanel på 43 reviewere og har derudover ca. 100 løsttilknyttede reviewere. De gør alle sammen et stort og uundværligt arbejde. Hvad der sikkert er mindre kendt, er, at vi redaktører også bedømmer bedømmerne, ved at rate de indkomne reviews i vores interne system. Vi vil her gerne fremhæve følgende personer, der i perioden 2008-2012 i alle deres reviews (mininum tre) har fået højeste karakter af redaktørerne: Alf Björnberg, Hanne Bruun, Niels Ole Finnemann, Kirsten Frandsen, Stig Hjarvard, Ansa Lønstrup, Louise Phillips, Kim Christian Schrøder, Anne Scott Sørensen, Estrid Sørensen. Tak til alle – og en særlig tak til Anne Scott Sørensen, som samtidig har været vores mest aktive reviewer i hele perioden.

Book reviewer-modul stor succes
MedieKulturs redaktion har nu i et lille år afprøvet et book reviewer-modul, der understøtter arbejdsprocessen for både anmeldere og anmelderredaktør. Modulet gør det blandt andet muligt at se på mediekultur.dk, hvilke bøger MedieKultur pt. søger anmeldere til. Samtidig kan alle tilbyde sig selv som anmelder. Anmeldelsesfunktionen bliver flittigt brugt og er lanceret som led i MedieKulturs strategi for større åbenhed. Samtidig skaber funktionen bredde i forfatterprofilerne og letter anmelderredaktøren i det daglige arbejde.

Stadigt flere besøgende på mediekultur.dk
Siden MedieKultur blev lanceret online i februar 2008 har mediekultur.dk modtaget stadigt flere besøgende. I 2009 blev der på netstedet foretaget 47071 downloads, og det tal voksede til 57667 i 2010 og til 64139 i 2011. Der er pt. 746 registrerede brugere, hvoraf lidt under halvdelen (329) kommer fra de nordiske lande. Som registreret bruger får man automatisk besked med nyudgivelser og call for paper announcements. MedieKultur er samtidigt det mest benyttede tidsskrift på den største OJS-platform i Danmark.

MedieKultur Top 10, mest downloadede artikler i 2012
1. Joshua Meyrowitz: Tre paradigmer i medieforskningen, 26, 1997 (1055 downloads)
2. Sophie Esmann Andersen og Carsten Stage: Consumption that matters, 49, 2010 (469 downloads)
3. Stine Lomborg: Social media as communicative genres, 51, 2011 (344 downloads)
4. Stig Hjarvard: Seernes reality, 34, 2002 (334 downloads)
5. Klaus Bruhn Jensen: Meta-media and meta-communication – Revisiting the concept of genre in the digital media environment, 51, 2011 (314 downloads)
6. Jørgen Riber Christensen: Four steps in the history of museum technologies and visitors’ digital participation, 50, 2011 (310 downloads)
7. Henrik Dahl: Sociologi og målgruppe. Nogle erfaringer med at operasionalisere Bourdieu, 24, 1996 (255 downloads)
8. Jesper Tække: Facebook et netværk i fællesskabet, 49, 2010 (239 downloads)
9. Jakob Linaa Jensen: Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk. Facebook som augmentering af den sociale virkelighed, 46, 2009 (236 downloads)
10. Henrik Kaare Nielsen: Modernitet og massemedier – med udgangspunkt i Anthony Giddens’ sociologi, 22, 1994 (222 downloads)

Massekultur & Medier bliver stadig læst – top 5
Forløberen for MedieKultur, tidsskriftet Massekultur & Medier (1981-1984), blev digitaliseret i 2008 samtidig med MedieKultur. Massekultur & Medier hostes ligesom MedieKultur af Statsbiblioteket. Blandt de mest downloade artikler pt. er:

1. Alrø, H., Laursen, A. K., Marbjerg, D.: Tv-reklamens psykologiske påvirkningsstrategier
2. Bouchet, D.: Reklamen som samfundets spejl. Om det moderne samfunds moral og religion: Reklamen
3. Schrøder, K.: Et måleinstruments anvendelighed – om ’den ideologiske seismograf’
4. Jensen, K. B.: Brug og oplevelse af tv-nyheder: Bidrag til en empirisk receptionsmodel
5. Qvortrup, L.: Decentralisering af radiomediet: Demokratisering eller legitimation

