SMiD

Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, SMiD, er en forening, som har til hensigt

  • at øge samarbejdet mellem danske medie- og kommunikationsforskere,
  • at bidrage til debatten om mediernes funktion i politik, kunst & kultur, erhvervsliv og uddannelse,
  • at varetage forskningens interesser, nationalt såvel som internationalt.