DR og dagbladene

SMiD inviterer til debatmøde om konflikten mellem dagbladene og DR. Arrangementet afholdes tirsdag d. 19. april kl. 14-16 på KUA i København (lokale 27.0.17, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S) og er arrangeret af SMiD i samarbejde med satsningsområdet Media Systems and Journalism ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet.

Igennem lang tid har modsætningsforholdet mellem dagbladene og DR stået centralt på den mediepolitiske dagsorden. I den rivende medieudvikling, der finder sted, har DR gennemført en betydelig omstilling med det formål at kunne fastholde kontakten til et stort, men stadig mere fragmenteret publikum. Dagbladene og mange andre kommercielle medier føler sig presset af denne udvikling. Spørgsmålet er, om DR har bredt sig så meget på forskellige platforme, at kommercielle medier har vanskeligt ved at begå sig i konkurrencen. Derfor er der også sat spørgsmål ved den måde, som DR’s public service-forpligtelser defineres på, og den måde, som offentlig medievirksomhed bør finansieres. Spørgsmålet er imidlertid, om ikke behovet for, at danske medier får styrket konkurrencekraft i forhold til internationale mediekoncerner, kan bane vejen for et bedre samarbejde mellem offentlige og private medier.

Vi har inviteret direktør i DR Danmark Anne-Marie Dohm til at debattere konflikterne og deres mulige løsning med Rasmus Nielsen, som er redaktør på Altinget og næstformand i foreningen Danske Medier, en af de centrale lobbyorganisationer bag kritikken af DR.

Skriv et svar