Økonomi
Udgifterne til driften af MedieKultur består først og fremmest af aflønning af professionelle korrekturlæsere og layoutere. Du kan støtte udgivelsen af MedieKultur ved at blive medlem af SMID – sammenslutningen af medieforskere i Danmark: http://www.smid.dk
Du kan også støtte udgivelsen af MedieKultur ved at bidrage til udbredelsen af kendskabet til MedieKultur, via forskning og undervisning. Tekster på internettet er også omfattet af Copydan. Husk derfor at indberette til Copydan, når du i din undervisning henviser på skrift eller mundtligt til artikler på mediekultur.dk.

Nye redaktionsmedlemmer
I foråret udvalgte MedieKultur og SMID blandt en håndfuld ansøgere Kjetil Sandvik (KU) og Mia Rendix (AAU) som nye redaktionsmedlemmer. Redaktionen blev også udvidet med bestyrelsesmedlem og kasserer Cecilie Givskov (KU), som SMID har udpeget som tidsskriftsansvarlig. Blandt de øvrige redaktionsmedlemmer er fortsat: Anette Grønning (SDU), Nicolai J. Graakjær (AAU), Anders Horsbøl (AAU), Ditte Laursen (SB), Line N. Petersen (KU), Anne Mette Thorhauge (KU) og Norbert Wildermuth (RUC). MedieKultur søger nye redaktionsmedlemmer ca. hvert andet år.


MedieKulturs redaktion 2012: Cecilie Givskov (KU), Kjetil Sandvik (KU), Line Nybro Petersen (KU), Nicolai Jørgensgaard Graakjær (AAU), Anne Mette Thorhauge (KU), Anders Horsbøl (AAU), Mia Rendix (AAU), Ditte Laursen (SB), Anette Grønning (SDU). Yderst til højre står Stine Liv Johansen (AU), formand for foreningen SMID, der udgiver MedieKultur. På billedet mangler Norbert Wildermuth (RUC).

Redaktionsmedlemmer søges til MedieKultur. Journal of media and communication research

Ansøgninger modtages for redaktionsmedlemskab i perioden 2012-2014.
Ansøgningsfrist: 1. april 2012

MedieKultur er et double-blind peer reviewed tidsskrift. MedieKultur har til formål at bidrage til kritisk refleksion og udvikling af teorier og metoder inden for medie- og kommunikationsforskning. MedieKultur præsenterer forskning i temaer med relevans for det danske medie- og kommunikationsforskningsmiljø. MedieKultur er et interdisciplinært tidsskrift, der præsenterer medie- og kommunikationsforskning inden for politiske, økonomiske, kulturelle, historiske, æstetiske eller sociale kontekster. MedieKultur hylder ikke bestemte teorier, men først og fremmest øjenåbnende perspektiver og klar argumentation. MedieKultur udgiver temaorganiserede numre med henblik på at bidrage til, at dansk og udenlandsk frontforskning inden for MedieKulturs område kan bringes i kontakt. MedieKultur henvender sig til studerende, undervisere og forskere på relevante undervisnings- og forskningsinstitutioner samt ansatte i mediebranchen.
For mere om MedieKultur: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur.

Det redaktionelle arbejde består i, at:
– vurdere hvorvidt indleverede manuskripter er egnede til publikation i MedieKultur
– styre processen i forbindelse med peer reviews
– styre processen i forbindelse med korrektur og layout
– planlægge tidsskriftets indhold og fremtid i samarbejde med de øvrige redaktører
– tage redaktionelt hovedansvar for et eller flere numre, evt. et temanummer inden for eget forskningsområde
Redaktionen anvender et elektronisk managementsystem i deres arbejde, og den mødes 2 gange årligt forskellige steder i landet. Næste møde finder sted 21/8 i København. Hvert andet år konstituerer redaktionen sig på ny. Redaktionsarbejdet er ulønnet, men møderelaterede udgifter (fx forplejning og transport) dækkes.

