MedieKultur: Nyhedsbrev 2010

Bevilling fra FI
MedieKultur har fået en treårig bevilling til både drift og udvikling fra FI. I 2008 og 2009 har MedieKulturs udgiver SMID satset økonomisk på relancering og digitalisering og tilgængeliggørelse af de gamle numre. Den nye støtte medfører, at udgiften for SMID i 2010-2012 år bliver minimal. Bevillingen til udvikling er øremærket til udvikling af publiceringsplatformen, øget markedsføring, bl.a. via søgeoptimering og optagelse i internationale tidsskriftsdatabaser, og til professionalisering af MedieKulturs sekretariat.

Større eksponering
MedieKultur tilbyder øjeblikkelig open access til tidsskriftets indhold på bag grund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større lokal såvel som global udveksling af viden. Med denne tilgang har MedieKultur opnået en langt større eksponering, idet tidsskriftet er gået fra et oplag på 400 per nummer til 41.420 antal artikeldownloads om året på mediekultur.dk (2009).

Lavere acceptance rate
I takt med MedieKulturs øgede eksponering modtages der nu flere og flere artikler. Det betyder samtidig, at flere artikler må afvises. MedieKulturs såkaldte acceptance rate har i de sidste år udviklet sig på følgende måde: 98% (2008), 54 % (2009), 51 % (2010).

Mere international
MedieKultur mærker en ny international opmærksomhed, i form af henvendelser og indleverede artik ler fra ikke-danske forskere og i form af registrerede læsere uden for Danmark. Danske medieforskerne indleverer desuden i højere grad artikler og anmeldelser på engelsk. Hovedparten af de udgivne artikler og anmeldelser er nu på engelsk (ca. 70 %), og hovedparten af indleverede artikler er af ikke-danske forskere (ca. 70 %).

Udvidelse af redaktionen
I 2010 er redaktionen blevet udvidet med 5 medlemmer og består nu af følgende: Chefredaktør Nicolai Jørgensgaard Graakjær (AAU), journal manager Ditte Laursen (SDU/SB), anmelderredaktør Anette Grønning (SDU), områderedaktører Anders Horsbøl (AAU), Mette Mortensen (KU), Line Nybro Petersen (KU), Ursula Plesner (CBS), Anne Mette Thorhauge (KU) og Norbert Wildermuth (RUC). Udvidelsen har været nødvendig for at sikre solid drift og fortsat udvikling. Der er desuden truffet en beslutning om opslag efter nye redaktionsmedlemmer hvert andet år.

Øvrige nyheder
MedieKulturs udgivne tekster har netop fået et nyt layout (fra og med no. 48), og redaktionen arbejder pt. med et nyt citationsformat. MedieKultur fås desuden nu som print on demand.

Top 10, mest downloadede artikler i 2010
1. Jakob Linaa Jensen: Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk. Facebook som augmentering af den sociale virkelighed, 46, 2009 (1038 downloads)
2. Joshua Meyrowitz: Tre paradigmer i medieforskningen, 26, 1997 (944 downloads)
3. Lars Thøger Christensen: Det forførende medie – om autokommunikation i markedsføringen, 37, 2004 (523 downloads)
4. Stig Hjarvard: Seernes reality, 34, 2002 (391 downloads)
5. Jørgen Stigel: Humor i dansk tv-reklame. Et middel på tværs af livsstil?, 45, 2008 (376 downloads)
6. Henrik Dahl: Sociologi og målgruppe. Nogle erfaringer med at operasionalisere Bourdieu, 24, 1996 (301 downloads)
7. Christian Jantzen og Mikael Vetner: Underholdning, emotioner og personlighed, 45, 2008 (284 downloads)
8. Peter Harms Larsen: Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer– fra journalistik til underholdning, 34, 2002 (274 downloads)
9. Christian Dalsgaard: From transmission to dialogue. Personalised and social knowledge media, 46, 2009 (256 downloads)
10. Kim Schrøder: Generelle aspekter ved mediereception? Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews, 35, 2003 (254 downloads)

MedieKulturs redaktion: Ditte Laursen, Line Nybro Petersen, Anne Mette Thorhauge, Mette Mortensen, Norbert Wildermuth, Anette Grønning, Nicolai Jørgensgaard Graakjær og Anders Horsbøl. På billedet mangler Ursula Plesner.

Skriv et svar