Nytårshilsen til alle SMID-medlemmer

Kære SMID-medlemmer

Årsmødet 2007 i Odense er vel overstået, og siden sidst er en ny bestyrelse blevet konstitueret. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er tilgængelig på smid.dk, men i korte træk skal det nævnes at tillidsposterne er blevet fordelt på følgende måde: Formand: Lars Holmgaard Christensen (AAU), Næstformand: Ditte Laursen (Statsbiblioteket i Århus) samt Kasserer: Randi Marselis (SDU). Derudover består bestyrelsen af Jacob Lyng Wieland (DR – Webmaster på smid.dk), Kjetil Sandvik (KU), Anne Vestergaard (CBS) samt Lisbeth Overgaard Nielsen (AU).

Et på papiret helt fornuftigt hold, der i det kommende år ønsker at konsolidere digitaliseringen af Mediekultur, som i det forgangne år både har set en ny platform men også fået skabt ny energi i arbejdet med tidsskriftet. I bestyrelsen glæder vi os meget til at fortsætte det gode samarbejde med MedieKulturs redaktion.

MedieKultur er dog ikke den eneste digitale platform, hvor vi ønsker at konsolidere os, da bestræbelserne på at gøre smid’s hjemmeside til et attraktivt omdrejningspunkt også er på dagsordenen. Flere af jer møder vi jo allerede på Facebook, på Kommunikationsforum, på MySpace eller på jeres personlige blogs og hjemmesider, så det er selvfølgelig kun naturligt, at Smid.dk også må gentænke sig selv i dette nye mediemiljø. Dette vil bl.a. betyde at SMID’s mailingliste snarligt bliver gentænkt, hvilket forhåbentlig giver lys forude for de medlemmer, der får utallige meddelelser om spam. Vi henviser altid til smid.dk for de seneste nyheder og nye tiltag, så kom gerne ind forbi.

Vi udmelder snart en dato for ’årsmøde 2008’, som jo er et af de store årsmøder, men som måske kræver at blive set på med nye øjne i lyset af de mange nye måder, vi rundt omkring er begyndt at organisere os i større forskningsprojekter, mindre forskningsgrupper, mangeartede netværk og andre samarbejdsrelationer.

Af andre større ting, som kræver bestyrelsens opmærksomhed i det kommende år, er vores engagement i IAMCR konferencen 2008, som afholdes i Stockholm. Det er JMK – Department of Journalism, Media and Communication, der er de lokale arrangører, men vi har siddet med til en række møder i det forgangne år, og vi hjælper endvidere med til at søge nationale sponsorater og andre midler. Vi vil ligeledes bistå de lokale arrangører, når konferencen afholdes til juli i Stockholm. Et stærkt fremmøde fra SMID’s medlemmer netop i 2008 vil være et godt signal at sende for ikke blot dansk, men også nordisk medieforskning.

Modsat DR’s og Tv2’s tilbageskuende ’året der gik’ programmer, så har denne hilsen været et kig ind i fremtidens aktiviteter for SMID, men i lighed med tv-programmerne vil hele bestyrelsen gerne ønske jer alle et godt og lykkebringende nytår.

På vegne af SMID’s bestyrelse
Lars Holmgaard Christensen

Skriv et svar