Redaktionsmedlemmer skal have følgende kvalifikationer:
– akademiske kvalifikationer inden for MedieKulturs område
– åbenhed over for forskellige metoder, teorier og tilgange
Derudover forudsættes det, at kommende redaktører er eller bliver medlem af Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMID), se mere her: http://www.smid.dk//hvad-er-smid/

Ansøgningen skal på maks. 1 side (2400 anslag) indeholde en beskrivelse af de relevante akademiske kvalifikationer samt et kortfattet forslag til et måske kommende temanummer. Derudover vedlægges et cv på maks. 2 sider (4800 anslag).
For yderligere oplysninger kontakt hovedredaktør Nicolai Jørgensgaard Graakjær: nicolaig@id.aau.dk, 9940-9051 eller 2465-2209.
Ansøgningen sendes til hovedredaktør Nicolai Jørgensgaard Graakjær: nicolaig@id.aau.dk.

MedieKultur: Nyhedsbrev 2011

Markedsføring
MedieKultur har i det seneste år har fokus på markedsføring. I forbindelse er der blevet udviklet markedsføringsmateriale i form af elektroniske A3 og A4-skabeloner og trykte bogmærker med logo og navn, hjemmeside og 3d stregkode. På mediekultur.dk er der implementeret en ’share this link’-funktion, og endelig er MedieKultur også kommet på facebook. Markedsføringsmaterialet er blevet til på baggrund af en bevilling til udvikling fra FI.

Print on demand
I 2008 gik MedieKultur over til online publicering efter at have udkommet på tryk i 23 år. I løbet af det seneste år har MedieKultur kørt en forsøgsordning og tilbudt de fem seneste numre af MedieKultur som print on demand. Et eksemplar koster 150 kr. plus porto. Der har indtil videre været ganske lidt efterspørgsel på servicen, med kun 3 enkelte bestillinger. I løbet af næste år vil redaktionen tage stilling til, om ordningen skal fortsætte.

Stadigt flere besøgende på mediekultur.dk
Siden den online relancering af MedieKultur i februar 2008 har mediekultur.dk
modtaget stadigt flere besøgende. I 2009 modtog netstedet 47071 unikke besøgende, og det tal voksede til 57667 i 2010. Der er pt. 641 registrerede brugere, hvoraf lidt under halvdelen (252) kommer fra de nordiske lande. Som registreret bruger får man automatisk besked med nyudgivelser og call for paper announcements.

Massekultur & Medier på eget site
Forløberen for MedieKultur, tidsskriftet Massekultur & Medier (1981-1984) har fået sit eget site. Tidsskriftet blev digitaliseret i 2008 samtidig med MedieKultur og har indtil nu ligget på samme netsted. Imidlertid indebar det fælles netsted en risiko for forkerte henvisninger i databaser, og en risiko for at blive afvist til optagelse i visse databaser. Massekultur & Medier hostes ligesom MedieKultur af Statsbiblioteket.

Bøger til anmeldelse
Det er nu muligt at se på mediekultur.dk, hvilke bøger MedieKultur pt. søger anmeldere til. Samtidig kan alle tilbyde sig selv som anmelder. Anmeldelsesfunktionen bliver flittigt brugt og er lanceret som led i MedieKulturs strategi for større åbenhed. Samtidig skaber funktionen bredde i forfatterprofilerne og letter anmelderredaktøren i det daglige arbejde.

Øvrige nyheder
• MedieKultur har i det seneste år revideret sin profil – den bliver publiceret først i næste år.
• MedieKultur har udvidet dets reviewpanel. Se det her.
• MedieKultur er efter kritik fra andre fagområder blevet nedgraderet til et kategori 1-tidsskrift på FI’s autoritetsliste. Redaktionen afgør på et møde i januar sin strategi i den forbindelse.

