Alt for få tilmeldte til årsmødet!

Kære smid-medlemmer

Der er pt. kun 25 tilmeldte til årsmødet – det synes vi er for få, og vi vil gerne diskutere årsagerne til, at vores medlemmer ikke møder op. Udover at vi synes, at det er et spændende program, så er generalforsamlingen i år særlig vigtig, fordi vi skal diskutere en model for, hvordan MedieKultur professionaliseres, og redaktionen og bestyrelsen vil sammen præsentere et forslag – dels til hvordan tidsskriftet gøres elektronisk, og dels hvordan redaktionen kan reorganiseres. Vi skal desuden vælge en ny bestyrelse – Ditte Laursen, Lars Holmgaaard, Gitte Stald, Randi Marselis, Jacob Lyng Wieland og Bente Kristiansen vil gerne genopstille, mens Lisbeth Clausen og jeg selv ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Generalforsamlingen har tidligere været et mødested for faglige og fagpolitiske diskussioner – i lyset af eksempelvis stadig øgede politiske krav om fx publicering, er der så ikke stadig brug for et sådant samlingspunkt? Hvordan skal vi organisere os i fremtiden? Vi åbner for diskussionen på smid.dk og/eller håber i alligevel vil møde op og diskutere emnet på årsmødet!

På bestyrelsens vegne
Unni From, formand

2 tanker om "Alt for få tilmeldte til årsmødet!"

 1. Hvorfor kommer jeg ikke til SMID’s årsmøder?

  Kære Unni, kære kolleger,
  jeg har tidligere gjort mig uheldig bemærket indenfor fællesskabet – hermed følger jeg op:

  Jeg har altid haft store personlige sympatier og stor faglig respekt for SMID’s medlemmer – nogle heldige gange endda to-vejs.

  Derfor betalte jeg over en årrække pligtskyldige bidrag til foreningens virke – uden at få personlig nytte ud af det, men også uden personlig at yde mere end sporadiske bidrag.

  Hvorom alting er: SMID handler om medieforskning, fortrinsvis humanistisk orienteret medieforskning. Og det er også o.k. – men der bør ikke sættes spørgsmålstegn ved manglende engagement for kommunikationsforskere, der arbejder ud fra andre præmisser – og slet ikke, når de aldrig blev inviterede.

  Yes, jeg kunne jo blot prøve at gøre min indflydelse gældende. Men tror SMID’s medlemmer ikke dybest set selv på, at den slags gør sig bedre og er mest hensigtsmæssig ift. andre fora?

  Hvorom alting er – og dette gælder også forskningsrådet og meget andet – så har medie- og kommunikationsforskningen i DK være hegemoniseret af dygtige kolleger, der fokuserede på andet end jeg. Dette afspejler også årets public service-program for konferencen. Jeg føler sympati, men oplever måske ikke plads til folk som mig, med skæve og alternative – og nu siger jeg et fy-ord: mere kommercielt orienterede – vinkler på et fænomen som public service. Så, hvorfor komme? Jeg ved jo i forvejen – stort set, selvom jeg regner med fremskridt – hvad Frans, Henrik eller Stig kommer til at sige – og de publicerer det jo også mangefoldig.

  P1’s satireprogram giver mig det afsluttende ord for mit indlæg: UNDSKYLD!

  Bedste hilsner,
  Roy

 2. SMID ikke SMID ud

  Jeg skal har afholde mig fra at kommentere på det “historiske” forhold, som Roy Langer anfører. Jeg oplever, at medieforskningen i Danmark er åbne, og at der er plads til interesser af både kommerciel og mindre-kommerciel karakter. Men nok om de interne politiske linier.

  Jeg mener, der er behov for at decentralisere en smule i SMID. Jeg oplever, at der er brug for at aktivere SMID-rødderne lokalt. Der kunne arrangeres lokale SMID-seminarer fx. et i foråret, og så kan vi alle samles til eet højtprofileret foredrag samt generalforsamlingen med et andet ambitionsniveau, når det kommer til deltagerantallet.

  Jeg ser også en mulighed for at SAMS og SMID kunne drage nytte af en sådan decentralisering.

  Under alle omstændigheder brude vi diskutere ambitionsniveau og organisering af SMID. Mht ambitionsniveauet ved jeg, at rigtigt mange gode forskningsseminarer (ikke kun med medier som fokus) har alt mellem 8 og 15 deltagere.

  Jeg mener vi bør se i øjnene, at markedet for seminarer er eksploderet de sidste ti år. Det presser også til en aktivitet som SMIDs årsmøde.

  Med og i den bedste mening,
  Tem

Skriv et svar