Referat fra SMiDs generalforsamling 2016

Her kommer referatet fra SMiDs generalforsamling, som foregik på SMiDs årsmøde i Middelfart 27-28. oktober: 161027_smid-generalforsamling-referat

Tak til alle jer, der deltog i årsmødet. Vi var 55 tilmeldte, som deltog med én keynote, fire paneler og 21 paper-præsentationer – det var et flot fremmøde, og vi i bestyrelsen synes, at både det faglige og sociale niveau var ganske højt! Årsmødet bød foruden præsentationen af aktuel forskning på bl.a. besøg af Ingela Wadbring fra Nordicom samt uddeling af SMiD-prisen, som i år gik til Ib Bondebjerg for lang og tro tjeneste i den danske medieforskning.

Som det fremgår af referatet, er der valgt en ny bestyrelse. Den består af Gry Høngsmark Knudsen (SDU), Stinne Gunder Strøm Krogager (AAU), Julie Mejse Münter Lassen og Aske Kammer (ITU) samt Maja Sonne Damkjær (AU) og Janne Nielsen (AU) som suppleanter. Vi konstituerer os ved førstkommende bestyrelsesmøde, som finder sted primo januar – indtil da fortsætter Aske Kammer som fungerende formand for foreningen. Med fire personer i bestyrelsen er der én tom plads, som vi søger af fylde ud senere.

Husk, at SMiD er til stede på de sociale medier, hvor der bl.a. foregår en god vidensdeling om aktuelle konferencer, etc., på især https://www.facebook.com/groups/16992519211/. Og husk også at sætte kryds i kalenderen til NordMedia-konferencen, som afholdes i Tampere 17.-19. august 2017. Der kommer call for papers ud i starten af det nye år.

Vi ses. Om ikke før, så til årsmøde og generalforsamling i 2018.

God jul og godt nytår til jer alle.

Skriv et svar