Top 10, mest downloadede artikler i 2011

1. Joshua Meyrowitz: Tre paradigmer i medieforskningen, 26, 1997 (864 downloads)
2. Stig Hjarvard: Seernes reality, 34, 2002 (812 downloads)
3. Jakob Linaa Jensen: Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk. Facebook som augmentering af den sociale virkelighed, 46, 2009 (498 downloads)
4. Jesper Tække: Facebook et netværk i fællesskabet, 49, 2010 (414 downloads)
5. Henrik Dahl: Sociologi og målgruppe. Nogle erfaringer med at operasionalisere Bourdieu, 24, 1996 (269 downloads)
6. Jørgen Riber Christensen: Four steps in the history of museum technologies and visitors’ digital participation, 50, 2011 (254 downloads)
7. Sophie Esmann Andersen og Carsten Stage: Consumption that matters, 49, 2010 (228 downloads)
8. Jesper Tække og Michael Paulsen: Luhmann and the media: an introduction, 49, 2010 (224 downloads)
9. Kim Schrøder: Generelle aspekter ved mediereception? Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews, 35, 2003 (215 downloads)
10. Peter Harms Larsen: Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer – fra journalistik til underholdning, 34, 2002 (210 downloads)

mediekultur.dk

MedieKulturs redaktion 2011: Norbert Wildermuth (RUC), Anne Mette Thorhauge (KU), Anders Horsbøl (AAU), Anette Grønning (SDU), Ditte Laursen (SDU/SB), Nicolai Jørgensgaard Graakjær (AAU). På billedet mangler Line Nybro Petersen (KU), Mette Mortensen (KU) og Ursula Plesner (CBS). Yderst til højre står Stine Liv Johansen (AU), formand for foreningen SMID, der udgiver MedieKultur.

MedieKultur: Nyhedsbrev 2010

Bevilling fra FI
MedieKultur har fået en treårig bevilling til både drift og udvikling fra FI. I 2008 og 2009 har MedieKulturs udgiver SMID satset økonomisk på relancering og digitalisering og tilgængeliggørelse af de gamle numre. Den nye støtte medfører, at udgiften for SMID i 2010-2012 år bliver minimal. Bevillingen til udvikling er øremærket til udvikling af publiceringsplatformen, øget markedsføring, bl.a. via søgeoptimering og optagelse i internationale tidsskriftsdatabaser, og til professionalisering af MedieKulturs sekretariat.

Større eksponering
MedieKultur tilbyder øjeblikkelig open access til tidsskriftets indhold på bag grund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større lokal såvel som global udveksling af viden. Med denne tilgang har MedieKultur opnået en langt større eksponering, idet tidsskriftet er gået fra et oplag på 400 per nummer til 41.420 antal artikeldownloads om året på mediekultur.dk (2009).

Lavere acceptance rate
I takt med MedieKulturs øgede eksponering modtages der nu flere og flere artikler. Det betyder samtidig, at flere artikler må afvises. MedieKulturs såkaldte acceptance rate har i de sidste år udviklet sig på følgende måde: 98% (2008), 54 % (2009), 51 % (2010).

Mere international
MedieKultur mærker en ny international opmærksomhed, i form af henvendelser og indleverede artik ler fra ikke-danske forskere og i form af registrerede læsere uden for Danmark. Danske medieforskerne indleverer desuden i højere grad artikler og anmeldelser på engelsk. Hovedparten af de udgivne artikler og anmeldelser er nu på engelsk (ca. 70 %), og hovedparten af indleverede artikler er af ikke-danske forskere (ca. 70 %).

Udvidelse af redaktionen
I 2010 er redaktionen blevet udvidet med 5 medlemmer og består nu af følgende: Chefredaktør Nicolai Jørgensgaard Graakjær (AAU), journal manager Ditte Laursen (SDU/SB), anmelderredaktør Anette Grønning (SDU), områderedaktører Anders Horsbøl (AAU), Mette Mortensen (KU), Line Nybro Petersen (KU), Ursula Plesner (CBS), Anne Mette Thorhauge (KU) og Norbert Wildermuth (RUC). Udvidelsen har været nødvendig for at sikre solid drift og fortsat udvikling. Der er desuden truffet en beslutning om opslag efter nye redaktionsmedlemmer hvert andet år.

