Call for Papers: ”Digitala metoder för studier av digital(isera)t mediematerial”

Call for papers, Nordicom-Information, ”Digitala metoder för studier av digital(isera)t mediematerial”

Redaktörer: Johan Jarlbrink och Ingela Wadbring

Nordicom-Information bjuder härmed in forskare att delta i ett temanummer om digitala metoder för studier av digital(isera)t mediematerial. Digitalt tillgängligt mediematerial möjliggör användandet av digitala metoder för att studera innehåll, vare sig detta innehåll har digitalt ursprung eller har gjorts digitalt tillgängligt i efterhand. Under senare år har bibliotek, arkiv och museer digitaliserat stora delar av sina historiska samlingar. Samtidigt skapar mängden material på internet och i sociala medier nya förutsättningar för insamling och bearbetning. Mängden material ställer forskare inför stora utmaningar, men med det digitala formatet finns det samtidigt goda möjligheter att använda digitala redskap i analysarbetet. Såväl texter, som visuella material och nätverk låter sig bearbetas. Metodologiska perspektiv som ”topic modeling”, ”distant reading” och ”cultural analytics” erbjuder alla en rad förslag till metodologiskt nytänkande. Detta specialnummer av Nordicom-Information bjuder in forskare att utforska, tillämpa, diskutera och kritisera de digitala metoder som står medieforskare till buds.

Artiklarna kan kretsa kring, men är inte begränsade till, följande områden:

  • Innehållsanalyser av samtida eller historiska mediematerial
  • Nätverksanalyser
  • Digitala metoder inom omvärldsbevakning och ”media monitoring”
  • Datavisualisering
  • Digitala metoders problem och möjligheter

Språk: I huvudsak skandinaviska, i undantagsfall engelska

Deadline för abstracts: 2015-11-30

Besked om accept: senast 2015-12-30

Deadline för färdiga artiklar: 2016-06-30

Omfattning: 6000-7000 ord

Reviewprocessen: double blind peer-review

Preliminär publicering: Hösten 2016

För frågor av innehållslig karaktär: Johan Jarlbrink 090-786 55 67, johan.jarlbrink@umu.se

För frågor av praktisk karaktär: Ingela Wadbring, 070-333 27 16, ingela.wadbring@nordicom.gu.se

Skriv et svar