Problemer med indbetalingen til årsmødet 2008

Der er desværre stadig betalingsproblemer med indbetaling af årsmødet 2008. Bente Jønshøj har via mailinglisten meldt følgende kontonummer ud: Reg.nr. 9570, konto: 3065766. Vil I checke om jeres tidligere og evt. forkert anviste indbetaling er blevet afvist. – Og så anmoder vi selvfølgelig om indbetaling på det netop udmeldte kontonummer snarest muligt.

Skriv et svar