Øvrige nyheder
MedieKulturs udgivne tekster har netop fået et nyt layout (fra og med no. 48), og redaktionen arbejder pt. med et nyt citationsformat. MedieKultur fås desuden nu som print on demand.

Top 10, mest downloadede artikler i 2010
1. Jakob Linaa Jensen: Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk. Facebook som augmentering af den sociale virkelighed, 46, 2009 (1038 downloads)
2. Joshua Meyrowitz: Tre paradigmer i medieforskningen, 26, 1997 (944 downloads)
3. Lars Thøger Christensen: Det forførende medie – om autokommunikation i markedsføringen, 37, 2004 (523 downloads)
4. Stig Hjarvard: Seernes reality, 34, 2002 (391 downloads)
5. Jørgen Stigel: Humor i dansk tv-reklame. Et middel på tværs af livsstil?, 45, 2008 (376 downloads)
6. Henrik Dahl: Sociologi og målgruppe. Nogle erfaringer med at operasionalisere Bourdieu, 24, 1996 (301 downloads)
7. Christian Jantzen og Mikael Vetner: Underholdning, emotioner og personlighed, 45, 2008 (284 downloads)
8. Peter Harms Larsen: Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer– fra journalistik til underholdning, 34, 2002 (274 downloads)
9. Christian Dalsgaard: From transmission to dialogue. Personalised and social knowledge media, 46, 2009 (256 downloads)
10. Kim Schrøder: Generelle aspekter ved mediereception? Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews, 35, 2003 (254 downloads)

MedieKulturs redaktion: Ditte Laursen, Line Nybro Petersen, Anne Mette Thorhauge, Mette Mortensen, Norbert Wildermuth, Anette Grønning, Nicolai Jørgensgaard Graakjær og Anders Horsbøl. På billedet mangler Ursula Plesner.

MedieKultur: Call for papers

Challenging Genre – Genre Challenges. New media, new boundaries, new formations

Special theme. Editors: Anne Jerslev (guest), Mette Mortensen, Line Nybro Petersen

Submission deadline: February 1, 2011
Publication date: Fall 2011

Today’s intensified blurring of boundaries between media, and between media and their audiences is challenging our traditional understanding of genre. New genres surface at the same rapid pace as old ones are contested or simply deemed out of date. Even though terms such as genre hybridity and cross genres have pointed to generic instabilities and experiments for a couple of decades now, the altered modes of media production and distribution raise a number of topical questions: How might we understand genre today? In which ways might genre be a productive term for conceptualising and comprehending the new digital media landscape? And not least, do we need to change our notions of traditional genre expressions, for example in film and television?

While the scholarly literature on genre is substantial in film studies, television studies and literary studies, the concept of genre remains largely underdeveloped theoretically as well as methodologically in our present era of digital transformation. Genre has traditionally been defined as a horizon of expectations and a contractual relationship between audiences and media formats. However, this definition hardly seems adequate in relation to contemporary media characterised, on the one hand, by new genres constantly emerging and evolving, and, on the other hand, by persistent renegotiations of the relationship between author, audience and media product.

This special issue of MedieKultur consequently sets out to rethink genre across a wide range of media offerings, including, but not limited to, online social media, television entertainment and news, film and film culture and video games. We thus invite contributions on:

• Media convergence and genre
• Genre, interaction, participatory practices and aesthetics
• Genre and digitalisation
• Genre and media production
• Genre and audiences
• Conceptualising genre – now and then

Link til MedieKultur

Call for papers: Short film studies

We invite all students of the short film – including researchers, teachers and
film-makers – to contribute to the second issue of Short Film Studies. Each
article should focus on any one of the three works mentioned above and should
not exceed 1,500 words. Any aspect of the selected work may be chosen for
study, including interpretive issues, dramaturgy, camera work, editing style,
sound, closure, etc. Potential contributors should begin by sending a 50- word
abstract to the editor, Richard Raskin at raskin@imv.au.dk. A prompt response
will follow, regarding the suitability of the proposed contribution. The deadline
for submitting completed articles for peer-review is 1st November 2010

Editor Richard Raskin
raskin@imv.au.dk

Call for papers shortfilm (pdf)

Opdatering af projektdata

Det er tid til at få opdateret dine projektdata til Nordicoms årsskrift og til Nordicoms database. Årsskriftet/basen indeholder informationer om nordiske medieforskere og deres forskningsprojekter inden for området. Projekter skal her forstås bredt, inkl. ikke-eksternt finansierede projekter. Basen er søgbar her:
http://nordicom.aub.aau.dk/ncom/search/projects.do
Ved at søge på dit eget navn kan du se, hvad Nordicom allerede har registreret af dine projektdata. Vi vil meget gerne bede om dine opdaterede data.

Ved nye projekter vil vi bede om
Projekttitel:
Projekttitel på engelsk:
Kort beskrivelse:
(Navne på projektdeltagere):

Ved mangelfulde eller forældede data vil vi også meget gerne vide det.

Skriv til Ditte Laursen, dla@statsbiblioteket.dk

Tak for hjælpen.

Nordicoms database omfatter informationer om 1200 centrale nordiske medieforskere, 1000 løbende eller afsluttede projekter og 450 institutioner. Derudover giver databasen adgang til søgning i publikationer udgivet fra og med 2006/2007, mens søgning i publikationer i perioden 1975-2006 stadigvæk må ske i databasen Ncom – Nordiske medieforskningspublikationer 1975-2006.

DeXusChange 2009: Shaping Discourse to Come!

*** FIRST ANNOUNCEMENT ***

An Alternative, International Summer School

on Discourse and Social Justice

Invited guests:

Anabela Carvalho, University of Minho, Portugal

Lawrence Frey, University of Colorado at Boulder, USA

Shi-xu, Zhejiang University, China

Thomas Tufte, Roskilde University, Denmark

TBA

Dates:

17th – 22nd August, 2009

Location:

Centre for Discourse Studies

Aalborg University, Aalborg, Denmark

Web site:

http://diskurs.hum.aau.dk/dxc2009

The recent emergence of a set of interlocking global crises — including climate, energy, food, water, finance — demands a renewed interdisciplinary effort to understand how to mediate the future, the past and the present in ways that attend to equity, justice and rights. The aim of this summer school is to bring together people investigating and promoting social change and transformation with an explicit focus on the role of discourse in shaping a just future (and the past). Discourse is understood as encompassing an interdisciplinary perspective on text, talk, discourse, genre, narrative, archive, document, image and rhetoric in all their modal, social and cultural forms, not only in terms of representation but also action and practice.

Themes within the interdisciplinary focus of the summer school will include the following clusters:

* Discourse/Style/Genre/Semiotics/Rhetorics

* Mediation/Modality/Action/Practice

* History/Narrative/Memory/Experience

* Change/Intervention/Critique/Social Justice

* Rights/Ethics/Care/Hope

* Suffering/Risk

* Identity/Gender/’Race’/Ethnicity/Kinship

* Belonging/Citizenship/Linking/Relationality

* Nature/Environment/Habitus/Context

* Interaction/Technology/Artefact

* Structure/Ordering/Organisation/Governance

* Space/Movement/Mobility/Flow/Scale

DeXusChange will interest students and scholars who work in the diverse fields of discourse studies, communication studies, development studies, globalisation studies, media studies, political science, sociology, history, anthropology, international studies, social movement studies, communication activism, participatory communication, critical journalism studies, action research, and human-centred communication and informatics.

DeXusChange 2009 draws upon the innovative pedagogical tradition at Aalborg University to experiment with a problem-based, project-centred research summer school for doctoral students and scholars who are engaged in interdisciplinary studies. Following on from the successful “DeXus:

Discourse Nexus” summer school series 2003-2006, the core concept in DeXusChange is the free play of ideas within the thematic context of group-derived problems and reflexive project work developed during the six fruitful days of the summer school.

Following the first two days of lectures and workshops by the invited guests, which will establish a common ground work, we concentrate over the following days on group project work. On the last day, all groups will come together to report on their findings, solutions and applications, with commentary and discussion from the guests and wayfinders. A poster session will take place during the first day for those who wish to present their research publicly. More details on the DeXusChange web site:

http://diskurs.hum.aau.dk/dxc2009.

The summer school is international and open to researchers, doctoral and graduate students. Please apply online at

http://diskurs.hum.aau.dk/dxc2009

For more academic information, contact the organisers:

DeXusChange Collective – dxc2009 (at) hum (dot) aau (dot) dk

The deadline for applying is 29th May 2009. The participation fee payment deadline is 15th June 2009.

The participation fee is 3500 Danish kroner (approx. 450 Euros), which covers administrative costs, tea/coffee and lunches every working day, one evening drinks reception (Monday) and one evening dinner (Thursday). More information on the web site. If you are enrolled as a doctoral student at a Danish University, then please see the web site for specific instructions. One free scholarship will be given to a qualified student from the Global South. Please see the website for more information about how to apply.

Warm regards, DeXusChange Collective

Ben Dorfman

Oscar Garcia

Inger Lassen

Paul McIlvenny

Pirkko Raudaskoski

The DeXusChange summer school is supported by the Centre for Discourse Studies, the Doctoral Programme in Discourse and Contemporary Culture, the Human-Centred Communication and Informatics Doctoral Programme, and the Department of Language and Culture at Aalborg University.

Nya publikationer från NORDICOM

Antologier

Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations
Editors: Elisabeth Eide, Risto Kunelius, Angela Phillips
http://www.nordicom.gu.se/?portal=publ&main=info_publ2.php&ex=268&me=13

Mediated Crossroads. Identity, Youth Culture and Ethnicity. Theoretical and Methodological Challenges
Editors: Ingegerd Rydin, Ulrika Sjöberg
Nordicom, 2008, 223 p. – ISBN 978-91-89471-65-8, (Research Anthologies and Monographs)
http://www.nordicom.gu.se/?portal=mr&main=info_publ2.php&ex=267

Nordic Media Trends

Media and Communication Statistics. Faroe Islands and Greenland
Compiled by Ragnar Karlsson
http://www.nordicom.gu.se/?portal=publ&main=info_publ2.php&ex=271&me=5

Reklamefilm på Statsbiblioteket

Statsbiblioteket har i samarbejde med Institut for Informations- og Medievidenskab digitaliseret og restaureret så godt som alle reklamer vist i danske biografer i årene 1955-1995, samt alle reklamer vist på TV2 siden stationens start i 1988. Projektet er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Filmene er kulturhistoriske perler, der afspejler danskernes livsstil og drømme årti for årti, og er oplagte sociologiske, historiske og filmiske objekter for forskning og undervisning.

En stor del af filmene er allerede søgbare – men endnu ikke online tilgængelige – i Statsbibliotekets database. Samlingen ses, hvis man skriver ‘reklamefilm’ i søgefeltet og herefter vælger materialetypen ‘efilm’. Der kan også søges på produktnavn, emneord og premieredato.

Således er det muligt at undersøge udviklingen over tid, f.eks. hvordan reklamerne for OMA margarine ændrer form og udtryk fra 30’erne til 50’erne, eller hvordan husmoderrollen skifter karakter fra 50’erne til 80’erne, belyst gennem reklamer for vaske- og rengøringsmidler.

Alle kan se reklamefilmene på Statsbiblioteket, men som forsker eller studerende ved universiteter og andre videregående uddannelser kan man også hjemlåne filmene på dvd. Bestilling herfra.

I løbet af efteråret 2008 kan forskere og studerende også få adgang til download af kopier fra samlingen, der løbende udvides. Det forudsætter dog, at deres institution har indgået en særlig reklamelicensaftale med Copydan via Statsbiblioteket.

Kontakt: Ditte Laursen, dla@statsbiblioteket.dk, 89462060

Opdatering af projektdata

Det er tid til at få opdateret dine projektdata til Nordicoms årsskrift og til Nordicoms database. Årsskriftet/basen indeholder informationer om nordiske medieforskere og deres forskningsprojekter inden for området. Projekter skal her forstås bredt, inkl. ikke-eksternt finansierede projekter.

Basen er søgbar her:
http://nordicom.aub.aau.dk/ncom/search/projects.do
Ved at søge på dit eget navn kan du se, hvad Nordicom allerede har registreret af dine projektdata. Vi vil meget gerne bede om dine opdaterede data.

Ved nye projekter vil vi bede om
Projekttitel:
Projekttitel på engelsk:
Kort beskrivelse:
(Navne på projektdeltagere):
(Emneord):

Ved mangelfulde eller forældede data vil vi også meget gerne vide det.

Tak for hjælpen.

Skriv til Ditte Laursen, dla@statsbiblioteket.dk

Nordicoms database omfatter informationer om 1200 centrale nordiske medieforskere, 1000 løbende eller afsluttede projekter og 450 institutioner. Derudover giver databasen adgang til søgning i publikationer udgivet fra og med 2006/2007, mens søgning i publikationer i perioden 1975-2006 stadigvæk må ske i databasen Ncom – Nordiske medieforskningspublikationer 1975-2006.

Ny database fra Nordicom

Nordicom, det nordiske informationscenter for medie- og kommunikationsforskning, har lanceret en ny database med nordisk medieforskning: Nordicoms Database on Nordic Media and Communication Research. Nordicom har registreret nordisk medieforskning siden 1975, men hvor man hidtil har skullet søge i 3 forskellige databaser, tilbyder Nordicom nu mulighed for at søge i alle datatyper på én gang. Den nye database indeholder således både informationer om forskere/forfattere, publikationer, projekter og institutioner, og da informationerne er gensidigt linket, giver det et væld af søgemuligheder, samtidig med at der er mulighed for kun at søge i en enkelt datatype. Som noget nyt giver databasen også adgang til ph.d.-afhandlinger i fuldtekst.

Den nye database omfatter informationer om 1200 centrale nordiske medieforskere, 1000 løbende eller afsluttede projekter og 450 institutioner. Derudover giver databasen adgang til søgning i publikationer udgivet fra og med 2006/2007, mens søgning i publikationer i perioden 1975-2006 stadigvæk må ske i databasen Ncom – Nordiske medieforskningspublikationer 1975-2006.

MedieKultur – relancering og open call for papers

SMID og redaktionen af MedieKultur er stolte af at kunne relancere tidsskriftet MedieKultur med nye redaktionsmedlemmer, et review panel og en ny elektronisk platform med åben adgang til artikler: http://www.mediekultur.dk

For forfattere – open call:
Vi søger nordiske og engelsksprogede artikler, der præsenterer innovative studier inden for alle områder af medie- og kommunikationsforskningen. Vi er interesserede i artikler, der klart og velargumenteret præsenterer og udvikler ny viden om og perspektiver på alle former for medieret kommunikation i politiske, økonomiske, kulturelle, historiske, æstetiske eller sociale kontekster. Artikler, der overvejes til publikation, vil blive anonymt bedømt af to eksterne bedømmere. Artikelforslag indleveres elektronisk via denne indgang, hvorfra det også er muligt at følge artiklen gennem de forskellige faser af udgivelsesprocessen: link

For læsere – gratis adgang til artikler:

MedieKulturs artikler vil fremover udkomme i elektronisk form. Sidste nummer af tidsskriftet er allerede nu frit tilgængeligt, og det er målet at gøre alle tidligere artikler tilgængelige og søgbare. Vi opfordrer til, at læsere tilmelder sig MedieKulturs informationsservice om nyudgivelser: link

Om MedieKultur:
MedieKultur er et digitalt, peer reviewed tidsskrift, der udkommer to gange årligt. Tidsskriftet publicerer ny medieforskning og henvender sig til forskere, studerende, undervisere og ansatte i mediebranchen. MedieKultur er et interdisciplinært tidsskrift på nordisk og engelsk, med en bred vifte af artikler, som bidrager til kritisk refleksion, dialog og udvikling af teorier og metoder inden for medie- og kommunikationsforskningen.